Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Barnvagnsmarschen som RFSU arrangerar årligen använder sig av missvisande siffror kring mödradödlighet och ”osäkra aborter”. Foto: Hasse Holmberg/TT

Abortförespråkare anklagas för missvisande statistik

Påverkansgruppen RFSU sprider kraftigt ifrågasatta siffror om mödradödlighet till följd av ”osäkra aborter”. Det menar prolife-organisationen Människovärde som hänvisar till forskning där även FN-organet WHO sägs blåsa upp siffrorna. Kritiker menar att syftet är att gå abortlobbyns ärenden.

Nyheter · Publicerad 16:00, 7 sep 2023

I helgen arrangerade RFSU den årliga barnvagnsmarschen i flera kommuner. Syftet är enligt lobbygruppen att stå upp för ”allas rätt att överleva sin graviditet”. Men det är inte bara förlossningsvården som lyfts fram, utan även krav på liberala abortlagar.

RFSU hävdar att ”nästan fyra miljoner flickor” riskerar livet varje år när de genomför en osäker abort, och att 800 förlorar livet dagligen till följd av komplikationer vid graviditet, osäker abort eller förlossning. Det sistnämnda skulle i så fall handla om 292 000 kvinnor varje år och av dessa hävdas att ”omkring 39 000 kvinnor” dör till följd av osäkra aborter.

Siffrorna kommer till stor del från världshälsoorganisationen WHO:s webbplats. Men påståendet att 39 000 kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter stämmer inte med  WHO:s egen rapport från mars 2022, påpekar Människovärde.

Där uppges i stället att mellan 4,7 och 13,2 procent av all mödradödlighet beror på osäkra aborter, vilket i antal blir 13 865–38 940 kvinnor per år.

”Varför uppger WHO inte ens ett medeltal av sina egna siffror utan enbart den högsta, inklusive en liten avrundning uppåt? Även RFSU:s uppskattning om en mödradödlighet på 292 000 kvinnor varje år synkar enbart med den övre procenten”, skriver organisationen.

Till saken hör också att den brittiske läkaren och etikern Calum Miller i sin forskning kommit fram till att även dödsfall till följd av missfall, utomkvedshavandeskap och lagliga aborter ingår i WHO:s siffror.

Siffrorna för dödsfall kopplade till ”osäkra aborter” är alltså sannolikt betydligt lägre än vad RFSU och WHO hävdar.

Att dessutom flera kvinnor i både Europa och andra delar av världen de senaste åren dött i samband med lagliga aborter är sällan något som lyfts fram i den svenska debatten.

”Mödradödlighet är en tragedi oavsett orsak och antal. Men en barnvagnsmarsch som bygger på saklighet och korrekta siffror vore så mycket mer trovärdig”, skriver Människovärde som också menar att om abort hade varit lösningen för att minska mödradödlighet så skulle det ha märkts i statistiken efter legalisering av abort. Så är dock inte fallet.

I Sverige sjönk exempelvis mödradödligheten långt innan abort legaliserades 1974, ett mönster som kan ses även i andra länder.

Det är kvaliteten på vården som avgör om kvinnor överlever sin graviditet, inte huruvida landet har en liberal abortlag, menar bland andra Calum Miller.

Länder med abortförbud eller restriktiva abortlagar, såsom Polen, Malta, Italien och Japan, återfinns tillsammans med abortliberala Sverige i topp vad gäller låg mödradödlighet.

WHO har de senaste åren allt oftare kritiserats för att gå abortlobbyns ärenden och att pressa länder i bland annat Afrika att stifta mer abortliberala lagar. FN-organet har själva rapporterat att mödradödligheten i världen gått ner med 34 procent mellan 2000 och 2020.

”Det är inte långsökt att anta att mödradödligheten sjunkit ytterligare sedan 2020, vilket RFSU bortser ifrån”, skriver Människovärde.

Världen idag har varit i kontakt med RFSU med anledning av den ifrågasatta statistiken, de avböjer att kommentera kritiken.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00