Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Avkragad präst som uttryckte sin syn i homofrågan frias helt

Luleå stifts domkapitel avkragade en EFS-präst för uttalanden om homosexualitet, men beslutet upphävs nu av överklagandenämnden.

”Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor”, skriver nämnden i sitt beslut.

Nyheter · Publicerad 14:12, 19 maj 2020

Det finns ingen enhetlig syn på vare sig hbtq-frågor eller skapelse och evolution inom Svenska kyrkan, slår överklagandenämnd fast. Man ger därmed domkapitlet bakläxa och friar EFS-prästen på samtliga punkter.

Världen idag har i flera artiklar berättat om det uppmärksammade och av flera skäl principiellt betydelsefulla fallet. En EFS-präst fick vid ett konfirmandläger frågor om synen på evolutionsteorin och homosexualitet. Prästen ska då ha redogjort för sin egen bibeltrogna syn men också markerat att det inom kyrkan finns olika hållningar.   

Luleå stifts domkapitel tog upp ärendet efter klagomål och beslutade att avkraga prästen. EFS reagerade starkt och anförde procedurfel i behandlingen av ärendet hos domkapitlet, och menade dessutom att om beslutet inte ändras ”riskerar det att påverka relationen mellan Svenska kyrkan och EFS”.

Ärendet överklagades och på måndagen kom nämnden med sitt beslut där man friar prästen helt.

Man skriver att eftersom Svenska kyrkan bestämt sig för att rymma olika teologiska synsätt på äktenskapet så kan inte prästens uttalanden i hbtq-frågor ”strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att NN har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inte heller kan NN:s uttalanden anses innebära att NN har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning”.

Överklagandenämnden påpekar också att under den mer än halvsekellånga tid som frågan om homosexualitet diskuterats inom Svenska kyrkan så har EFS-prästens hållning varit den dominerande, även om den inte är det längre.

– Det är med lättnad och tacksamhet som vi tar emot beskedet att den anklagade prästen åter får stå i vigningstjänsten och att överklagandenämnden friat den aktuella prästen på alla punkter, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem i ett pressmeddelande.

EFS menar att den kyrkliga ordningen därmed har garanterat rättssäkerhet och opartiskhet, samt att kyrkan står fast i lära och bekännelse.

– Beslutet är en lättnad för många i EFS eftersom vi ser att även den linje som värnar äktenskapet mellan man och kvinna har en självklar hemortsrätt i Svenska kyrkan, säger EFS styrelseordförande LarsOlov Eriksson.

Beslutet är en lättnad för många i EFS eftersom vi ser att även den linje som värnar äktenskapet mellan man och kvinna har en självklar hemortsrätt i Svenska kyrkan.

Israels modell är hård – men konsekvent med judisk tradition

Israelkommentar Pendeln svänger alltid inom politiken. Ibland svänger den snabbare, ibland långsammare, men man kan... torsdag 28/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Från en stund av nattvardsfirande på ett kafé i östra Turkiet

Missionsglimten En solig men kall dag sitter jag tillsammans med ett fåtal personer i den stad som vi bett så många... fredag 29/5 00:00

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...