Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Inte förnyelse ändra Gudsbegrepp

I en replik till biskop Åke Bonnier, är prästen och teologen Bo Brander glad att biskopen ger en lysande klar formulering om sin tro på vem Jesus är. Brander är mera fortsatt kritisk till Gunilla Hallonsten som han betecknar som "de-formator”.

Debatt · Publicerad 00:01, 8 jun 2016

I Världen idag den3 juni, ger Åke Bonnier mig svar på tal när han skriver att hans "tro på Gud är en tro på den ende Guden som på ett unikt sätt möter oss i Jesus Kristus – sann Gud och sann människa.” Det är en lysande, klar formulering. Den understryker Jesu unika gudomlighet lika mycket som hans mänsklighet. Bonnier är helt i samklang med kyrkans genesamma bekännelse. Jag som kanske inte fattat allt, utbrister i glädje i ett litet Gert Fylkingst ”äntligen!” Inte bara över att Bonnier är så klar i vad han skriver utan också därför att potentialen i vem Jesus är uttryckts på ett så starkt sätt. Så blir det gudomliga och mänskliga som förenas i en person som sagt så mycket, och gör så mycket, kyrkans allra största och unika gåva till den även i våra trakter allt mer brokiga och mångfaldiga människofamiljen.

Däremot har Gunilla Hallonsten fel när hon svarar mig i samma nummer av tidningen. Hon är per definition ingen reformator. Hon är en de-formator. Uttrycker man den heliga treenigheten som fader och moder och son och syster och broder och ande och livgiverska och inspiratör, är det inte en förnyelse utan en förvrängning av vad Jesus säger i Matt 28:19. Men det som är deformerat, alltså förvridet, kan reformeras, återformas, som ordet betyder.

Efter Bonniers tydliga och klargörande inlägg finns det efter vårens alla debattinlägg en tråd som fortfarande hänger fritt. Den om Jesus är vägen och sanningen och livet enligt Joh 14:6. Inför denna underbara och löftesgivande utsaga ur Jesu egen mun, tror jag att vår tid först måste påminna sig två saker. Det första: Att Gud själv vill att alla människor ska räddas (1 Tim 2:4). Det andra: Det finns mycket som ligger utanför vår kompetens och vetskap, men som Gud har full koll på. Vi är lite som Petrus, när han hade fått sitt uppdrag och direkt frågar om Johannes: "Hur blir det med honom?” Jesus svarar: "Vad rör det dig. Du skall följa mig” Joh 21:22. Till slut handlar det bara om detta, att följa Jesus. Han som säger: "Jag är vägen”. Det betyder: följ mig. "Jag är sanningen.” Det betyder: tro på mig. "Jag är livet.” Det betyder: Ta emot mig och lev i mig.

Uttrycker man den heliga treenigheten som fader och moder och son och syster och broder och ande och livgiverska och inspiratör, är det inte en förnyelse utan en förvrängning av vad Jesus säger.

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier