Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Hur ska vi kristna förhålla oss till samhället?

Hur kan och bör relationen mellan kristen tro och samhälle utformas i dag? En bra utgångspunkt för diskussionen finns i H Richard Niebuhrs klassiska bok Christ and Culture från 1951, skriver Torbjörn Aronson.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 30 okt 2020

Relationen mellan kristen tro och samhälle har alltid varit aktuell och brännande. De senaste tjugo åren har sett stora förändringar när det gäller kristendomens förhållande till kultur och samhälle i Sverige, Europa och Amerika. Förändringarna aktualiserar både nya och gamla frågeställningar.

I den här artikelserien presenteras fem klassiska modeller för hur kristna sett på detta genom historien. I denna artikel introduceras modellerna och i en avslutande artikel ska sedan en diskussion föras om vilken modell som kan vara relevant för de kristnas situation i Sverige i dag.

Kristenheten i Sverige befinner sig i en brytningstid. Millennieskiftet började med en historisk skilsmässa mellan Svenska kyrkan och staten. Svenska kyrkan skulle bli självständig, men politiska partier utgör fortfarande kanaler för valen till kyrkans beslutande församlingar.

Följden har emellertid blivit en allt starkare politisering av kyrkan, där beslut i riksdag och partistämmor slaviskt har följts av likadana beslut i de kyrkliga församlingarna.

I både offentliga och privat finansierade medier har aggressiv ateism på nytt gjorts sig gällande i en strid ström av tv-program, böcker, artiklar och föreläsningar. Till detta kommer försöken att förena kristen tro med homosex genom att frikyrkoförsamlingar och Svenska kyrkan accepterat samkönade vigslar och praktiserande homosexuella präster och dito församlingsmedlemmar.

En trend i precis motsatt riktning har varit ett växande antal kristna gräsrotsinitiativ, alltifrån bönerörelser till familjeorganisationer och församlingsplanteringar. Möjligheterna för kristna alternativ inom utbildning, vård och socialt arbete har vidgats, och det finns dessutom en betydande kristen invandring till Sverige med många nya kyrkor som följd.

Utvecklingen i östra Europa ser annorlunda ut, liksom situationen i USA och Latinamerika. Här är kyrkorna centrala opinionsbildare, och politiker stoltserar gärna med sin kristna tro. Ortodoxa kyrkan i Ryssland tar plats som en kristen röst både nationellt och internationellt på ett sätt som knappt har någon motsvarighet i landets historia.

Hollywood och filmmakare på andra håll har under 2000-talet producerat en rad storfilmer med kristna motiv eller inslag (Passion of the Christ, Amazing grace, Luther, Häxan och Lejonet, Vägen till Betlehem, Ringen-triologin, med fler). Gemensamt för kristna i såväl Sverige som resten av Europa, Ryssland och Amerika är de frågeställningar som de kraftiga förändringarna aktualiserar. Hur kan och bör relationen mellan kristen tro och samhälle utformas i dag?

En bra utgångspunkt för diskussionen finns i H Richard Niebuhrs klassiska Christ and Culture från 1951. H Richard Niebuhr (1894–1962) var en tyskamerikansk protestantisk teolog och professor i etik vid Yale Divinity School 1931–62. Niebuhrs bok är baserad på en rad föreläsningar han höll vid Princeton Theological Seminary 1949.

Under andra hälften av 1900-talet har boken tryckts i hundratusentals exemplar och lästs av kristna ledare, teologer, präster och pastorer i de flesta kyrkotraditioner. Uppfattningarna om de modeller Niebuhr diskuterade har divergerat, men som utgångspunkt för samtal är de förmodligen oöverträffade.

Vad Niebuhr gjorde i sina föreläsningar, och den påföljande boken, var att utarbeta en typologi över olika sätt att se på relationen mellan kristen tro och samhället. Med hjälp av dem kan jämförelser göras mellan olika tider och länder och pågående trender i verkligheten.

Niebuhr urskilde fem olika modeller, varav två utgör varandras motsatser och de övriga tre förmedlande modeller. Dessa fem modeller är:

• Separationsmodellen – Kristus mot kulturen
• Identifikationsmodellen – kulturens Kristus
• Syntesmodellen – Kristus över kulturen
• Dualismmodellen – Kristus och kulturen i en paradox
• Förvandlingsmodellen – kulturförändringens Kristus

Culture” (”kultur”) står hos Niebuhr i motsättning till natur och omfattar i princip summan av mänsklig aktivitet, det vill säga inte bara estetiska aktiviteter eller olika sätt att kommunicera. Det enklaste sättet att översätta Niebuhrs ”culture” till svenska är att använda ordet ”samhälle”, som en sammanfattning av en specifik politisk, social, ekonomisk, och kulturell gemenskap, innefattande den verksamhet och de idéer som är vägledande i denna gemenskap.

I de följande artiklarna ska vi ta oss an de olika ovan nämnda modellerna.

Fotnot: Se Hotspots tv-program om Kristus och kulturen här

Torbjörn Aronson gästar tre program av Hotspot med Marco Strömberg och talar om ämnet ”Kristus och kulturen”. Programmet sänds på lördagar med start 31 oktober och finns att se i Världen idag Play, på Världen idags Youtube-kanal och på Hotspots sida på Facebook.

Vad Niebuhr gjorde i sina föreläsningar och den påföljande boken var att utarbeta en typologi över olika sätt att se på relation mellan kristen tro och samhället.

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00