Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.
Matteusevangeliet 5:14

Världen idag

Svar direkt: Carl-Henric Grenholm tycks ha ändrat uppfattning

Debatt · Publicerad 00:10, 19 maj 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Professor Carl Henric Grenholm menar i sitt genmäle till min artikel om Svenska kyrkan och islamism att jag påstår att han i tidningen Broderskap nr 10/71 har uttryckt en sympati med palestiniernas önskan om att förinta staten Israel.

Jag påstår ingenting. Jag hänvisar till ett otvisteligt faktum, som bland annat refererats av Henrik Bachner i Återkomsten – antisemitismen i Sverige efter 1945 samt av Göran Skytte i SvD, att Grenholm ordagrant uttryckt sig så. Det är ett enkelt konstaterande. Grenholm menar vidare att jag skulle åsatt honom antisemitiska åsikter, inte heller detta är korrekt.

Jag konstaterar att den vilja att förinta staten Israel, som Grenholm enligt nämnda källor gav uttryck för, sammanfaller med bland annat det Muslimska brödraskapets andlige ledares önskan. Brödraskapet har hänvisat och hänvisar fortfarande till Adolf Hitler i olika sammanhang. Det gör naturligtvis inte Grenholm till antisemit. Den som ändå fört fram funderingarna om hur han kan tolkas i en politisk kontext är Grenholm själv.

Grenholms önskan att stödja ett förintande av Israel var inte att klassificera som antisemitiskt 1971 men skulle kunna vara det i dag. Sedan 2020 har Sverige anslutit sig till IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) definition av antisemitiska uttryck. Bland annat förnekande av det judiska folkets rätt till självbestämmande.

Det som gör repliken intressant är Grenholms hänvisning till hans och Sigbert Axelsons bok  Palestinafrågan och den kristna opinionen (1972). Grenholm menar att: ”Vi avvisar uppfattningen att staten Israel ska vara en rent judisk stat, eftersom vi hävdar att judar och palestinier kan och bör leva tillsammans.”

Grenholm bekräftar att han inte erkänner det judiska folkets rätt till att själva besluta om sitt öde. Grenholm erkänner heller inte FN:s resolution 181. Denna antogs av FN 1947 och delade upp det brittiska mandatet i två stater. Grenholm tycks dock ha ändrat uppfattning när han i dag menar att en tvåstatslösning är den enda framkomliga vägen.

• Läs mer: Carl-Henric Grenholm: Kritik av Israel är inte antisemitism

Grenholm bekräftar att han inte erkänner det judiska folkets rätt till att själva besluta om sitt öde.

Visa respekt för dem som väljer bort vaccination mot covid-19

Ledare Obligatorisk vaccinering mot covid-19 för alla invånare och vaccinkrav för alla som vill ha ett... torsdag 5/8 00:10

Vi behöver mycket kärlek ur stammen för att vara Guds träd tillsammans.

Inför söndag I juli var jag med på missionsbåten Shalom i Kalmarsund under några fantastiska dagar med sol,... torsdag 5/8 00:00

Pilgrimsvandring är på frammarsch i Sverige

Samhälle. Människan har i alla tider vandrat till heliga platser. Det är något som får oss att ge oss iväg i... torsdag 5/8 05:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier