Ledare

Nonchalera inte äkten­skapets stora hälso­fördelar, makthavare!

Claphaminstitutets rapport visar entydigt, på område efter område, att äktenskapet och den lilla familjen har en positiv inverkan på både fysiskt och psykiskt välmående, oberoende av land och kultur, menar ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

Tankesmedjan Clapham­institutet släppte nyligen en rapport under rubriken Den goda familjen. Författaren, André Juthe, forskare med ett flertal akademiska titlar inom bland annat argumentations­teori och filosofi, har gjort ett stort arbete med att sammanställa forsknings­läget om äktenskapets betydelse för individen och samhället.

Den gedigna rapporten bygger på ett omfattande material, som ursprungligen inbegriper 625 systematiska forsknings­rapporter över hela världen. Stor plats ägnas inledningsvis åt bakgrunds­fakta, definitioner av termer och syftes­beskrivningar.

Författaren kokar till slut ner sin paraply­­översikt till att granska 60 oberoende systematiska översikter som undersöker fakta om vilken betydelse det traditionella äktenskapet har för individen och samhället.

Rapportens slutsatser visar entydigt, på område efter område, att äktenskapet har positiv ”inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående”. Och detta gäller oberoende av land och kultur. Författaren konstaterar det som ett faktum att ”det inte verkar finnas någon annan enskild social institution som har sådan vidsträckt påverkan på hälsofaktorer som just äktenskapet”.

Här kommer ett axplock av fakta som borde få varje sunt tänkande politiker, och varje sanningssökande skribent, att omvärdera sin syn på äktenskapets betydelse. 

• Det finns en signifikant koppling mellan föräldrarnas skilsmässa och barnets psykiska hälsa. Skilsmässa är en bety­dande negativ händelse i barnens liv.

• Sannolikheten att en person som växer upp med gifta föräldrar blir kriminell är mycket lägre än för en person som inte gör det.

• En icke-kärnfamilj­struktur ökar risken för sexuella övergrepp mot barn.

• Det finns ett negativt samband mellan familje­struktur och ungdomars alkohol­konsumtion, där ungdomar från icke-intakta familjer tenderar dricka mer.

• Självmordsrisken för unga ökar vid dysfunktionella familje­strukturer. Viss osäkerhet råder dock på hur stor denna risk är.

• Hos vuxna leder giftermål till lägre alkohol­konsumtion.

• När det gäller depressivitet och psykisk ohälsa har äktenskapet en positiv bety­delse. Forsknings­resultatet visar klart att ensamstående mödrar har sämre fysisk och psykisk hälsa än sina gifta motsvarigheter.

• Gifta personer har lägre självmords­frekvens än ogifta.

Denna rapport är ett måste för alla politiska besluts­fattare och samhälls­engagerade aktörer som strävar efter att bygga det goda samhället.

Uppräkningen kan fortsätta på fler områden, där även fysiska hälsofördelar som upptäckande av cancer och diabetes­relaterade faktorer statistiskt påverkas positivt av äktenskapet.

Denna rapport är ett måste för alla politiska beslutsfattare och samhälls­engagerade aktörer som strävar efter att bygga det goda samhället.

I ljuset av dessa tunga vetenskapliga fakta för den lilla familjens fördelar är det ofattbart att svenska politiker ger skatte­finansierat stöd till organisationer vars syfte är att slå sönder familjen och särskilja sex från ansvar.

Powered by Labrador CMS