På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.
Matteus 5:16

Världen idag

Artiklar om: Skaparen

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Nato räcker inte för ett Sverige i krig med Gud

Natofrågan har seglat upp till en stor valfråga i Sverige. Frågan är grannlaga och här på... torsdag 31/3 00:30

Första trosartikeln lyfter fram att Gud skapade

Kampen om den första trosartikeln (del 1/5). Den kristna trosbekännelsen är indelad i tre huvuddelar. Den första fokuserar på Gud som Fader och... tisdag 1/2 00:00

Julens budskap är att Gud vill ha gemenskap med oss

Julen är en tid av traditioner. Till de senaste årens udda traditioner hör en debattartikel.... onsdag 22/12 00:00

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Herdens omsorg är inte tillfällig, den är bestående.

Ps 23 Psalm 23, om den gode herden, är kanske en av Bibelns mest kända och älskade texter. ”Han... torsdag 23/4 00:00

Står inte Gud över logiken?

Logik. Gud är per definition högre än människan. Innebär det att Gud också står över mänsklig logik? I så... torsdag 6/2 00:10

Dags att avslöja myt om självförverkligande

Felaktiga läror och idésystem är sällan 100 procent falska. I stället innehåller de ofta riktiga... torsdag 6/2 00:00

Sann tro banar väg för social reformation

Den amerikanske fackföreningsaktivisten Joe Hill (1879–1915) är känd för strofen: ”You’ll get pie... tisdag 4/2 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier