Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Olof Edsinger Foto: Arkiv

Svar direkt – Vi tillhör samma kropp, därför angår EFK:s process oss alla

Debatt · Publicerad 06:50, 11 maj 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag tackar för EFK:s replik och för redogörelsen för samfundets process gällande samkönade relationer. Min egen ledartext på temat föranleddes av flera saker:

1) Det finns en växande oro inom delar av EFK-rörelsen för vart processen är på väg. Detta har på senare tid skildrats i reportageform av såväl Dagen som Världen idag.

2) Trots att EFK-ledningen betonar processens interna karaktär är den av betydelse för hela Sveriges kristenhet. Vi tillhör alla samma kropp, och vad som sker med en lem kommer ofelbart att påverka de andra.

3) Dokumentet till den andra processdagen har en annan karaktär än det första, i det att det inte lika tydligt spaltar upp olika tolkningsalternativ mot varandra, utan återkommande bakar ihop vitt skilda perspektiv i samma stycke. Flera av dessa är ur mitt perspektiv svåra att beteckna som evangelikala, vilket trots allt är en av processens grundförutsättningar.

Det senare handlar inte bara om vad som sägs, utan också om hur det sägs – och om vad som utelämnas. Ett exempel kan vara avsnittet om trohet, där materialet för ett resonemang helt utan hänvisningar till skapelsetexterna eller den bibliska definitionen av otukt. Att dessa bibeltexter citeras i det första materialet blir då en klen tröst, eftersom man här ger sken av att frågorna kan bearbetas utan sådana hänvisningar.

En olycklig bieffekt är också att motsvarande resonemang går att använda för att – säkerligen i motsats till EFK:s intention – propagera för trogen polygami.

På liknade sätt med resonemanget att Andens frukter är viktigare än karaktären hos våra sexuella handlingar – så länge som dessa präglas av trohet. Även detta resonemang förutsätter ju att vi distanserar oss från skapelsetexterna och den bibliska definitionen av otukt.

Jag förstår att hänvisningen till syndafallet kan upplevas provocerande, men det var min ärliga upplevelse av flera – men absolut inte alla – av materialets resonemang. Den fortsatta processen får visa om jag var ensam om denna association.

Eftersom dokumentet presenteras som ett ”work in progress” finns det dock alla möjligheter att göra förtydliganden under resans gång.

Sömnbrist kan påverka hur man uppfattar andra

Ett argt ansiktsuttryck kan tolkas som mindre trovärdigt, och ett neutralt kan uppfattas som mindre... tisdag 17/5 04:30

Stakset möter unga i Clara kyrka

Ungdomsmöte. UMU bjuder in till ekumeniskt ungdomsmöte i S:ta Clara kyrka i Stockholm onsdagen den 18 maj.... måndag 16/5 20:00

Varken provokation eller rasismstämpling hjälper i religonsdebatt

Ledare Samtal om religion havererar ofta i den offentliga debatten. Som efter Uppdrag gransknings program... tisdag 17/5 00:10

Religionsfriheten får aldrig dribblas bort

Gästkrönika Religionsfriheten har kommit på tapeten efter påskhelgens kravaller på grund av koranbränning. Det... tisdag 17/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Stegrande rysk ilska över svensk-finskt Natobesked

Nato. Sveriges och Finlands planer på att gå med i Nato är ett ”allvarligt misstag”, säger Rysslands vice... måndag 16/5 15:50

Ärkebiskop Jackelén som talare vid Nyhemsveckan möter kritik

Pingst. Bland den kommande Nyhemsveckans talare, som annonserats på Facebook, står Svenska kyrkans... måndag 16/5 13:58

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier