Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Avkragad präst som uttryckte sin syn i homofrågan frias helt

Luleå stifts domkapitel avkragade en EFS-präst för uttalanden om homosexualitet, men beslutet upphävs nu av överklagandenämnden.

”Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor”, skriver nämnden i sitt beslut.

Nyheter · Publicerad 14:12, 19 maj 2020

Det finns ingen enhetlig syn på vare sig hbtq-frågor eller skapelse och evolution inom Svenska kyrkan, slår överklagandenämnd fast. Man ger därmed domkapitlet bakläxa och friar EFS-prästen på samtliga punkter.

Världen idag har i flera artiklar berättat om det uppmärksammade och av flera skäl principiellt betydelsefulla fallet. En EFS-präst fick vid ett konfirmandläger frågor om synen på evolutionsteorin och homosexualitet. Prästen ska då ha redogjort för sin egen bibeltrogna syn men också markerat att det inom kyrkan finns olika hållningar.   

Luleå stifts domkapitel tog upp ärendet efter klagomål och beslutade att avkraga prästen. EFS reagerade starkt och anförde procedurfel i behandlingen av ärendet hos domkapitlet, och menade dessutom att om beslutet inte ändras ”riskerar det att påverka relationen mellan Svenska kyrkan och EFS”.

Ärendet överklagades och på måndagen kom nämnden med sitt beslut där man friar prästen helt.

Man skriver att eftersom Svenska kyrkan bestämt sig för att rymma olika teologiska synsätt på äktenskapet så kan inte prästens uttalanden i hbtq-frågor ”strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att NN har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inte heller kan NN:s uttalanden anses innebära att NN har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning”.

Överklagandenämnden påpekar också att under den mer än halvsekellånga tid som frågan om homosexualitet diskuterats inom Svenska kyrkan så har EFS-prästens hållning varit den dominerande, även om den inte är det längre.

– Det är med lättnad och tacksamhet som vi tar emot beskedet att den anklagade prästen åter får stå i vigningstjänsten och att överklagandenämnden friat den aktuella prästen på alla punkter, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem i ett pressmeddelande.

EFS menar att den kyrkliga ordningen därmed har garanterat rättssäkerhet och opartiskhet, samt att kyrkan står fast i lära och bekännelse.

– Beslutet är en lättnad för många i EFS eftersom vi ser att även den linje som värnar äktenskapet mellan man och kvinna har en självklar hemortsrätt i Svenska kyrkan, säger EFS styrelseordförande LarsOlov Eriksson.

Beslutet är en lättnad för många i EFS eftersom vi ser att även den linje som värnar äktenskapet mellan man och kvinna har en självklar hemortsrätt i Svenska kyrkan.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...