Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Ett för tidigt fött barn får hjälp att andas. Enligt Statens medicinsketiska råd har barn som visar livstecken efter en abort samma människovärde som alla andra barn. Rådet tycker ändå inte att de barn som visar livstecken efter en abort per automatik ska försöka räddas. Foto: Biswaranjan Rout/AP/TT

Etiskt råd: Överväg att tillåta abort även om fostret är livsdugligt

Överväg att tillåta abort även om fostret är livsdugligt – det är innebörden av ett nytt förslag från Statens medicinsk-etiska råd. Rådet föreslår även att staten ska utreda förutsättningarna för att, vid sena aborter, injicera ett läkemedel i fostret så att dess hjärta stannar och det inte riskerar att födas levande.

Nyheter · Publicerad 15:27, 28 feb 2019

I augusti 2017 trädde en läkare fram i SVT och berättade att hon hade försökt rädda foster som levde efter sena aborter. Rapporteringen ledde till en debatt om hur foster som visar livstecken efter aborter ska hanteras.

Omkring ett år senare meddelade en arbetsgrupp från Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen att foster som överlever en abort bör lämnas att dö.

Nu har även Statens medicinsketiska råd (Smer) kommit med förslag på hur frågan ska hanteras.

”Ur människovärdessynpunkt finns [det inte] någon skillnad mellan ett foster som visar livstecken efter en sen abort och ett extremt för tidigt fött barn; båda är barn och har människovärde och omfattas därmed av grundläggande rättigheter som rätten till liv”, skriver rådet i sin rapport.

Samtidigt anser inte rådet att foster som visar livstecken efter en abort per automatik ska försöka räddas.

Risken för att barnet skulle få funktionsnedsättningar är troligtvis stor, dessutom skulle det antagligen saknas föräldrar med vilja att ta hand om barnet, skriver rådet.

Ett foster som visar livstecken efter en sen abort är, enligt Smer, antagligen heller inte livsdugligt. Fostret ska därmed ”tas om hand på ett värdigt sätt”, medan det dör, menar rådet. Skulle fostret trots allt bedömas ha en chans att överleva bör livsuppehållande behandling diskuteras, enligt Smer.

Hur detta ska avgöras, och hur detta rimmar med formuleringen om att alla födda barn har samma rätt till liv, framgår inte av rapporten.

I Sverige är det i dag endast tillåtet att göra abort ifall fostret inte kan antas vara livsdugligt – det vill säga kan överleva utanför livmodern. Detta räknas i dag som utgången av den 21:a graviditetsveckan. Eftersom gränsen för när man kan rädda barn flyttas allt längre ner föreslår Smer att regeringen bör överväga att utreda en fast veckogräns för abort. Någon sänkt gräns vill rådet dock inte se – detta innebär alltså att de anser att abort, i framtiden, bör tillåtas även när fostret är livsdugligt.

För att undvika att foster kommer ut levande efter aborter föreslår rådet vidare en rad åtgärder. Bland annat anser man att det ska övervägas att erbjuda alla gravida kvinnor Nipt-test så att kromosomavvikelser kan upptäckas tidigt.

Rådet tycker också att regeringen ska utreda förutsättningarna för så kallad feticid i samband med sena aborter. Det innebär att ett läkemedel injiceras in i fostret så att dess hjärta stannar innan det föds fram.

”Det viktigaste är att kvinnans syfte med aborten kan säkerställas och att en situation där kvinnans självbestämmande ställs mot människovärdet undviks”, skriver Smer och fortsätter:

”Feticid innebär också att kvinnan/föräldrarna/vårdpersonalen besparas det möjliga obehag det kan innebära att det framfödda fostret visar livstecken.”

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka... måndag 1/6 06:50

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...