Nyheter

Statlig rapport: Bristfällig kunskap om transvårdens effekter

Ganska få individer har utvärderats, uppföljningstiderna är för korta och effekter av olika typer av behandlingar kan inte särskiljas. Det är tre slutsatser om forskning på svensk transvård, enligt en ny statlig utredning.
Ganska få individer har utvärderats, uppföljningstiderna är för korta och effekter av olika typer av behandlingar kan inte särskiljas. Det är tre slutsatser om forskning på svensk transvård, enligt en ny statlig utredning.

Forskningen kring behandling av transpersoner är så bristfällig att det inte går att utvärdera vilka effekter eller biverkningar behandlingen ger. Det framkommer av en ny, statlig rapport.”Varken för barn eller vuxna vet vi vad vården leder till”, skriver barnläkaren Mats Reimer i en krönika på nyhetsportalen Altinget.

Publicerad Uppdaterad

Nyligen publicerades en rapport om forskningsläget när det gäller hormonbehandling av vuxna med könsdysfori. Det är Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som har gått igenom den vetenskapliga litteraturen på området för att utvärdera effekter av behandlingen och hur många som väljer att avsluta den.

Det har SBU dock inte lyckats med. ”Sammantaget är det vetenskapliga underlaget rörande mediciniska effekter och bieffekter av könskonträr hormonbehandling hos vuxna med könsdysfori begränsat och med metodologiska brister”, konstaterar myndigheten. (Könskonträr: behandling med det motsatta könets könshormon.)

Några exempel från rapporten: förhållandevis få individer har utvärderats, uppföljningstiderna är för korta, effekter av olika typer av behandlingar kan inte särskiljas. Dessutom saknas det randomiserade studier (RCT), det vill säga där man jämför patienter som får en viss behandling med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp som inte behandlas.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS