Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Har vi Bibeln som en andaktsbok eller en bok som påverkar hur vi lever våra liv, frågar sig Sven Nilsson. Foto: Pixabay

Sviktande bibeltro sekulariserar kyrkan

Gästledare · Publicerad 00:00, 10 aug 2019

Bibelns auktoritet som Guds ord är i dag starkt ifrågasatt bland tongivande opinionsbildare inom kristenheten i Sverige. Det föder en likgiltighet som växer till förakt för Guds ord. Sekulariseringen har därigenom trängt djupt in bland kristna.

Processen har pågått under många år, och varken den karismatiska väckelsen eller trosväckelsen har lyckats bryta trenden. Bibeln har kommit att uppfattas, i bästa fall, som en andaktsbok – inte som en instruktionsbok, där man söker vägledning för sina beslut i livet.

En jämförelse mellan vad Guds ord beskriver som ett ”normalt kristet liv” och de värderingar som formar kristnas församlings- och vardagsliv i dag är nedslående. Den skillnaden avslöjar vår sårbarhet och brist på trovärdighet som Bibelns folk. Vi har alla som kristna samma andliga strid att kämpa på det här området.

Vi har helt enkelt inte kunnat behålla fältet i den strid som ständigt pågår om vår kärlek till Gud och hans vilja. Satan har på ett listigt sätt fått oss att ge upp den ena frontlinjen efter den andra.

Hur möter vi den här utmaningen? Vad beror den här förändringen i bibelsynen på?

Det finns naturligtvis alltid en strid som varje troende måste ta för att bevara sin egen integritet. Men här talar vi om att det skett ett paradigmskifte i kristenhetens attityd till Guds ord. Då måste vi ta in ett större perspektiv. Något måste sägas om pastors- och prästutbildningen.

Bredden i utbildningen är inte ett problem i sig. Inte heller ett sökande förhållningssätt i studiet av Bibeln. Men om man väljer en akademisk attityd till Bibeln är studiet inne i en helt annan sfär. Då känner man sig fri att, som det brukar heta, ”tänka ett varv till” om det som står skrivet. Då tycks det alltid finnas en möjlighet att byta ståndpunkt och anpassa Ordet till rådande tankemönster.

Men Ordet gör faktiskt, i egen rätt, anspråk på att få vara domaren över hjärtats uppsåt och tankar. Om man väljer en akademisk attityd böjer man sig inte för Ordet som uppenbarelse och kan då heller inte acceptera att det är Ordet som skiljer mellan sanning och lögn i fråga om kunskapen om Gud och människan, och vilken världsbild som svarar mot vår plats i universum.

De församlingstjänare som under sin utbildning fastnat i en akademisk attityd till Bibeln blir andligt oskickliga som Ordets tjänare. Förkunnelsen förlorar kraften att skapa tro i människors hjärtan. Den som lyssnar kan möjligen bli informerad, men det man tar emot föder inte trons liv.

Paulus talar om att en filosofisk förkunnelse av korset förlorar sin kraft att överbevisa och väcka tro. En sådan förkunnelse har under lång tid format en ängslig troskultur i svensk kristenhet. När man mer specifikt ska förstå förskjutningar i bibeltro bland den frikyrkligt karismatiska delen av kristenheten är ju pastorsutbildningen också där präglad av det akademiska paradigmet.

Men här finns också återverkningar av den konflikt som uppstod under 80–90-talet med Livets ord och Trosrörelsen. I allt som skrevs och sades skapades en stor osäkerhet hos församlingsfolket om man verkligen kunde tro på allt Guds ord. Det har bidragit till att många än i dag knappast vågar tro på den helige Andes ledning i deras egen förståelse av Ordet.

Det har även skapat en misstänksamhet mot förnyelserörelser som lever mer radikalt i sin tro på Ordet. Personer som varit direkt inblandade i dessa strider är i dag bekvämare med varandra, men man har inte tagit saken med Gud på ett sätt som lett till andlig förlossning.

Insikten om hur striden förgiftade hela kristenheten har ännu inte lett till någon förkrosselse inför Gud. Därför lever vi fortfarande med effekterna av det som skedde.

De församlingstjänare som under sin utbildning fastnat i en akademisk attityd till Bibeln blir andligt oskickliga som Ordets tjänare. Förkunnelsen förlorar kraften att skapa tro i människors hjärtan.

Judiska centralrådet agerar inför MFF-match

Polisen samverkar med judiska församlingen i Malmö inför torsdagens MFF-match mot israeliska Bnei Yehuda. Judiska centralrådet går samtidigt ut med...

Biblar undantas i handelskriget

USA Det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, vilket skapat oro också hos kristna aktörer. En stor del av USA:s, och hela världens, biblar och andra...

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...