Ledare

Rättfärdighetens grundvalar behöver återställas

Olika beslut som Sveriges riksdag har fattat där moraliska grundvalar har nedmonterats har visserligen skett i demokratisk ordning – och varje nation är i sin fulla rätt till sådana vägval – men det får alltid konsekvenser, menar ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

När riksdagen nyligen röstade igenom den nya lagen om juridiskt könsbyte rev man upp ännu en av rättfärdighetens grundvalar. Att riva upp en grundval är att riva ner det naturliga beskydd som Gud gett till ett land. I det här fallet gäller det skapelseordningen, det faktum att människan skapades till man och kvinna.

Självklart måste vi förstå att många unga människor i dag kämpar med sin identitet. Men vi löser inte problem genom att förneka biologiska fakta.

Det olycksaliga riksdagsbeslutet är ytterligare ett i raden av upprivna grundvalar i vårt land. Vi såg det även när kristendoms­undervisningen avskaffades i skolan på 1960-talet. Även det beslutet drevs igenom utan folkligt stöd, och två miljoner svenskar protesterade i en rekordstor namninsamling. 

Andra grundvalar revs upp när pornografi legaliserades (1972) , när abortlagen antogs (1974), och när affärstidslagen om söndags­stängda butiker avskaffades (1971). Vi såg det också när skilsmässor förenklades (1974), när sambolagen antogs (1987) samt därefter lagarna om partnerskap, adoptionsrätt och äktenskap för samkönade par (1994, 2003 och 2009).

Javisst, allt detta skedde i demokratisk ordning, med beslut i Sveriges riksdag, och varje nation är i sin fulla rätt till sådana vägval. Men det får alltid konsekvenser.

För varje grundval som rivs upp förskjuts gränserna. Det förändrar människorna och det leder till nya behov av att riva upp andra grundvalar i samhälls­bygget. På 1960-talet fanns det nästan ingen efterfrågan på juridiska könsbyten. Då var kärnfamiljen intakt och möjligheten att identifiera sig med förebilder av båda könen var ännu mycket god för svenska barn. Generellt sett.

Varken sjukvård, media eller skola lockade heller med några alternativa varianter. Det var man och kvinna, pojke och flicka. Punkt. För en eller annan var säkert dessa gränser smärtsamma och gränser kan förvisso smärta. Men om de är förankrade i sanning är de i förlängningen alltid till hjälp.

I takt med att den judisk-kristna värde­grunden har monterats ner och grundvalar rivits upp har förvirringen ökat och samhälls­bygget underminerats. Det sker steg för steg, och efter hand börjar huset att svikta.

I takt med att den judisk-kristna värde­grunden har monterats ner och grund­valar rivits upp har förvirr­ingen ökat och samhälls­bygget underminerats.

Att Sverige har problem är uppenbart. Besinningslöst våld, skenande brottslighet och psykisk ohälsa breder ut sig. I det läget väljer våra politiska makthavare att riva upp ännu en grundval genom lagen om förenklat juridiskt könsbyte. Så irrationellt, så tragiskt!

Och man gör det i strid med breda befolknings­lager och expertis. Ja, denna gång var felslutet så taktlöst att partiledare fick tvinga folkvalda ledamöter i sina partier att rösta ”rätt”. Det vill säga att rösta fel.

Så rev man upp ännu en rättfärdighetens grundval, ett fundament som våra förfäder byggt in i det Sverige som tagit form under århundraden.

Vårt land behöver en ny reformation. Nej, jag syftar nu inte på sänkta skatter eller mer pengar till kommuner. Jag menar en reformation av själva grundvalarna, ett återställande av det som rivits ner under decennier och bidragit till den kris vårt land upplever. Utan en sådan reformation blir sänkta skatter och välfärd bara ett slag i luften. Hur mycket pengar som än satsas på välfärd, fritidsgårdar och fängelser kommer de ändå aldrig att räcka till.

Landet saknar grundvalar och kan bara räddas genom en verklig reformation!

Powered by Labrador CMS