Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kristna i Irak varnar för ökat islamiskt inflytande i Sverige

I framtiden kan islamister komma att styra i Sverige. Det tror många kristna i Irak, säger Layla*, som arbetar bland kyrkorna i landet och nyligen träffade Världen idag i irakiska Kurdistan. Islamologen Rickard Lagervall tror inte att de kristna irakierna kommer få rätt. – Muslimer är en minoritet i Sverige, påpekar han.

Nyheter · Publicerad 16:00, 28 nov 2019

Bland många kristna i Irak råder uppfattningen att europeiska länder som Sverige och Frankrike har varit naiva då de tagit emot många muslimer från Mellanöstern. Det säger Layla*, som arbetar med att stötta utsatta kristna i Irak. Hon är själv av uppfattningen att Sverige har varit naivt.

– Ni förlorar kontroll, säger hon.

Layla säger att det bland kristna irakier till och med finns uppfattningen att Sverige kommer vara islamistiskt i framtiden, på grund av den stora invandringen från muslimska länder.

– Vi som har vuxit upp här vet vad islam är. Det är inte människorna – muslimerna – som jag varnar för, utan ideologin, säger hon.

Laylas uppfattning delas av pastorn Basil*, som med sitt team mött tusentals yazidier och kristna som flytt från IS.

– Inom islam finns det ett uttryck som heter taqqiyya. Det innebär att radikala muslimer ”ligger lågt” och anpassar sig till ett mer icke-religiöst samhälle för att samla kraft, säger han.

Dessa radikala muslimer finns både i Mellanöstern och i väst och är redo för att få order om attacker samtidigt som de verkar för att kunna ”ta över” genom parlamentarisk majoritet, menar han.

Men de flesta muslimer i Sverige verkar ganska moderata …

– Jag skulle vilja säga att de är mer avslappnade här i Mellanöstern än i Europa. När man lever i en främmande kultur kan ens egen kultur bli ännu viktigare, säger Layla.

Det innebär, enligt Layla, att också religionen blir viktigare i ett främmande land.

– Även om de flesta muslimer inte tror på jihad så tror de på Muhammed. De tror att alla folk ska bli muslimer och att det väntar en belöning i himlen för den som för människor till islam.

Europén Tom*, som har bott och arbetat i Irak i många år, säger att de radikala muslimerna påverkar de moderata muslimerna till att bli mer hängivna.

– Den europeiska kyrkan måste vakna upp. Ifall islamister får makten kommer de inte behandla er enligt mänskliga rättigheter, utan enligt sharialagar, säger Layla.

Vad är ert råd till oss i Sverige?

– Älska muslimerna, men var medvetna. Jesus säger att vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor, säger Layla.

På ett politiskt plan kan detta innebära att vi ska ta väl hand om muslimerna, men inte ge efter för eventuella påtryckningar från islamistiskt håll, menar hon.

Det viktigast är dock, enligt både Layla och Basil, att dela evangeliet med muslimerna.

– Det är den enda lösningen, säger Layla.

Att islamister skulle ta över makten i Sverige är inte troligt enligt islamologen Rickard Lagervall, verksam vid Lunds universitet och Jönköping University.

– Det finns ungefär en halv miljon människor med muslimsk bakgrund i Sverige. Och då räknar man in alla med muslimsk bakgrund, exempelvis islamkritiska iranier och rena ateister, säger han.

Att muslimerna är i minoritet är en anledning till att han inte tror att islamister kommer styra Sverige i framtiden.

En annan anledning är, enligt Rickard Lagervall, att islamisterna är en splittrad grupp. De består inte enbart av IS-sympatisörer och andra jihadister, utan även av puritanska salafister som undviker politik och håller sig för sig själva.

Även om Sverige skulle ha fortsatt stor invandring av människor med muslimsk bakgrund, så tror inte Rickard Lagervall att islamister kommer styra Sverige i framtiden.

– Inom gruppen med muslimsk bakgrund är det många som inte är muslimskt praktiserande. I dag är det ungefär 100 000 personer som är medlemmar i någon muslimsk församling som får statligt stöd i Sverige, säger han.

Att radikala muslimer försöker påverka moderata muslimer till att bli mer hängivna stämmer dock, enligt Rickard Lagervall.

– Det finns de som missionerar för olika typer av islam, säger han.

Däremot tror Rickard Lagervall inte att de moderata muslimerna är så lättpåverkade. Han tror heller inte att många ”ligger lågt” under begreppet taqqiyya, för att sedan försöka ta makten.

Taqqiyya är ett begrepp som främst används inom shiaislam och som går ut på att man får dölja sin sanna religiösa tillhörighet för att undvika förföljelse från exempelvis sunnimuslimer. Det är alltså ingen krigslist, utan en försiktighet, säger han.

Att jihadister använder lögn som en krigslist är, enligt Lagervall, inget nytt. Men de gör inte det med hänvisning till något religiöst begrepp, menar han.

Namnen är utbytta av säkerhetsskäl.

Vi som har vuxit upp här vet vad islam är. Det är inte människorna – muslimerna – som jag varnar för, utan ideologin.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00