Reportage

Camillha vill se fler unga i arbetet med bibelspridning

Bibeln visar vägen till ett värdigt liv, därför är det så viktigt att den finns tillgänglig ute i samhället, fastslår Camilla Fahlberg som brinner för att sprida biblar och hoppas att fler ska sluta upp vid hennes sida. Foto: Börje Norlén
Bibeln visar vägen till ett värdigt liv, därför är det så viktigt att den finns tillgänglig ute i samhället, fastslår Camilla Fahlberg som brinner för att sprida biblar och hoppas att fler ska sluta upp vid hennes sida. Foto: Börje Norlén
Bibelversen Joh. 3:16 finns återgiven på 70 språk i de biblar som Goda Nyheter placerar ut på hotell och andra platser i samhället. Foto: Anna Tengblad
Bibelversen Joh. 3:16 finns återgiven på 70 språk i de biblar som Goda Nyheter placerar ut på hotell och andra platser i samhället. Foto: Anna Tengblad
Camilla Fahlberg brinner för att sprida biblar. Foto: Privat
Camilla Fahlberg brinner för att sprida biblar. Foto: Privat

Organisationen Goda nyheter (tidigare Gideoniterna) arbetar outtröttligt med att sprida Guds ord i samhället. Camillha Fahlberg, som själv tidigt kom i kontakt med bibelspridning, menar att detta är en viktig del i arbetet att motverka såväl rotlöshet och missbruk som hopplöshet och psykisk ohälsa.– Jag tycker att fler kristna skulle tänka till om det inte vore något för dem att satsa på, uppmanar hon.

Publicerad Uppdaterad

Sverige är ett land med kristen tro som grund och vi behöver vända tillbaka till våra rötter. Därför delar vi ut biblar till de samhällsinstitutioner där vi får komma in.

Det här är en viktig uppgift och vi har ett stort förtroende i samhället.

Goda nyheter (tidigare Gideoniterna)

• En ideell förening vars främsta uppgift är att placera ut biblar och Nya testamenten på hotell, kriminalvårdsanstalter och skolor samt inom vården.

• Fick-testamenten delas ut personligen till elever i sjunde klass och uppåt, till studenter på högskolor, universitet och folkhögskolor, till interner, till militärer, till personal inom polis, räddningstjänst och socialtjänst, liksom till vårdpersonal – och andra som organisationens medlemmar får personlig kontakt med.

• För mottagaren är Bibeln alltid gratis.

• Organisationen hette tidigare Gideoniterna och var en del av The Gideons International. Samarbetet avbröts 2018 på grund av olika syn på kvinnors roll i organisationen. Inom Goda nyheter kan både män och kvinnor söka medlemskap och utföra arbetsuppgifterna på lika villkor.

• Föreningen har cirka 2 000 medlemmar och bibelutdelningsarbetet organiseras genom lokala grupper över hela landet.

• Utöver medlemmarna har föreningen cirka 8 550 understödjare, som stöttar arbetet med förbön och gåvor.

• Medlemmarna representerar ett tvärsnitt av olika kristna samfund och sammanhang och ställer sig alla bakom att Bibeln är Guds inspirerade och osvikliga ord och att Jesus Kristus är Guds Son.

• Via brev, mejl, meddelanden och telefonsamtal får kansliet ofta in vittnesbörd om vad en utplacerad eller överlämnad bibel fått betyda i en viss situation.

• ShareWord Global är sedan 2019 Goda nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsåret 2020/2021 fokuseras arbetet till att stötta utdelning av biblar i Indien och Kina.

När Camillha Fahlbergs föräldrar engagerade sig i Gideoniterna dröjde det inte länge innan också hon själv blev involverad.

I den internationella organisationen The Gideons International får dock inte kvinnor delta på samma villkor som män, vilket var anledningen till att den svenska grenen lämnade samarbetet 2018, antog nya regler och tog namnet Goda nyheter.

– För svenska förhållanden innebar det en anpassning till det samhälle vi lever i. Nu kan kvinnor bli fullvärdiga medlemmar på samma villkor som männen, vilket ju verkar helt självklart för oss, förklarar Camillha, som nu är ordförande för Sala-Heby lokalavdelning.

Något som varit otänkbart med de gamla reglerna.

Camillha är uppvuxen i ett kristet hem, där Bibeln var en viktig del av det dagliga livet. Den grundinställningen hade hon med sig under de tio år hon verkade som ungdomspastor. Enligt henne är Bibeln som en handbok över hur man får ut det bästa av livet.

En självklar konsekvens av denna syn är att hon vill sprida Guds ord till människor i olika åldrar i samhället. Camillha betraktar det som en viktig sådd i vårt sekulariserade samhälle.

– Sverige är ett land med kristen tro som grund och vi behöver vända tillbaka till våra rötter. Därför delar vi ut biblar till de samhällsinstitutioner där vi får komma in.

Hon berättar att många av eleverna ute på skolorna är uppriktigt intresserade av livsfrågor.

– Vi propagerar inte för vår tro, men lämnar alltid utrymme för frågor. Och elever på högstadiet har verkligen många frågor, tillägger Camillha med ett skratt.

Camillhas erfarenhet är att de flesta brukar ta emot en bibel när de erbjuds. Även elever med annan kulturell bakgrund visar intresse och sätter värde på gåvan.

Bibeln är i fickformat för att den ska vara lätt att ha med sig i väskan och plocka fram att läsa i. Den passar även bra i bilens handskfack.

Något som underlättar för Camillha vid hennes skolbesök är att hon själv har jobbat som lärarvikarie, och många av eleverna känner igen henne, stannar gärna upp och växlar några ord.  

– De kan undra varför de ska tro på Gud, eller vilken Gud de ska tro på.

– Vi delar ut biblar till alla som vill ha, i klasserna 8 och 9. I de skolor där vi får komma in brukar vi också ge en klassuppsättning helbiblar med kartor och bilder. Det sker i så fall i samråd med religionslärarna, förklarar hon.

Ser då de flitiga bibelspridarna något resultat av sin möda?

Camillha säger att huvudkontoret i Örebro får brev, mejl och sms dagligen från tacksamma personer. Dessa kanske har känt sig oroliga och stressade, men fått uppmuntran och tröst av att läsa i en bibel, exempelvis i ett väntrum.

När hotellkedjan Scandic ville ta bort biblarna från sina hotellrum var det många människor som protesterade. Nu finns de på de flesta hotell, i alla fall i receptionen.

– Det har hänt att kansliet har fått brev från någon som bekänner att de snott med sig en bibel. Men det är fullt tillåtet! Vi försöker regelbundet byta ut eller fylla på med biblar i offentliga utrymmen.

En bibelvers som många känner till är Johannesevangeliet 3:16, som på ett kortfattat sätt förklarar vad den kristna tron går ut på.

– Den finns återgiven på 70 språk i våra biblar, liksom en enkel vägledning för den som vill fatta beslutet om att tro på Jesus Kristus, upplyser Camillha.

Själv brukar hon alltid ha med sig några biblar att dela ut, om hon skulle komma i samspråk med någon. Hon betonar värdet av att bygga relationer med människor, vilket kan vara lättare på en mindre ort som Sala.

– Vi ska förstås inta bara dyka upp som ”gubben i lådan” en gång om året, utan försöker alltid vara tillgängliga. I biblarna finns också kontaktuppgifter till organisationen så att vi kan slussa intresserade vidare.

Camillha betonar också att Goda nyheter inte är något samfund; de aktiva i organisationen kommer från många olika kyrkor och samfund. Varje år brukar de ha årskongress, dit folk reser in från kyrkor från hela landet. Engagemanget för att nå ut med Guds ord i Sverige förenar deltagarna i en varm gemenskap.

På sistone har så klart pandemin lagt hinder i vägen, men Camillha hoppas att det snart ska bli möjligt att träffas igen.

– Nu har vi också blivit mer synliga på sociala medier och hoppas kunna engagera fler yngre i arbetet. Det här är en viktig uppgift och vi har ett stort förtroende i samhället. Jag tycker att fler kristna skulle tänka till om det inte vore något för dem att satsa på.

– Åldersgränsen är 18 år och mina båda söner uppskattar den goda gemenskap som uppstår när man gör något viktigt tillsammans, tillägger hon.

Camillha ser utdelningen av biblar som en viktig del i arbetet för att motverka sekulariseringen i samhället, med allt vad den för med sig av rotlöshet, missbruk, våld, hopplöshet och psykisk ohälsa.

– Vi får inte låta nedbrytande krafter ta över vårt samhälle. Bibeln visar vägen till ett värdigt liv, därför är det så viktigt att den finns tillgänglig ute i samhället, avslutar Camillha.

Powered by Labrador CMS