Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Olof Edsinger Foto: Arkiv

Svar direkt – Vi tillhör samma kropp, därför angår EFK:s process oss alla

Debatt · Publicerad 06:50, 11 maj 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag tackar för EFK:s replik och för redogörelsen för samfundets process gällande samkönade relationer. Min egen ledartext på temat föranleddes av flera saker:

1) Det finns en växande oro inom delar av EFK-rörelsen för vart processen är på väg. Detta har på senare tid skildrats i reportageform av såväl Dagen som Världen idag.

2) Trots att EFK-ledningen betonar processens interna karaktär är den av betydelse för hela Sveriges kristenhet. Vi tillhör alla samma kropp, och vad som sker med en lem kommer ofelbart att påverka de andra.

3) Dokumentet till den andra processdagen har en annan karaktär än det första, i det att det inte lika tydligt spaltar upp olika tolkningsalternativ mot varandra, utan återkommande bakar ihop vitt skilda perspektiv i samma stycke. Flera av dessa är ur mitt perspektiv svåra att beteckna som evangelikala, vilket trots allt är en av processens grundförutsättningar.

Det senare handlar inte bara om vad som sägs, utan också om hur det sägs – och om vad som utelämnas. Ett exempel kan vara avsnittet om trohet, där materialet för ett resonemang helt utan hänvisningar till skapelsetexterna eller den bibliska definitionen av otukt. Att dessa bibeltexter citeras i det första materialet blir då en klen tröst, eftersom man här ger sken av att frågorna kan bearbetas utan sådana hänvisningar.

En olycklig bieffekt är också att motsvarande resonemang går att använda för att – säkerligen i motsats till EFK:s intention – propagera för trogen polygami.

På liknade sätt med resonemanget att Andens frukter är viktigare än karaktären hos våra sexuella handlingar – så länge som dessa präglas av trohet. Även detta resonemang förutsätter ju att vi distanserar oss från skapelsetexterna och den bibliska definitionen av otukt.

Jag förstår att hänvisningen till syndafallet kan upplevas provocerande, men det var min ärliga upplevelse av flera – men absolut inte alla – av materialets resonemang. Den fortsatta processen får visa om jag var ensam om denna association.

Eftersom dokumentet presenteras som ett ”work in progress” finns det dock alla möjligheter att göra förtydliganden under resans gång.

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Kyrkor i Fruängen och Storvreta öppnar upp efter våldsvågen

Krisstöd. Efter att en person skjutits till döds utomhus vid Mälarhöjdens IP ordnas nu krisstöd på flera sätt... fredag 29/9 15:00

Möta lejonen – bättre alternativ än att sluta be

”Det är gripande, uppmuntrande och förkrossande att läsa om hur heliga gudsmän och gudskvinnor förr... fredag 29/9 14:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00