Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Receptiv ekumenik har inte som mål att ”ta in andra läror”

Receptiv ekumenik handlar om att praktisera det urgamla kristna idealet att anstränga sig mer för att uppmärksamma bjälken i det egna ögat än att ivrigt påpeka flisan i den andres. Det skriver Jan Eckerdal, teologisk rådgivare i Sveriges kristna råd, i en replik till Per-Arne Imsens artikel om ekumenik och Andens enhet (5/10).

Debatt · Publicerad 00:00, 7 okt 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Ordet ekumenik är rymligt och har genom historien fått olika betydelsenyanser. I den moderna ekumeniska rörelsen står ekumenik för de kristna kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och söka enhet. Det är en vilja som går tillbaka på Jesus bön om enhet bland sina lärjungar – en enhet som syftar till att världen ska tro att Jesus är sänd av Gud (Joh 17:21).

Det handlar om den sortens enhet som inte kräver enhetlighet i vare sig åsikter eller spiritualitet, utan som kan härbärgera en mångfald av uttryck för kristen tro. I grunden finns övertygelsen att kyrkans enhet inte handlar om något som vi kommit på eller själva kan åstadkomma. Det är en verklighet skapad av Gud som vi kan upptäcka och synliggöra.

Splittringen kyrkor emellan är ett tragiskt avsteg från det som Gud kallat sin kyrka till.

Ekumeniskt arbete sker i olika sammanhang och med olika redskap. Precis som Per-Arne Imsen påpekar har Sveriges kristna råd berett viss plats för den metod som kallas receptiv ekumenik. Detta bland annat genom att vara en av arrangörerna till en internationell konferens på Sigtunastiftelsen, sommaren 2022.

Receptiv ekumenik har inte målsättningen att ”ta in andra läror” eller blanda samman olika tro. Tvärtom är den receptiva ekumenikens grundidé att de olika kyrkorna inte ska tala om för varandra hur den andre borde vara och tro. I stället handlar det om att använda det ekumeniska mötet för att djupna i sin förståelse av den egna kyrkan, dess förtjänster såväl som dess brister.

För att det ska vara möjligt fordras att man tillåter sig vara ärlig också med den egna kyrkans svagheter.

I korthet handlar receptiv ekumenik om att praktisera det urgamla kristna idealet att anstränga sig mer för att uppmärksamma bjälken i det egna ögat än att ivrigt påpeka flisan i den andres. Det är en nyttig övning för alla som inte vill att den egna kyrkan främst ska definieras i motsats till andras.

Det öppnar för att i stället ta hjälp av varandra för att söka fördjupad insikt om hur liv i Kristi efterföljelse kan gestaltas på ett trofast sätt i den egna kyrkotraditionen.

Det handlar om den sortens enhet som inte kräver enhetlighet i vare sig åsikter eller spiritualitet.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10