Debatt

Kristdemokratin som framtidskraft

Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Under Kristdemokra­ter­nas pågående riks­ting i Umeå kan vi 300 delegater inte springa ifrån den verklighet som omger oss och partiet i ett läge med bekymmer­samma opini­onssiffror och successivt försvagat valresultat senaste decenniet.
Kristdemokraterna är stabilt förankrade inom Alliansen. Så kommer det också att förbi. Samtidigt är det viktigt att slå fast att KD är det enda av oss fyra regerande allianspartier som inte vilar på liberalismen som bärande politisk ideologi. Detta är viktigt att uttrycka – och får konsekvenser för vilka vi är och vad vi står för.

Vårt parti – med sin vit-blå-gröna färgsammansättning och den alltid lika välkomnande vårblomman vitsippan med sina djupa rötter nere i myllan – har alltid uttalat sin vilja att möta framtiden värderingsbaserat. Kristet och värdekonservativt orienterade människor kan här känna sig hemma i KD:s grundsatser, att framtiden möts bäst genom att visa respekt och uppskattning för goda traditioner tillsammans med äldre generationers erfarenheter och livsverk.
Till detta hör en stark övertygelse om att just den kristna etikens medmänsklighet och människosyn, historiskt och i nutid, givit den västerländska civilisationen och Sverige ett fast och tryggt norm- och värderingssystem.
Denna grund vill svensk och internationell kristdemokrati förstärka – för ett bättre samhälle, som vi medborgare vinner på att bygga i gemenskap utifrån tanken om det gemensamma bästa och goda.

I dagens läge kan det vara viktigare än någonsin att betona vikten av att lagstiftning, ekonomiska prioriteringar och opinionsbildning underlättar en renässans för den kristet förankrade äktenskapssynen om mannens och kvinnans ansvar för familj och barn, i livslång trohet mot varandra.
Lika mycket gäller detta betoningen på familjen som samhällets mest grundläggande enhet och viktigaste solidaritetsskola, samt principen om livets okränkbarhet allt från befruktningen till den naturliga döden, oavsett hur impopulärt detta än är på liberala eller socialistiska ledarsidor.
Utifrån sin människo-, familje- och kristna kultursyn stöder KD föräldrarnas självbestämmanderätt – till skillnad från de rödgröna vänsterpartierna S, V och MP som vill tvångskvotera föräldraförsäkringen och därmed styra familjerna.

Partiledning och valda företrädare för KD behöver ständigt påminna sig själva och väljarna om att inte minst därför behövs vi kristdemokrater. Detta behov förstärks i ett läge när det svenska samhället blivit påfallande skörare – med mindre tid till barnen i hemmen, ökad familjeupplösning, en mer orolig och otrygg skolmiljö, fler som fastnar i droger och missbruk, en ökad andel ungdomar som inte finner jobb och livsmening med följd att de hamnar i psykisk och själslig ohälsa, stigande brottslighet och normlöshet samt tilltagande materialism, korruption och maktmissbruk.

Med svagare familjer får vi ett svagare samhälle - med starka, sammanhållna och tryggare familjer, ett varmare, mer solidariskt, bättre fungerande och starkare Sverige, med förnyad tro på en bättre framtid.
Eviga värden har burit gångna generationer. Kristdemokraterna bär sitt namn inte för syns skull eller för att vara en politisk apparat bland alla andra – utan som en förpliktelse, inspiration och ett framtidslöfte. Eviga värden finns - och bär.

Powered by Labrador CMS