Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

75 år sedan Auschwitz befriades

Nyhetskommentar · Publicerad 00:00, 27 jan 2020

Av förklarliga skäl kommer världens uppmärksamhet under Förintelsens minnesdag måndagen den 27 januari ha ett särskilt fokus på förintelselägret Auschwitz-Birkenau i nuvarande Polen, där den våldsbejakande och brutala tyska national-socialistiska ideologins yttersta konsekvenser och bottenlösa mörker som tydligast kom att manifesteras under andra världskriget.

Det skedde i form av ett ofattbart, oförsvarbart och oförlåtligt folkmord – i syfte att utplåna Europas hela judiska befolkning på 12 miljoner människor.

Blickarna och tankarna kommer att riktas såväl framåt som bakåt vid måndagens markering på Förintelsens minnesdag av att 75 år förflutit sedan trupper från sovjetiska Röda armén befriade de kvarvarande utmärglade och tillspillogivna fångarna, de flesta judar, från Auschwitz-Birkenau.

Bakåt går blickar och tankar för att minnas och aldrig glömma det ohyggliga som skedde; framåt för att det på måndag, mänskligt att döma, kan vara sista gången som överlevare från förintelselägret fortfarande orkar finnas med och kan delta vid ett stort högtidlighållande.

Framåt berör tankarna att ögonvittnena snart är borta och inte längre kan berätta eller svara på våra frågor – eller genom sin fysiska närvaro ge den särskilda dimension, även andligt sett, som bara de som överlevde de ofattbara händelserna kan förmedla.

Frågorna gäller, även för oss som kristenhet, hur vi som svenskar, européer och mänsklighet förmår förmedla vidare det som inte får glömmas – och därmed lyckas hålla levande minnet av Förintelsen till nya och yngre generationer.

Gemensamt har vi uppdraget, för att citera Forum för levande historias uppmärksammade minnesskrift, att om detta må vi berätta.

Genom minnesdagen och dess olika arrangemang försöker vi hålla vår gemensamma livsberättelse på denna jord – historien – levande, för att förläna oss väsentliga lärdomar.

75-årsdagen av befrielsen av det största förintelselägret utgör alltså en synnerligen tung, men djupt angelägen, stödjepunkt i mänsklighetens gemensamma berättelse – och påminnelse om att var och en av oss bär ett samvete och har ett moraliskt ansvar för våra liv och gärningar.

År 2000 var Lennart Sacrédeus en av fem europaparlamentariker som författade en skriftlig förklaring om Minnet av Förintelsen, vilken senare antogs av Europaparlamentet.

Gemensamt har vi uppdraget, för att citera Forum för levande historias uppmärksammade minnesskrift, att om detta må vi berätta.

Guldstaty vid New York-domstol hyllar abort

USA. En cirka 2,5 meter hög staty i guld föreställande en kvinnofigur har placerats på en... måndag 6/2 13:00

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Bibliska namn populära hos nyblivna föräldrar i Norge

Norge. Bibliska namn har blivit allt vanligare i Norge under det senaste dryga årtiondet. Jakob och Noah... måndag 6/2 10:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00