När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

”Vi vill ha en smittskyddslag som tar höjd för pandemier och epidemier”, sade socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff med utredaren Lars Hedengran. Foto: Duygu Getiren/TT

Utegångsförbud kan införas i ny pandemilag

Regeringen vill rusta smittskyddslagen inför framtida pandemier. En utredare ska bland annat se om utegångsförbud bör kunna införas.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att hon är beredd att revidera sin syn på utegångsförbud ifall utredaren kommer med väldigt goda argument.

Nyheter · Publicerad 16:19, 1 sep 2021

Regeringen anser att den nuvarande smittskyddslagen behöver moderniseras. Den är framför allt utformad för att hindra enskilda individer från att sprida smitta, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vi vill ha en smittskyddslag som tar höjd för pandemier och epidemier, säger hon.

Under den pågående covidpandemin har regeringen därför behövt ta fram nya lagar och lagändringar för att kunna genomföra de åtgärder som man ansett nödvändiga. Det främsta exemplet på det är den tillfälliga covid-19-lagen.

Utredaren Lars Hedengran, rättschef på socialdepartementet, ska nu bland annat titta på vilka möjligheter som bör finnas för att begränsa folksamlingar vid stora smittoutbrott.

Han ska också fundera på var och ens skyldighet att inte bidra till smittspridning och om de som struntar i sina skyldigheter ska drabbas av sanktioner. Det skulle till exempel kunna handla om böter ifall man struntar i uppmaningar att bära munskydd eller hålla ett visst avstånd i vissa sammanhang.

Lars Hedengran ska även utreda om det behövs möjlighet till extraordinära åtgärder. Hallengren nämner några exempel, som provtagning vid inresa till Sverige och att kunna utfärda regionala reseförbud.

Utredaren ska också analysera om utegångsförbud i andra länder har haft en avgörande effekt på smittspridningen där.

– Om bedömningen är att så är fallet, då ska utredaren överväga om det finns skäl att i svensk lagstiftning ge utrymme för tillfälliga utegångsförbud som en extraordinär smittskyddsåtgärd, säger Hallengren.

Hon uppger att hon är beredd att revidera sin syn på utegångsförbud ifall utredaren kommer med väldigt goda argument, men påpekar att hon i grund och botten inte tycker att vi ska ha utegångsförbud.

– Det är ett enormt ingrepp i människors frihet, säger hon.

I direktiven till utredaren understryker regeringen att varje eventuell extraordinär smittskyddsåtgärd förutsätter mycket noggranna överväganden vad gäller grundläggande fri- och rättigheter.

Utredaren får två år på sig för att ta fram förslag, men när det gäller eventuella förslag på extraordinära smittskyddsåtgärder ska de redovisas senast den 15 maj nästa år.

Kan regeringen komma att få ökade befogenheter?

– Det återstår att se vad vi kommer fram till. Just nu är det en öppen fråga hur olika ansvar ska fördelas, säger Lars Hedengran.

Om bedömningen är att så är fallet, då ska utredaren överväga om det finns skäl att i svensk lagstiftning ge utrymme för tillfälliga utegångsförbud som en extraordinär smittskyddsåtgärd.

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier