Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

”Vi vill ha en smittskyddslag som tar höjd för pandemier och epidemier”, sade socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff med utredaren Lars Hedengran. Foto: Duygu Getiren/TT

Utegångsförbud kan införas i ny pandemilag

Regeringen vill rusta smittskyddslagen inför framtida pandemier. En utredare ska bland annat se om utegångsförbud bör kunna införas.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att hon är beredd att revidera sin syn på utegångsförbud ifall utredaren kommer med väldigt goda argument.

Nyheter · Publicerad 16:19, 1 sep 2021

Regeringen anser att den nuvarande smittskyddslagen behöver moderniseras. Den är framför allt utformad för att hindra enskilda individer från att sprida smitta, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vi vill ha en smittskyddslag som tar höjd för pandemier och epidemier, säger hon.

Under den pågående covidpandemin har regeringen därför behövt ta fram nya lagar och lagändringar för att kunna genomföra de åtgärder som man ansett nödvändiga. Det främsta exemplet på det är den tillfälliga covid-19-lagen.

Utredaren Lars Hedengran, rättschef på socialdepartementet, ska nu bland annat titta på vilka möjligheter som bör finnas för att begränsa folksamlingar vid stora smittoutbrott.

Han ska också fundera på var och ens skyldighet att inte bidra till smittspridning och om de som struntar i sina skyldigheter ska drabbas av sanktioner. Det skulle till exempel kunna handla om böter ifall man struntar i uppmaningar att bära munskydd eller hålla ett visst avstånd i vissa sammanhang.

Lars Hedengran ska även utreda om det behövs möjlighet till extraordinära åtgärder. Hallengren nämner några exempel, som provtagning vid inresa till Sverige och att kunna utfärda regionala reseförbud.

Utredaren ska också analysera om utegångsförbud i andra länder har haft en avgörande effekt på smittspridningen där.

– Om bedömningen är att så är fallet, då ska utredaren överväga om det finns skäl att i svensk lagstiftning ge utrymme för tillfälliga utegångsförbud som en extraordinär smittskyddsåtgärd, säger Hallengren.

Hon uppger att hon är beredd att revidera sin syn på utegångsförbud ifall utredaren kommer med väldigt goda argument, men påpekar att hon i grund och botten inte tycker att vi ska ha utegångsförbud.

– Det är ett enormt ingrepp i människors frihet, säger hon.

I direktiven till utredaren understryker regeringen att varje eventuell extraordinär smittskyddsåtgärd förutsätter mycket noggranna överväganden vad gäller grundläggande fri- och rättigheter.

Utredaren får två år på sig för att ta fram förslag, men när det gäller eventuella förslag på extraordinära smittskyddsåtgärder ska de redovisas senast den 15 maj nästa år.

Kan regeringen komma att få ökade befogenheter?

– Det återstår att se vad vi kommer fram till. Just nu är det en öppen fråga hur olika ansvar ska fördelas, säger Lars Hedengran.

Om bedömningen är att så är fallet, då ska utredaren överväga om det finns skäl att i svensk lagstiftning ge utrymme för tillfälliga utegångsförbud som en extraordinär smittskyddsåtgärd.

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Senaste nytt

    Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

    Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier