Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Vilka representanter vill vi välja in i EU?

Det behövs ledamöter i EU-parlamentet som agerar för förföljda kristna och för goda och nära relationer till staten Israel, skriver kristdemokraterna Birgitta Sacrédeus och Torbjörn Aronson.

Debatt · Publicerad 00:00, 16 maj 2019

Sverige och EU behöver bli mer Israelvänligt och förstå det judiska folkets utsatthet.

Detta behöver sägas i tider då 171 vänsterinriktade svenska kulturarbetare på Aftonbladets debattsida ställer krav på bojkott av Israel, med anledning av denna veckas europeiska melodifestival, Eurovision, i Tel Aviv 15–18 maj.

Men också därför att i början av maj över 600 raketattacker från Gaza riktats mot israeliska städer. Hem och skolor skadades, civila israeler drabbades – och dödades.

Det är märkligt att Mellanösterns enda stabila demokrati, staten Israel, ständigt kritiseras av samma vänstergrupper i Sverige och EU, som är så påfallande tysta kring de omfattande övergreppen mot mänskliga fri- och rättigheter som pågår från regimernas sida bland Israels arabisk-muslimska grannar.

Samma vänsterideologiska strömningar stod inte på barrikaderna mot den ateistiska och öppet kristendomsfientliga öststatskommunismen. När dessa diktaturer föll i och med Berlinmurens fall för nu 30 år sedan, var det de icke-socialistiska demokratiska krafterna, inte sällan på kristen grund, som drev på.

Inte är det väl dessa anti-israeliska krafter som svensk kristenhet ska stödja, stärka och hjälpa in i EU-parlamentet?

Likt ett brev på posten kommer de ständiga ropen från den politiska vänstern på bojkott från Sveriges och EU:s sida av just den judiska staten Israel, dess produkter och arrangemang – som nu ESC – bland världens runt 200 länder.

Någon liknande indignation riktas inte mot muslimska, kommunistiska eller militära ledare i diktaturer i regionen eller världen i övrigt. Israelhatet går inte att dölja.

Det är heller inte från dessa politiska aktivister inom den svenska och europeiska vänstersidan som man lyfter frågan om förföljda kristna i Mellanöstern och övriga världen.

Eller vikten av att värna Europas kristna arv och värderingar – mot materialism, värdenihilism, islamism samt familje- och samhällsupplösning.

Därför behövs kristdemokrater i EU-parlamentet som agerar – i Alf Svenssons och Lars Adaktussons anda enligt deras viktiga insatser under 2010-talet – för förföljda kristna och för goda och nära relationer till staten Israel, samt lyfter fram vår världsdels kristna grundvalar, just det som skapat Europas och västerlandets djupaste värden.

Det är märkligt att Mellan- österns enda stabila demokrati, staten Israel, ständigt kritiseras av samma vänstergrupper i Sverige.

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...