Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Rapport om Beirutexplosionen: Politiker var medvetna om faran

Ett år efter jätteexplosionen i Beiruts hamn har myndigheterna och regeringen fortfarande inte gett svar på hur olyckan kunde ske.

En fristående rapport visar att det fanns god kännedom om farorna långt före katastrofen – men att ingenting gjordes.

Nyheter · Publicerad 05:00, 4 aug 2021

Stora delar av Beirut trasades sönder vid den massiva explosionen den 4 augusti i fjol. Räddningsarbetare röjde frenetiskt bland rasmassorna i jakt på överlevande innan ett svart facit stod klart: över 200 döda och flera tusen skadade.

Olyckan orsakades av de enorma mängder högexplosivt ammoniumnitrat som i nära sex års tid förvarats i en lokal i hamnen, utan tillräckligt skydd.

Trots att det nu gått ett år sedan katastrofen har ännu ingen ställts till svars och utredningsarbetet går trögt. Försök att åtala ansvariga politiker och andra högt uppsatta personer har misslyckats och utredningen har skjutits på framtiden.

Hur det kommer sig att ammoniumnitratet förvarades i hamnen under så lång tid – och varför branden som fick ämnet att explodera startade – är frågor som den libanesiska utredningen till dags dato inte har besvarat.

Men i en oberoende undersökning från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) konstateras att flera försök att informera ansvariga om de farliga ämnena hade gjorts innan explosionen. De bevis som HRW har samlat in visar också att regeringstjänstemän var medvetna om de dödliga risker som förvaringen av ammoniumnitratet utgjorde, men att de höll tyst om saken.

Enligt rapporten visste också mycket högt uppsatta politiker om riskerna, däribland president Michel Aoun, den dåvarande premiärministern Hassan Diab samt flera ministrar vid de ansvariga departementen. De utpekade underlät att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda allmänheten, skriver HRW i sin rapport med titeln ”They killed us from the inside” (De dödade oss inifrån) som publicerades på tisdagen.

Av rapporten framgår hur ammoniumnitratet förvarades i hangaren sida vid sida med fotogen och fyrverkerier. Rapportens bildmaterial visar hur delvis upprivna och öppnade säckar med det högexplosiva ämnet ligger slarvigt slängda i högar.

Beiruts hamn – som i folkmun går under benämningen ”Ali Baba och de 40 rövarnas grotta” – genomsyras av korruption, vanvård och misskötsel, skriver HRW.

Riad Kobeissi, en undersökande journalist som under ett decennium granskat korruptionen i hamnen, uppger i rapporten att hamnen inte fyller statens kassakistor utan snarare är till för att ”fylla maffiornas fickor”.

Libanon – ett land i kris

Libanons ekonomi är i fritt fall, med hot om statsbankrutt och skriande behov av internationella krislån. Tiotusentals jobb har gått förlorade och krisen har lett till omfattande brist på vatten, el, mediciner och fungerande kommunikationstjänster.

När Libanon kastades in i ekonomisk kris 2019 gick hundratusentals människor ut på gatorna för att kritisera landets styre.

Katastrofen den 4 augusti 2020, då en jättelik explosion ödelade stora delar av huvudstaden Beirut, gjorde därefter situationen etter värre.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00