Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Johan Semby, ordförande i NFS. Foto: Arash Asadi/ Arkiv

Skolor får nytt läromedel om sex

Drygt 2 600 skolor får i dagarna ett nytt läromedel om sex och samlevnad i brevlådan. Bakom utskicket står Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS).

Nyheter · Publicerad 13:00, 4 jan 2016

För runt ett år sedan började NFS, vars styrelse består av personer från flera olika intresseorganisationer och samfund, arbetet med läromedlet, som fått namnet "Närmare varandra". Materialet har tagits fram av en redaktionsgrupp som letts av Per Ewert.

Johan Semby, ordförande i NFS, säger att tanken med materialet är att bidra med respekt och ökad förståelse för mångfald.

– Vi ser det som viktigt att barn och ungdomar lär sig se på sexualitet och samlevnad ur olika perspektiv, säger han.

I utskicket till de drygt 2 600 högstadie- och gymnasieskolorna har NFS skickat med ett följebrev som listar fyra perspektiv som nätverket vill bidra med: relationsperspektiv, folkhälsoperspektiv, läroplansperspektiv, integrationsperspektiv.

Läromedlet "arbetar medvetet med att ge ungdomar verktyg för att bygga hållbara relationer, men också att stärka självkänsla och förmåga att sätta gränser", står det bland annat i följebrevet.

Under punkten integrationsperspektiv understrycker avsändaren vikten av att "elever från alla kulturer kan känna sig trygga och respekterade för de värderingar och den familjesyn som de bär med sig" och att NFS därför medvetet har "vävt in ett sådant integrerande perspektiv i innehåll och tilltalston".

Johan Semby tror att många ämnesansvariga lärare som får materialet kommer att se det som ett komplement till andra läromedel.

– Vi hoppas att många ser "Närmare varandra" som en god möjlighet att bättre kunna lyfta in viktiga områden som till exempel relationsperspektivet i undervisningen.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...