Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Allt fler kyrkopolitiker anser att präster inte ska kunna säga nej till att viga samkönade par. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Centern svänger: Vill att vigseltvång införs

En majoritet av kyrkomötets ledamöter anser nu att alla nya präster ska behöva säga ja till att viga samkönade par. Detta sedan Centerpartiet bytte åsikt i frågan under ett gruppmöte nyligen.

Det kommer dock ta flera år innan Svenska kyrkan kan fatta ett nytt beslut på central nivå.

Nyheter · Publicerad 15:49, 30 aug 2021

År 2009 beslutade Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, att kyrkan ska erbjuda vigselakt för samkönade par. Samtidigt infördes en samvetsklausul som ger enskilda präster rätt att avstå från att viga två män eller två kvinnor.

Men påtryckningarna för att ta bort samvetsklausulen har sedan dess ökat, och inför det stundande kyrkovalet har nu alltså två nomineringsgrupper bytt fot i frågan.

Nyligen anslöt sig Borgerligt alternativ till åsikten att den som vill bli präst i Svenska kyrkan måste säga ja till att viga samkönade par. Detta är sedan tidigare den linje som drivs av Socialdemokraterna, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla.

De som däremot vill behålla samvetsklausulen är Frimodig kyrka, Fria liberaler i Svenska kyrkan, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk).

Helt enkelt är det dock inte att ändra på denna lärofråga. Senast frågan behandlades på kyrkomötet var 2017. Då röstades ett förslag om en ändring ner efter att ha underkänts av biskoparna och läronämnden.

Biskoparna beslutade dessutom att två olika kyrkomöten måste rösta ja med tre fjärdedelars majoritet för att få till en ändring, samt att det måste gå ett kyrkoval emellan omröstningarna.

Det innebär att ett förslag om att nya präster måste viga samkönade par inte kan gå till andra omröstning i kyrkomötet förrän efter kyrkovalet 2025.

Till årets kyrkomöte finns inte ens en motion om att stryka samvetsklausulen för nya präster.

Det lär det dock finnas till 2022, enligt vad Niklas Larsson, Centerpartiets gruppledare i kyrkomötet, säger till Kyrkans Tidning.

– Kanske blir det så att vi skriver en motion tillsammans eller så skriver vi var och en, men den här frågan kommer vi att driva tillsammans.

En liknande samvetsklausul fanns tidigare inom Svenska kyrkan för de präster som, trots ett beslut 1958 om att öppna prästämbetet för kvinnor, inte ville arbeta tillsammans med kvinnliga präster. Samvetsklausulen upphävdes 1982, och 1993 beslutade kyrkomötet att den som motsätter sig kollegor av kvinnligt kön inte får prästvigas.

Kanske blir det så att vi skriver en motion tillsammans eller så skriver vi var och en, men den här frågan kommer vi att driva tillsammans.

Det här krävs för att ändra bestämmelser om vigningstjänst

• För att ändra beslut i lärofrågor krävs att tre fjärdedelar av kyrkomötet röstar för det. Om det inte går får kyrkomötet ändra bestämmelsen med enkel majoritet genom två likalydande beslut. Det andra beslutet ska fattas året efter val till kyrkomötet.

• I vissa frågor ska läronämnden, där kyrkans biskopar sitter, yttra sig innan kyrkomötet fattar beslut. Bestämmelser om kyrkans vigningstjänst är en sådan fråga.

• Biskoparna får också fatta beslut om att en särskild beslutsordning ska tillämpas om de anser att ett visst kyrkomötesbeslut skulle strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

• Om kyrkomötet bifaller ett sådant förslag ska det tas upp på nytt året efter att val till kyrkomötet har ägt rum. Läronämnden ska då åter yttra sig och ärendet på nytt beredas i utskott innan kyrkomötet fattar ett slutligt beslut.

• Om kyrkomötet på nytt tar upp förslaget måste minst tre fjärdedelar bifalla det för att det ska genomföras.

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier