Opinion

Försök att förneka David motsägs av källor – och ny 3D-teknik

Dessutom har man ju faktiskt funnit borgen som nämns i 2 Sam 5:17, skriver ledarskribenten. (På bilden syns utgrävningar i ”City of David”, nära Jerusalems gamla stad, där fynden av Davids borg hittats.) Foto: Sebastian Scheiner
Dessutom har man ju faktiskt funnit borgen som nämns i 2 Sam 5:17, skriver ledarskribenten. (På bilden syns utgrävningar i ”City of David”, nära Jerusalems gamla stad, där fynden av Davids borg hittats.) Foto: Sebastian Scheiner
Foto: Louvre Museum, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Foto: Louvre Museum, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Foto: Oren Rozen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Foto: Oren Rozen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Publicerad Uppdaterad

Gång efter gång är det Bibelns kritiker som har fått backa.

Har kung David existerat – och är det viktigt för kristen tro? Kanske texterna om honom bättre ska förstås som nationalistiska hjältesagor snarare än historiska berättelser? Sådana frågor har under lång tid präglat den teologiska diskussionen vid universiteten och har för många inneburit att förtroendet för Bibeln skadats.

Här finns också en av orsakerna till den inre sekulariseringen av svensk kristenhet och till försvagningen av det andliga livet inom kyrkorna.

Men nu kastar ny forskning ljus över frågan om Davids existens.

Kristen tro bygger på historiska händelser. Den Gud som är ursprunget till universum har också handlat i mänsklighetens historia. Från Abraham till David och vidare från David till Jesus går det en historisk linje. Det är ju så Matteus börjar sitt evangelium, med en släkttavla som kopplar samman Jesus med David och Abraham. Därför spelar det stor roll om den linjen finns på riktigt. Frågan om kung Davids existens är en betydelsefull fråga.

Kritiken av Davids existens har byggt på principer som ofta återkommer i debatten om Bibelns tillförlitlighet:

Det finns inga utombibliska källor som bekräftar kung David. Ett sådant påstående förutsätter att texterna i Bibeln inte räknas som historiskt källmaterial. Att det därför krävs andra källor för att vi ska kunna ta David på allvar. Men varför acceptera en sådan utgångspunkt? Bibelns texter har ju redan på hundratals områden visat sig ha med den faktiska historien att göra. Därmed är det klart att de utgör historiskt källmaterial i sin egen rätt och bör tas på stort allvar.

Det finns inga arkeologiska bevis för Davids existens. Men som uttrycket lyder: ”Frånvaron av bevis är inte bevis på frånvaro.” Att vi hitintills inte har hittat lämningar som direkt härrör från David betyder ju inte att sådana lämningar aldrig existerat. Och varför utgå från att en mäktig kung också måste vara en stor byggherre som lämnar just arkeologiska spår efter sig? Det finns mäktiga ledare – inom klaner eller maffian för att ta två exempel – som har stort inflytande under sin livstid, men utan att arkeologin senare kan se det.

Dessutom har man ju faktiskt funnit borgen som nämns i 2 Sam 5:17.

Intressant nog har diskussionen sedan 1990-talet påtagligt förändrats eftersom det dykt upp material också utanför de historiska böckerna i Bibeln, material som nämner David. Det handlar om inskriptioner på två stentavlor som fått namn efter platserna de hittades på: Tel Dan och Mesha.

Inskriptionen från Tel Dan, som upptäcktes 1993, är känd som första kända texten utanför Bibeln som nämner David och den har fått mycket av debatten kring hans existens att tystna. Inskriptionen från Mesha hittades vid utgrävningar redan 1868 men på grund av hur skadad texten är har det varit omtvistat vad som egentligen står där; är det verkligen David som nämns i texten?

Men nu har ny forskning besvarat den frågan. Med hjälp av 3D-teknik har den skadade texten kunnat återställas – och den nämner också kung David! Därmed är den inskriptionen den första kända texten utanför Bibeln som nämner kung David. En läsvärd artikel i Christianity Today går igenom historien.

Utvecklingen inom bibelforskningen visar att man ska vara försiktig med att avskriva Bibelns sanning för tidigt eller vara för snabb att göra myt av det som texterna presenterar som historia. Gång efter gång är det Bibelns kritiker som har fått backa, efterhand som ny forskning och nya arkeologiska utgrävningar har gett oss ny kunskap och ny förståelse av Israels historia.

Powered by Labrador CMS