Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Vänsterpartiet har inte alls gjort upp med sin historia

Den som tar sig tid att läsa partiprogrammet ser ganska snabbt att Vänsterpartiet inte har övergett sina kommunistiska rötter, liksom det inte heller markerar emot befintliga kommunistdiktaturer i världen, skriver Bengt Olof Dike.

Debatt · Publicerad 00:00, 30 jan 2019

Vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, som har spelat en massmedial huvudroll i samband med (om)valet av Stefan Löfven som statsminister, har länge värjt sig emot kritiken om att kommunismen lever kvar i partiet.

Många så kallade vänstersocialistiska debattörer och kulturföreträdare reagerar också skarpt när Vänsterpartiet jämförs med Sverigedemokraterna. För dem är Centerns och Liberalernas markering mot dessa båda ”ytterkantspartier”, som de med rätta kallas i uppgörelsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ett grovt övertramp. 

Men de har fel och har tydligen inte läst Vänsterpartiets program, vilket man kan ha en viss praktisk förståelse för, eftersom detta är långt och därför tar en stund att granska. Men den som tar sig tiden ser ganska snabbt att Sjöstedts parti inte har övergett sina kommunistiska rötter, liksom det inte alls i programmets utrikespolitiska avsnitt markerar emot de befintliga kommunistdiktaturerna i världen.

Däremot sätts den demokratiska försvarsalliansen, Nato, och EU under kritisk lupp. Programmet kräver utträde ur EU – något som partiledningen dock den senaste tiden tills vidare ville lägga på hyllan, men vilket genast vållade interna protester.

Under 2018 gav författaren Magnus Utvik ut boken Partiet på kant med (V)erkligheten (Carlssons), som är en dokumentär sammanställning av exempel på det som är Utviks syfte –  att visa på Vänsterpartiets ointresse och avsaknad av solidaritet med alla dem som i de stalinistiska diktaturerna, med näbbar och klor och under stora umbäranden, förföljelser och fängelsestraff, ihärdigt kämpade för friheten.

Författaren vet vad han skriver om, eftersom han gör det utifrån en vänsterpolitisk position. Hans slutsats – baserad på ovedersägliga bevis från kongresser, uttalanden och andra dokument – är därför given: Vänsterpartiet har alls inte rent mjöl i den demokratiska påsen. 

Jonas Sjöstedt har också kommit undan alldeles för enkelt i vår inhemska politiska debatt, aldrig riktigt konfronterats med de ovedersägliga fakta som finns om hans partis historia. Glöm heller inte hans oreserverade stöd till regimen i Venezuela, som i dag är på ruinens brant och varifrån tre miljoner människor har flytt.

Intressant i dessa dagar är även Sjöstedts totala inkonsekvens i framhävandet av att Vänsterpartiets åtta procent i fjolårets riksdagsval måste ge partiet inflytande, samtidigt som de mer än dubbelt så stora Sverigedemokraterna inte ska få något. Sedan är naturligtvis alla anständiga krafter överens om det goda i att hålla sistnämnda parti kort, trots dess storlek. Men det är lika angeläget att målsättningen även ska gälla Jonas Sjöstedt parti.

Nå, vad avslöjar då Vänsterns partiprogram? Här får vi svaret:

”Vänsterpartiet kämpar tillsammans med Ung vänster och Vänsterns studentförbund för långsiktiga mål, som innebär stora och djupa grundläggande samhällsförändringar i Sverige och hela världen.”

Vilket mål har då det förtrogna Ung vänster? 

Jo, det ”är ett revolutionärt ungdomsförbund med rötter i den kommunistiska delen av arbetarrörelsen…”. Målet är ”ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck, ett kommunistiskt samhälle” (min kursivering). Studentförbundet kämpar enligt sitt program för exakt samma mål. 

Kommunismen alltså satt på pränt i Jonas Sjöstedts egen partifamilj. 

När ska denna sanning gå upp för partiledarens uppbackare i Socialdemokraterna och kultursektorn?

Vänster-partiet har alls inte rent mjöl i den demokratiska påsen.
Intressant i dessa dagar är även Sjöstedts totala inkonsekvens i framhävandet av att Vänsterpartiets åtta procent i fjolårets riksdagsval måste ge partiet inflytande, samtidigt som de mer än dubbelt så stora Sverigedemokraterna inte ska få något.

Biblar undantas i handelskriget

USA Det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, vilket skapat oro också hos kristna aktörer. En stor del av USA:s, och hela världens, biblar och andra...

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...