EU-valet 2024

Het debatt om migration och murar när EU-kandidater gästade Hotspot

Debatten blev het när Europa­parlaments­kandidaterna Anna Maria Corazza Bildt (L), Alice Teodorescu Måwe (KD) och Maria Rosander (SD) gästade programmet Hotspot inför EU-valet. Ämnen som berördes var bland annat migration, murar och EU:s makt.

Publicerad

Det en timme långa programmet, som görs av Världen idag tillsammans med Sverige­kanalen, ägnas inte minst åt frågor som rör gränser och migration, men de tre politikerna delar även med sig av åsikter om vad EU bör vara i framtiden.

Anna Maria Corazza Bildt, som suttit i Bryssel för Moderaterna mandat­­perioderna 2009–2014 och 2014–2019 men nu företräder L, talade sig varm om EU. 

– Vi har varit med i 30 år, det [EU] är det bästa som har hänt svenska folket. Det är mycket som vi tycker man ska göra bättre, men det ska vi inte göra genom att sitta här i Sverige och klaga, vi ska sitta vid bordet i Bryssel, menar Corazza Bildt.

Såväl KD som SD är mer skeptiska och inne på att värna det nationella själv­bestämmandet i olika frågor.

– En lagstiftning i EU gynnar inte alla, vi har olika förutsättningar, säger Maria Rosander i programmet.

– EU ska vara lagom i bemärkelsen EU ska göra rätt saker, menar Alice Teodorescu Måwe och betonar övertygelsen om att beslut ska fattas så nära medborgare som möjligt.

SD förespråkar fysiska murar och staket vid unionens yttre gränser. Maria Rosander, som arbetat som polis i många år, betonar att hon anser att det enskilda landet bör besluta i frågan, men att EU bör vara redo att bidra ekonomiskt till murbyggen.

– Det blir hela EU:s problem när vi får in folk som inte har rätt att komma hit, säger Rosander som är kritisk mot att exempelvis Finland själva får bekosta ett sådant skydd mot Ryssland.

Anna Maria Corazza Bildt (L), Alice Teodorescu Måwe (KD) och Maria Rosander (SD) var oense i mycket när de debatterade EU i Hotspot. Till höger ses programledaren Marco Strömberg.

KD:s förstanamn Alice Teodorescu Måwe lyfter fram idén om att människor ska söka asyl redan innan de kommit in i EU samt att hänsyn ska tas till respektive lands integrations­kapacitet.

Anna Maria Corazza Bildt håller inte med och menar att flyktingfrågan handlar om individers rätt till prövning av asylskäl, oavsett volymer av flyktingar.

Debatten med medverkan av Anna Maria Corazza Bildt, Alice Teodorescu Måwe samt Maria Rosander leds av program­ledaren Marco Strömberg och kan även ses på Världen idags Youtubekanal.

På lördag kommer del två i Hotspots EU-valsprogram. Det gästas av Jan Emanuel från Folklistan och Daniel Sonesson från Medborgerlig samling. 

Fotnot: Alla Hotspots program finns att se på Världen idag play eller att lyssna på som podcast.

Powered by Labrador CMS