Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Johan Semby, ordförande i NFS. Foto: Arash Asadi/ Arkiv

Skolor får nytt läromedel om sex

Drygt 2 600 skolor får i dagarna ett nytt läromedel om sex och samlevnad i brevlådan. Bakom utskicket står Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS).

Nyheter · Publicerad 13:00, 4 jan 2016

För runt ett år sedan började NFS, vars styrelse består av personer från flera olika intresseorganisationer och samfund, arbetet med läromedlet, som fått namnet "Närmare varandra". Materialet har tagits fram av en redaktionsgrupp som letts av Per Ewert.

Johan Semby, ordförande i NFS, säger att tanken med materialet är att bidra med respekt och ökad förståelse för mångfald.

– Vi ser det som viktigt att barn och ungdomar lär sig se på sexualitet och samlevnad ur olika perspektiv, säger han.

I utskicket till de drygt 2 600 högstadie- och gymnasieskolorna har NFS skickat med ett följebrev som listar fyra perspektiv som nätverket vill bidra med: relationsperspektiv, folkhälsoperspektiv, läroplansperspektiv, integrationsperspektiv.

Läromedlet "arbetar medvetet med att ge ungdomar verktyg för att bygga hållbara relationer, men också att stärka självkänsla och förmåga att sätta gränser", står det bland annat i följebrevet.

Under punkten integrationsperspektiv understrycker avsändaren vikten av att "elever från alla kulturer kan känna sig trygga och respekterade för de värderingar och den familjesyn som de bär med sig" och att NFS därför medvetet har "vävt in ett sådant integrerande perspektiv i innehåll och tilltalston".

Johan Semby tror att många ämnesansvariga lärare som får materialet kommer att se det som ett komplement till andra läromedel.

– Vi hoppas att många ser "Närmare varandra" som en god möjlighet att bättre kunna lyfta in viktiga områden som till exempel relationsperspektivet i undervisningen.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...