Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Enkät: Vad säger Anden till församlingen inför 2023?

Mer av andlig konfrontation och turbulens på flera områden. Det förutser flera av de förkunnare som Världen idag frågat vad de upplever väntar oss under året 2023. De tror att Anden nu uppmanar Guds folk att ödmjuka sig och söka Gud helhjärtat, att låta Guds ord vara i centrum, att lyfta fram tjänstegåvorna och att sträcka sig ut till människor med ljuset från Jesus i en mörk tid.

Nyheter · Publicerad 08:00, 6 jan 2023

1. Vad upplever du att Anden säger till församlingen inför 2023?

2. Vad anser du att troende och församlingar behöver prioritera detta nya år?

Carl-Gustav Severin, predikant och evangelist

1. Framför allt att vi inte ska fokusera så mycket på oss själva, utan på den nöd som finns runt omkring oss i vårt land och utomlands. Vi ska inte vända oss inåt, utan uppåt och framåt. Detta kan bli den finaste tiden för oss som församling att nå människor. Sverige är öppet som aldrig tidigare.

2. Det är viktigt att Guds ord verkligen får stå i centrum och att vi fokuserar på vad ordet säger, inte på vad vi tycker. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Psaltaren 119:105). Om vi inte har ljuset som lyser framför oss i en mörk tid går vi fel väg.

Om man är ombord på en båt i sjögång och mår illa så är det enda sättet att titta framåt mot horisonten. Och tittar vi bara i backspegeln när vi kör bil hamnar vi förr eller senare i diket.

Jonas Andersson, missionsdirektor på Gå ut mission

1. ”Bli kvar, håll fast.” Vi lever i en tid då församlingen i Sverige har andlig pyspunka. Alltför ofta lämnar vi walk over till världens agendor på grund av likgiltighet och låt gå-mentalitet.

Brevet till Sardes i Uppenbarelsebokens tredje kapitel är kanske också ett ord till vårt land i vår tid. Det är både allvarliga och uppfordrande ord till varning. Men det finns också starka löften och uppmuntran till dem som vill leva i omvändelse till Jesus och hålla fast vid Guds ord. Det finns kraft att få till seger.

2. Ge näring åt den andliga hungern och törsten. Den som hungrar ska bli mättad, den som törstar ska få att dricka fritt och för intet. Våga sticka ut i er överlåtelse till Jesus. Sträva ivrigt efter Andens gåvor och låt er uppfyllas av den helige Ande. Jag är övertygad om att vi står inför en period av ännu mer andlig konfrontation men också generösa utgjutanden av Anden till kraft och förnyelse. Lev radikalt i utgivande kärlek, också mot dem som ansätter er som mest. Låt Jesus stråla genom er.

Thomas Nordberg, pastor i Svedjeholmskyrkan, Örnsköldsvik

1. Jag tror att det kommer att bli ett år med ökad turbulens på många områden. Åren med covid-19 var en slags förberedelsetid. Församlingens kallelse när det blir mörkare i världen är att låta ljuset från Jesus lysa klart, varmt och väl synligt för alla i samhället (Jesaja 60:1-3). Då kan församlingen vara en plats av hopp och tro.

2. Vi behöver prioritera tid att dra oss nära Herren, hans ord och varandra så att vi kan betjäna människor med Guds närvaro och befriande kraft i en orolig tid (Psaltaren 23). Då får vi också beskydd när vi går igenom turbulenta tider.

Kai Serholt, entreprenör och en av grundarna till församlingen Staden på berget i Horred

1. ”Tillkomme ditt rike!” Det är som om Anden i dag säger: ”Vad är ditt gensvar? Skall Guds rike idag få de jordiska mörkermakterna att bäva i sina grundvalar? Skall Guds folk gå ut från slaveriet ut i friheten från räddhågsen anpassning till världens politiska och kulturella värderingar?” Guds rike är inte något vi passivt inväntar, nej, det är vad Jesus, vår kung, vill förverkliga nu genom sin församling. Detta till en förberedelse för det slutliga maktövertagandet när Jesus kommer tillbaka (Jesaja 32:1-4).

2. Församlingen behöver hitta tillbaka till den himmelska mönsterbilden, Guds ordning med tjänstegåvor. Utan flödet från apostlar och profeter som ser vad som pågår i himlen kan denna viktiga uppenbarelse inte förlösas på jorden. Fel modell fokuserar på det Gud har gjort och vi missar det han gör nu, vilket är en nödvändighet för att Guds församling ska mogna och förstå sitt verkliga uppdrag.

Magnus Axelsson, böneledare i Nationell bön

1. Jag upplever inför 2023 att splittringen inom kristenheten kommer att öka mellan de som vill följa Guds ord och de som vill anpassa sig till världens sätt att tänka. Tyvärr tror jag också att våldet och de gängkrig som pågår kommer att öka i intensitet, och till stor del har detta med församlingens avfällighet i landet att göra.

2. Mitt i allt mörker och fruktan så har Gud en underbar väg för oss som Guds folk om vi vänder oss till honom i tro och förväntan. Det finns också en underbar väg för hela vårt land. Villkoret är att vi vill följa Herren och vandra på den väg han vet är den bästa.

Marcus Bloom, evangelist och ledare för missionsorganisationen Good News to all people

1. Gud visade mig på nyårsdagen att det som stoppar väckelsen i Sverige är vår stolthet och vårt högmod. Det finns så många Saul-ledare i vårt land. De var smorda en gång i tiden och har en kallelse, men de har låtit stolthet, högmod, egna ambitioner och mänskligt verk ta över.

Gud vill att våra hjärtan ska krossas, ödmjukas, rannsakas och renas det här året, så att vi får bli människor efter Guds hjärta, som David.

2. Jag upplever att Gud kallar sitt folk i Sverige 2023 att ödmjuka sig i bön och fasta, där vi omvänder oss från allt som inte behagar Gud och bekänner det som synd, allt orent, all kompromiss, allt eget, allt som är av världen, liberalteologi. Då kommer han också att utgjuta av sin Ande över Sverige på nytt i denna tid.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00