Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Världen idag 18 nobember 2021

Är verkligen smittoläget oförändrat trots att befolkningen vaccinerats?

Världen idags ledarsida drar felaktiga slutsatser om smittspridningen av covid-19 i artikeln ”Varför är smittoläget oförändrat trots att befolkningen vaccinerats?”. Det menar två överläkare och en specialistläkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Debatt · Publicerad 00:10, 30 nov 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Exemplen i VID:s ledartext (18/11) om smittläget utgår ifrån situationen i Region Östergötland och faktaunderlaget är hämtat från regionens hemsida, så det är enkelt att kontrollera. I ledarrtexten står det: ”Vid en jämförelse över tid kan man konstatera att smittspridningen hösten 2020, när vaccinationer ännu inte påbörjats, var lägre än 2021 då nästan hela länets befolkning var vaccinerad.” 

Av Region Östergötlands (RÖ) hemsida framgår att hösten 2020 (1 sept–30 november) blev cirka 5 300 personer smittade. Under nästan samma tremånadersperiod 2021 (22 augusti–21 november) blev 2 100 personer smittade. Det innebär 60 procent färre som blev smittade hösten 2021 än hösten 2020.

Antalet avlidna i covid-19 under samma tremånadersperiod hösten 2020 var 76 personer mot 18 personer hösten 2021, en minskning med 76 procent.

Är det sant att ”nästan hela länets befolkning är vaccinerad”? Hela Östergötlands befolkning var den 30 september i år 469 000 personer. Av RÖ:s hemsida framgår att 336 000 – 71,6 procent – har fått minst två doser vaccin. 133 000 personer är därmed att betrakta som ovaccinerade.

Antalet nysmittade under perioden 22 augusti–21 november 2021 var cirka 2 100 personer, vilket motsvarar mindre än 2 procent av de 133 000 personer som är ovaccinerade. Vi anser inte det vara anmärkningsvärt mycket.

Vaccination mot covid-19 ger inte 100 procent skydd, vare sig mot att bli smittad eller mot att bli svårt sjuk. Detta visar upprepade studier från Israel, USA och Sverige av olika covid-vacciners effekt. Initialt trodde man att man kunde uppnå bra immunitet med två doser vaccin. Det var innan delta-varianten, som är många gånger mer smittsam än alfa-varianten, kom in i bilden.

I dag vet vi att vaccination med två doser ger cirka 90 procent skydd de första tre månaderna mot att bli smittad av deltavarianten, men att skyddet sedan avtar ganska snabbt. Efter sex månader har ungefär 50 procent av de dubbelvaccinerade förlorat denna immunitet. Det är därför nödvändigt med en tredje dos för att uppnå bättre skydd mot att bli smittad, vilket en aktuell studie från Israel visar.

Detta gäller för övrigt även andra vacciner, som exempelvis polio eller TBE. 

Däremot kvarstår skyddet mot att bli svårt sjuk och hamna i intensivvård längre och är uppemot 90 procent efter fem–sex månader. Det är detta vi ser i sjukhussammanhang. Sedan sommaren 2021, då en majoritet av äldre vuxna blivit vaccinerade två gånger, har antalet personer som behöver intensivvård på grund av svår covid-19 rasat från runt 400 per dag till runt 30 personer per dag, en minskning med över 90 procent.

Med tanke på hur långvarigt respiratorberoende de som intensivvårdas för covid kan bli är detta en dramatisk minskning. Dessutom har antalet avlidna minskat kraftigt. Detta är de kanske största vinsterna med vaccinationerna.

(Sammanfattande statistik som visar detta finns här.)

Så en kommentar till risken att avlida. Dödsfall är inte det enda som är viktigt i beräkningen, utan antalet som blir svårt sjuka och inte avlider. Många av dem behöver mycket långa vårdtider på sjukhus och lång rehabilitering innan de blir återställda.

Till detta kommer några procent av alla smittade som får problem med så kallad långtids-covid i form av fysisk och mental trötthet, värk i kroppen, andfåddhet vid ansträngning, med mer. Majoriteten av dessa sjukdomsfall kan förhindras genom vaccination.

Vilken är risken för vaccinbiverkningar? Alla vacciner har biverkningar. Men är biverkningarna i närheten lika allvarliga som verkningarna av vaccinationen?

Fram till i dag har nära 8 000 av 1,2 miljoner smittade personer intensivvårdats på grund av covid-19, vissa så mycket som 54 dagar i respirator (se VID 16/11) eller mer. På sjukhuset i Skövde, där vi arbetar, har under pandemin 219 patienter intensivvårdats på grund av covid-19. Såvitt vi vet har ingen av dessa vårdats på grund av vaccinbiverkningar.

Däremot kvarstår skyddet [efter vaccin] mot att bli svårt sjuk och hamna i intensivvård längre och är uppemot 90 procent efter fem–sex månader.

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier