Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Olof Edsinger Foto: Arkiv

Svar direkt – Vi tillhör samma kropp, därför angår EFK:s process oss alla

Debatt · Publicerad 06:50, 11 maj 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag tackar för EFK:s replik och för redogörelsen för samfundets process gällande samkönade relationer. Min egen ledartext på temat föranleddes av flera saker:

1) Det finns en växande oro inom delar av EFK-rörelsen för vart processen är på väg. Detta har på senare tid skildrats i reportageform av såväl Dagen som Världen idag.

2) Trots att EFK-ledningen betonar processens interna karaktär är den av betydelse för hela Sveriges kristenhet. Vi tillhör alla samma kropp, och vad som sker med en lem kommer ofelbart att påverka de andra.

3) Dokumentet till den andra processdagen har en annan karaktär än det första, i det att det inte lika tydligt spaltar upp olika tolkningsalternativ mot varandra, utan återkommande bakar ihop vitt skilda perspektiv i samma stycke. Flera av dessa är ur mitt perspektiv svåra att beteckna som evangelikala, vilket trots allt är en av processens grundförutsättningar.

Det senare handlar inte bara om vad som sägs, utan också om hur det sägs – och om vad som utelämnas. Ett exempel kan vara avsnittet om trohet, där materialet för ett resonemang helt utan hänvisningar till skapelsetexterna eller den bibliska definitionen av otukt. Att dessa bibeltexter citeras i det första materialet blir då en klen tröst, eftersom man här ger sken av att frågorna kan bearbetas utan sådana hänvisningar.

En olycklig bieffekt är också att motsvarande resonemang går att använda för att – säkerligen i motsats till EFK:s intention – propagera för trogen polygami.

På liknade sätt med resonemanget att Andens frukter är viktigare än karaktären hos våra sexuella handlingar – så länge som dessa präglas av trohet. Även detta resonemang förutsätter ju att vi distanserar oss från skapelsetexterna och den bibliska definitionen av otukt.

Jag förstår att hänvisningen till syndafallet kan upplevas provocerande, men det var min ärliga upplevelse av flera – men absolut inte alla – av materialets resonemang. Den fortsatta processen får visa om jag var ensam om denna association.

Eftersom dokumentet presenteras som ett ”work in progress” finns det dock alla möjligheter att göra förtydliganden under resans gång.

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier