Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

75 år sedan Auschwitz befriades

Nyhetskommentar · Publicerad 00:00, 27 jan 2020

Av förklarliga skäl kommer världens uppmärksamhet under Förintelsens minnesdag måndagen den 27 januari ha ett särskilt fokus på förintelselägret Auschwitz-Birkenau i nuvarande Polen, där den våldsbejakande och brutala tyska national-socialistiska ideologins yttersta konsekvenser och bottenlösa mörker som tydligast kom att manifesteras under andra världskriget.

Det skedde i form av ett ofattbart, oförsvarbart och oförlåtligt folkmord – i syfte att utplåna Europas hela judiska befolkning på 12 miljoner människor.

Blickarna och tankarna kommer att riktas såväl framåt som bakåt vid måndagens markering på Förintelsens minnesdag av att 75 år förflutit sedan trupper från sovjetiska Röda armén befriade de kvarvarande utmärglade och tillspillogivna fångarna, de flesta judar, från Auschwitz-Birkenau.

Bakåt går blickar och tankar för att minnas och aldrig glömma det ohyggliga som skedde; framåt för att det på måndag, mänskligt att döma, kan vara sista gången som överlevare från förintelselägret fortfarande orkar finnas med och kan delta vid ett stort högtidlighållande.

Framåt berör tankarna att ögonvittnena snart är borta och inte längre kan berätta eller svara på våra frågor – eller genom sin fysiska närvaro ge den särskilda dimension, även andligt sett, som bara de som överlevde de ofattbara händelserna kan förmedla.

Frågorna gäller, även för oss som kristenhet, hur vi som svenskar, européer och mänsklighet förmår förmedla vidare det som inte får glömmas – och därmed lyckas hålla levande minnet av Förintelsen till nya och yngre generationer.

Gemensamt har vi uppdraget, för att citera Forum för levande historias uppmärksammade minnesskrift, att om detta må vi berätta.

Genom minnesdagen och dess olika arrangemang försöker vi hålla vår gemensamma livsberättelse på denna jord – historien – levande, för att förläna oss väsentliga lärdomar.

75-årsdagen av befrielsen av det största förintelselägret utgör alltså en synnerligen tung, men djupt angelägen, stödjepunkt i mänsklighetens gemensamma berättelse – och påminnelse om att var och en av oss bär ett samvete och har ett moraliskt ansvar för våra liv och gärningar.

År 2000 var Lennart Sacrédeus en av fem europaparlamentariker som författade en skriftlig förklaring om Minnet av Förintelsen, vilken senare antogs av Europaparlamentet.

Gemensamt har vi uppdraget, för att citera Forum för levande historias uppmärksammade minnesskrift, att om detta må vi berätta.

Kristen jourlinje – nu på vårdguiden 1177

Psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och behoven av stöd är stora. Sedan årsskiftet presenteras den kristna jourlinjen Lifeline som ett...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Tänk då om vi hade nycklarna att låsa upp gallerdörren med i fickan, men glömt bort det?

Vardagskrönika Häromdagen gick min man runt i huset och letade efter sina hörselskydd. Han håller nämligen på att bygga ett hönshus på tomten (kan ni tänka er –...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....