Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Fältprästen minns, berättar och funderar över sin roll

Recension Förslag har framförts till Christian Braw att han borde skriva sina memoarer. Någon regelrätt... fredag 17/2 00:00

En balanserad vägledning i det pågående kulturkriget

Recension Hemma i Angerdshestras prästgård kunde den unge Andreas Johansson Heinö höra kyrkklockorna på... torsdag 8/12 00:00