Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Var har omsorgen om de äldre varit under pandemin?

Sverige klarar inte att skydda sina äldre från covid-19. När allmänt besöksförbud på våra... onsdag 6/5 00:00

Alla kulturyttringar är inte av godo

Alla har med sig smaker, åsikter och vanor från barndomshemmet och uppväxttiden. Inget konstigt... lördag 7/9 00:00

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt,... tisdag 20/8 00:00

Sviktande bibeltro sekulariserar kyrkan

Gästledare. Bibelns auktoritet som Guds ord är i dag starkt ifrågasatt bland tongivande opinionsbildare inom... lördag 10/8 00:00

Dags för ledarskap i stället för plakatpolitik

Sverige har en regering som tror sig kunna rädda planeten om trettio år, men som inte kan stoppa... torsdag 8/8 00:00

Bråttom att reparera förtroendet för polisen

Svenska folkets förhållande till sin poliskår är kluvet. Å ena sidan är vi positiva till polisen... onsdag 11/1 00:01
E-tidning
Senaste magasinen

Vad händer med djuren efter döden?

Mot väggen ”Vi som tror på Jesus som vår frälsare kommer ju till honom när vi dör eller vid Hans återkomst....

Joel Halldorf, 40 år

Jubilar. Joel Halldorf föddes in i en välkänd pingstfamilj, där han fått både vägledning och inspiration för...