Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Finstämt och nyanserat om transfrågan – med sund teologi

Recension · Publicerad 00:00, 10 feb 2023

När Sverige för några år sedan stod värd för det internationella eventet Europride var temat satt till ”trans”. Detta illustrerar en trend i västvärlden som helhet, där betoningen i hbtq-rörelsen har förflyttat sig från traditionella frågor om homosexualitet och homosexuellas rättigheter till att mer handla om de individer och ideologier som döljer sig bakom etiketter som trans och queer.

För många med en traditionell syn på livet i allmänhet och sexualiteten i synnerhet kan detta vara svårgreppbart. Men en god hjälp för dem som vill introduceras till frågorna runt trans finns nu i form av Lilla guiden om transgender.

Författaren Vaughan Roberts är en respekterad röst i den evangelikala rörelsen. Han är präst i Anglikanska kyrkan och lever, i egenskap av homosexuell, i ett självvalt celibat.

En bok på 80 sidor, och därtill i ett litet format, kan självklart inte vara uttömmande. Detta är inte heller syftet. Vad man i stället får är en finstämd och nyanserad bok, som för det mesta målar med breda penseldrag.

Roberts presenterar sitt ämne med en enkel översikt av transfrågan i dagens kultur, samtidigt som han lyfter fram statistik och relevant terminologi. 

Hans huvudärende är dock att sätta in transfrågorna i sitt större sammanhang. Dels kulturellt, där han bland annat lyfter fram individualismen, självförverkligandet och sökandet efter autenticitet. Dels teologiskt, där han sätter in dessa frågor i sitt bibliska sammanhang av skapelse, syndafall, frälsning och evighetshopp.

Teologiskt är boken alltigenom sund. Men till de största behållningarna hör också Roberts föredömliga sätt att nalkas de individer som brottas med en transidentitet.

Det finns en ödmjukhet och ett inkännande som präglar boken som helhet, samtidigt som Roberts är tydlig med att transidentiteten inte kan bejakas som något oproblematiskt i en kristen kontext.

För den som vill ha mer av fakta och handfasta pastorala råd finns det andra och längre böcker att tillgå i ämnet. Men som introduktion och ”tonsättare” till en ofta komplicerad fråga är det här ett mycket välkommet tillskott.

Litteratur

Lilla guiden om transgender
Vaughan Roberts
(Timoteus)

Fysikpriset till forskare i Lund

Vetenskap. Anne L’Huillier, fransksvenska verksam vid Lunds universitet, tilldelas årets Nobelpris i fysik.... tisdag 3/10 19:00

Det andra inte talar om måste kyrkan förkunna

Ledare Hur får en människa det rätt ställt med Gud? Eller formulerat personligt med fångvaktarens ord till... tisdag 3/10 00:10

Vi är begränsade – men Gud är obegränsad

Ungkrönika I somras var jag i Schweiz för första gången och fick äntligen se Alperna. En helt fantastisk... tisdag 3/10 00:00