Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Julia Wellstam, lägerpastor inom Evangeliska Frikyrkan, är en av författarna till sex- och samlevnadsmaterialet "När två blir ett" från Svenska evangeliska alliansen. Foto: Privat

Nytt material om sex från SEA för unga kristna

Svenska evangeliska alliansen, SEA, har tagit fram ett materialet om sex och samlevnad som riktar sig till kristna ungdomar. "När två blir ett" svarar på frågor om kärlek, sex och relationer, utifrån ett kristet förhållningssätt.

Nyheter · Publicerad 11:00, 25 sep 2017

"När två blir ett" är framför allt tänkt för kyrkans ungdomsverksamhet, till exempel i tonårsgrupper, konfirmandklasser eller på läger.

– Det är inte lätt att vara ung kristen i dagens Sverige. I alla fall inte om man vill ha Jesus och hans ord som ledstjärna för sitt liv. Till de mest utmanande områdena hör de som har med synen på sex, äktenskap och sexuell identitet att göra, säger SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger i ett pressmeddelande.

Han har tagit fram det nya materialet tillsammans med Per och Therése Ewert och Julia Wellstam.

– Syftet med "När två blir ett" är att ge en enkel introduktion till den klassiskt kristna synen på kärlek, sex och relationer. Men också att sätta in varje fråga i sitt större sammanhang. Vad har till exempel hjärnforskarna, relationsexperterna och lagstiftarna att säga om dessa saker? fortsätter Olof Edsinger.

Materialet, som riktar sig till 14- och 15-åringar, tar även upp det känsliga men oundvikliga ämnet homosexualitet och hbtq-frågor.

– Det här är frågor som man måste vara beredd att ta upp, eftersom de alltid ställs av ungdomarna, säger Julia Wellstam, lägerpastor inom Evangeliska Frikyrkan.

Hon påpekar att dagens ungdomar har en stark känsla för rättvisa och att de, bland annat genom skolan, har lärt sig att alla människor har rätt att uttrycka sin sexualitet.

– Här gäller det att på ett balanserat sätt förklara att Gud har uttryckt sin rättvisa och sin tanke om hur vi människor mår bäst av att leva och att det inte betyder att vi inte älskar eller respekterar människor på grund av deras läggning eller identitet.

Grundläggande, säger Julia Wellstam, vill SEA genom materialet visa på att sex i Guds ögon är något fint men också ömtåligt.

– När människan föll, blev också sexualiteten skadad, och nu är vi som efterföljare av Jesus kallade att upprätta människans sexualitet och få tillbaka det vackra och fantastiska i det, säger hon.

– Vi lyfter fram Guds mästerplan: Att man och kvinna skulle leva i överlåtelse till varandra, livet ut.

I materialet lyfter man även fram forskning som visar hur hjärnan förändras av att som ung ha sex med många olika partner, vilket i sin tur gör det svårt att knyta an helt och hållet till en annan människa senare i livet.

– Det är inte bara att experimentera och testa, så som ungdomarna lär sig genom skolan, utan sexualiteten är något skört som vi måste vårda på rätt sätt, och med medvetenhet om vad vi gör, säger Julia Wellstam.  

Grundmaterialet kan köpas in av en församling och delas ut för läsning av ungdomarna.

Men till materialet finns också en utförlig ledarhandledning, som man som köpare får inloggning till via SEA:s resurshemsida äktenskap.info. Till varje avsnitt har man även föreslagit samtalsfrågor, eller – om ämnet är av mer personlig art – frågor för egen reflektion.

– Det viktigaste samtalet sker i gruppen med en ledare, och i handledningen lyfter vi fram hur viktigt det är att ledaren är ärlig och öppen, och att hon eller hon bjuder på sin egen livshistoria, säger Julia Wellstam.

Materialet har testats på kristna ungdomar mellan 14 och 20 år, med olika bakgrund och livssituationer.

– Det hjälpte oss jättemycket att se hur de uppfattade orden och begreppen vi använde, säger Julia Wellstam.

Hon tycker att sex och samlevnad borde finnas på listan över samtals- och undervisningsämnen i kyrkan oftare än vid några få tillfällen.

– På så sätt får ungdomarna möjlighet att växa i tanken och sina egna beslut och val. Det här är ju ett kontroversiellt ämne och alla kyrkor tänker heller inte lika, vilket vi är medvetna om. Men vi som skrivit det här har en tydlig klassisk tolkning av hur de här frågorna ska besvaras utifrån Bibeln som grund.

När människan föll, blev också sexualiteten skadad, och nu är vi som efterföljare av Jesus kallade att upprätta människans sexualitet och få tillbaka det vackra och fantastiska i det.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...