Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

EFS och UMU ska träna unga profeter och bedjare på läger

Att hjälpa och träna unga som bär en kallelse till apostel, profet, evangelist eller bönetjänst. Det är målet med Boot Camp som i sommar genomförs för andra året.

Nyheter · Publicerad 14:00, 30 maj 2019

Det är nätverket och hemsidan nyreformation.se som för andra året bjuder in till Boot Camp 2019 tillsammans med Salt – barn och unga i EFS. För första gången ingår även Ungdom med uppgift (UMU) i arrangemanget som i år hålls på UMU:s träningsbas Restenäs.

Lägret, som pågår 30 juli till 3 augusti, syftar till att hjälpa unga ledare som fungerar eller som vill fungera i apostoliska, profetiska och evangelistiska gåvor eller i bönetjänst. 

– Vår erfarenhet säger att det på många håll saknas en förståelse för hur dessa tjänster fungerar, och att de därför lätt blir ensamma och inte får den hjälp att växa i sina gåvor som de skulle behöva. Därför är även gemenskapen en viktig faktor, säger Johanna Björkman, som är generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

– Vi vill skapa en mötesplats för dessa personer, samtidigt som vi vill uppmuntra varandra att ta nya steg med Herren, förklarar hon.

Upprättelse och inre helande kommer att betonas och vara en central del av årets Boot Camp. Samtidigt hoppas man även kunna uppmuntra till mission utomlands. 

Deltagarna erbjuds även möjlighet till fördjupande undervisning vad gäller tjänsterna apostel, profet, evangelist samt i ämnet bön.

– Att stå tillsammans i Guds familj är också ett viktigt fokus under lägret, och morgnar och kvällar är speciellt avsatta för bön, lovsång och betjäning.

– Vår känsla är att Gud håller på att resa upp en ny generation ledare som bär på en kallelse att bryta ny mark för Guds rike, säger Johanna Björkman.

– Med Boot Camp hoppas vi nå och utrusta några av dessa. Därefter hoppas vi att de kan återvända till sina olika sammanhang, för att fortsätta att vara till välsignelse där.

I nätverket runt Boot Camp finns människor från olika delar av kristenheten, däribland EFS, Svenska kyrkan, EFK och Pingst. Bland dem som medverkar och undervisar på lägret finns personer från både Sverige och Norge, bland annat Olof Edsinger, Jan Sköld och Ole Henry Halleraker.

Förra året hölls lägret i Höll­viks­strand men i år hålls det alltså på UMU:s träningsbas Reste­näs utanför Ljungskile.

– Vi vill vara en resurs för Kristi kropp både i Sverige och utomlands, säger basens föreståndare Isak Oscarsson, mycket glad att få vara en del i Boot Camp.

– Det pionjära ligger i vårt dna, och det gör även den betoning på upprättelse och inre helande som kommer att vara centralt på Boot Camp. Under veckan hoppas vi också att få uppmuntra till ett större perspektiv av mission utomlands.

Målgruppen för lägret är unga ledare i åldern 18–40 år, personer som har en längtan/kallelse/gåvor kopplat mot apostolisk, profetisk, evangelist- eller bönetjänst.

Vår känsla är att Gud håller på att resa upp en ny generation ledare som bär på en kallelse att bryta ny mark för Guds rike.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10