Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Fältprästen minns, berättar och funderar över sin roll

Litteratur. Förslag har framförts till Christian Braw att han borde skriva sina memoarer. Någon regelrätt... fredag 17/2 00:00