Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Flera delstater tillåter abort fram till födseln

Delstaten New York är inte ensam om att tillåta abort fram till födseln. I själva verket finns det, enligt Guttmacher Institute, sju amerikanska delstater som inte har någon övre gräns för abort över huvud taget.

Nyheter · Publicerad 10:57, 31 jan 2019

I måndags skrev Världen idag att den demokratiska majoriteten i delstaten New York har röstat igenom en lagändring som innebär att abort, under vissa omständigheter, kommer vara tillåtet fram till födseln.

Den nya formuleringen i lagen innebär att abort avkriminaliseras helt – oavsett i vilken vecka den äger rum – och att abort kan utföras efter graviditetsvecka 24 ifall ”fostret inte är livsdugligt” eller ifall ”aborten är nödvändig för att skydda patientens liv eller hälsa”.
I den tidigare lagtexten var abort efter vecka 24 endast tillåtet om mammans liv var i fara, skriver flera medier.

Exakt vad som menas med ”patientens liv och hälsa” framgår inte. Detta är det, enligt lagtexten, upp till läkaren att avgöra.

Enligt domslutet i Roe mot Wade-fallet, som ligger till grund för USA:s fria abort, finns en liknande formulering – att abort ska vara tillåtet även efter att fostret är livsdugligt, i fall då det är ”nödvändigt för att bibehålla mammans liv eller hälsa”. Det framstående forskningsinstitutet Guttmacher Institute skriver att ”hälsa” i detta sammanhang innebär både fysisk och psykisk hälsa.

Och enligt domslutet i fallet Doe mot Bolton, som gick hand i hand med Roe mot Vade, ska ”hälsa” långt ifrån bara tolkas som något kroppsligt. Både fysiska, känslomässiga, psykiska, familjemässiga och åldersmässiga faktorer räknas in i ”hälsa”, menade domstolen.

Staten New York är inte ensam om att tillåta abort fram till födseln. Enligt Guttmacher Institutes kartläggning är det 20 delstater som tillåter abort fram till födseln om mammans liv eller hälsa är i fara. Utöver det är det sju delstater – samt District of Columbia – som inte har någon övre gräns för abort över huvud taget. Dessa är: Alaska, Colorado, New Hampshire, New Jersey, New Mexiko, Oregeon och Vermont. I några av dessa delstater finns det, enligt Guttmacher Institute, restriktioner angående hur aborten ska finansieras eller vilken information kvinnan ska få, men inga krav på att kvinnans liv eller hälsa ska vara i fara.

Exakt hur många aborter som utförs mellan vecka 24 och beräknad födsel finns det inga uppgifter om. Enligt den senaste statistiken från USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, utfördes det drygt 638 000 aborter i landet år 2015. Av de med känd graviditetsvecka skedde omkring 1,3 procent efter vecka 21, vilket innebär cirka 5 600.

Eftersom abortklinikerna inte är skyldiga att lämna uppgifter till CDC, kan det reella talet dock vara större.

I Sverige har vi fri abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Efter denna vecka kan abort beviljas om det finns särskilda skäl som gör att kvinnan får tillstånd av Socialstyrelsen. Från och med att fostret är livsdugligt, vilket brukar räknas som från vecka 22, får abort i regel inte utföras. Det finns dock en formulering som till viss del påminner om den i USA.

Om kvinnan har en sjukdom eller ett kroppsfel som gör att graviditeten medför en ”allvarlig fara för hennes liv eller hälsa”, får Socialstyrelsen ge tillstånd till abort ”efter utgången av artonde havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet framskridit”, står det i abortlagen.

Enligt Göran Ewerlöf, ordförande i Social­styrelsens rättsliga råd, får rådet in några enstaka förfrågningar om avbrytande av graviditet efter vecka 22 varje år. Han säger att det handlar om fall där kvinnans psykiska ohälsa är så allvarlig att hennes hälsa äventyras. I dessa fall försöker man dock alltid rädda barnet, påpekar han.

Krisen kan vitalisera demokratin och öppna nya regeringsalternativ

Ledare Måndagens omröstning i kammaren ställer Sverige inför en ny politisk kris. Det är långt ifrån en... tisdag 22/6 00:10

Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig?

Gästkrönika Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig? Trots att det inte är något du strävar efter... tisdag 22/6 00:00

Stefan Löfven sonderar för ny regering

Misstroendeomröstningen. Statsminister Stefan Löfven (S) väntar med besked om det ska bli extraval eller inte. Han ska först... måndag 21/6 14:51

Världen idag gratulerar: Alf Lax, 70 år

Musikevangelist. I 40 av sina snart 70 år har Alf Lax levt med Jesus vid sin sida. Men de första 30 åren i hans liv...

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier