Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Personer med självmordstankar blev inte mer hjälpta av att få textmeddelanden med tips eller digital behandling som tillägg enligt en amerikansk studie. Foto: Claudio Bresciani/TT

Studie: Digitalt stöd hindrar inte självmord

Patienter med risk att begå självmord blev inte hjälpta av att få peppande textmeddelanden eller digital terapi, enligt en amerikansk studie.

– Inte oväntat, säger den svenska psykiatriprofessorn Danuta Wasserman.

Nyheter · Publicerad 08:00, 18 feb 2022

Forskare i USA har undersökt om komplement med digital behandling kunde minska risken för självmord eller självskadebeteende bland riskpatienter. Svaret blev nej. De såg tvärtom att en viss form av digital beteendeterapi ledde till att fler patienter utförde självskadande handlingar och självmord.

Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, är inte överraskad.

– Det är en bra studie som tillför kunskap men resultatet är inte oväntat. Den psykologiska kunskapen vi har om självmordsnära patienter visar att de behöver anknytning till andra människor och mänsklig interaktion för att bli hjälpta, säger hon.

I studien, som publiceras i tidskriften Jama, ingick 18 600 patienter över 45 år som sökt sig till antingen specialistpsykiatri eller primärvård. Genom en skattningsskala identifierades patienter som hade tankar på självmord och som bedömdes ha risk att skada sig själva eller ta livet av sig.

– Studien visar helt enkelt vad man inte ska göra. Det betyder inte att digital behandling och DBT (dialektal beteendeterapi) inte fungerar, det har visat sig ha bra effekt för vissa patientgrupper. Men tydligen inte för de med självmordstankar och inte enligt det upplägg som användes i studien, säger Danuta Wasserman.

Enligt Margda Waern, överläkare i psykiatri och professor vid Göteborgs universitet med fokus på suicidologi, görs det väldigt lite kliniska studier på vilka metoder som bäst förebygger självmord i Sverige och hon efterlyser fler.

Stöd vid självmordstankar

Både för den som har självmordstankar och för den som stöttar kan det vara en bra början att kontakta någon på en stödlinje eller telefonjour. Här finns personer som kan ge råd i hur du ska komma vidare och vart du kan vända dig om du behöver mer hjälp.

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Här finns också hjälp:

Mind: chat.mind.se, mejlsvar@mind.se, telefon: 90 101.

Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111.

Jourhavande präst: Chatt eller telefon: 112.

Jourhavande medmänniska: Chatt eller telefon: 08-702 16 80

Barn och ungdomspsykiatrin: Hitta närmaste mottagning på bup.se.

Folkhälsomyndigheten har också en samlingssida med information och råd till den som mår psykiskt dåligt.
 

Källa: mind.se

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00