Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Vi kristna har ett ansvar gällande EU

Ledare · Publicerad 00:00, 18 maj 2019

Vi närmar oss ett nytt EU-val. EU är i grunden ett samarbete mellan ett antal europeiska länder som samverkar genom ministerrådet, där de olika ländernas ministrarna möts för gemensamma beslut och överläggningar. När statsministrarna och regeringscheferna möts för gemensamma överläggningar och beslut kallas det för Europeiska rådet.

Det kansli som står till förfogande för att bereda besluten är EU-kommissionen. Detta handlar om ett mellanstatligt utvecklat samarbete och är inte uttryck för vare sig globalism eller ett Europas förenta stater.

Den renodlat överstatliga institutionen är dock Europaparlamentet, och det är de svenska ledamöterna i detta parlament som vi nu ska välja. Europaparlamentet deltar också i EU:s beslutsfattande och ska i många frågor göra upp med Ministerrådet om besluten.

Hur ska vi kristna ställa oss till EU-valet? Grundprincipen är att vi kristna ska vara lojala med det samhälle vi lever i och söka vårt samhälles bästa. Vi ska be för våra kungar och vår överhet.

En rimlig tolkning av detta är ett kristet ansvar att rösta, engagera oss, sätta oss in i frågorna, och framför allt be för de politiker som ska väljas in. Europaparlamentet behöver våra förböner.

Den kristna kyrkan har också ett ansvar att vara en profetisk röst. Man ska aldrig bara vara strikt lojal mot den regim som har makten; den kristnes yttersta lojalitet är till Kristus och hans ord.

När vi granskar EU är det nödvändigt att i första hand titta på den verksamhet som EU bedriver. De europeiska länderna är nära sammankopplade. Vägnäten, järnvägsnäten, elnäten och mycket annat går över nationsgränserna. Ska vi kunna flytta, studera och röra oss inom EU-länderna kräver det gemensamma regelsystem. Ska företagen fritt kunna sälja varor och tjänster inom Europa kräver det en samordning i lagstiftning och ekonomi.

Vill man avveckla EU måste man tydligt ange vilka samarbetsområden som ska skrotas; det räcker inte med att klaga på EU i allmänhet. En demonisering av EU som bara bygger på okunnighet om vad EU sysslar med är inte seriöst.

De europeiska länderna är nära sammankopplade geografiskt, kulturellt och historiskt, och det vore orimligt att inte utveckla ett nära samarbete. Stängda gränser mellan Europas länder skulle bara gynna Ryssland och Putin, som då skulle få ett förstärkt grepp över kontinenten.

Europa har kraftigt försvagats senaste hundra åren. Före första världskriget styrdes världen från Europa, och London, Paris, Madrid och Berlin var världsmetropoler. Så är det inte längre.

Inflytandet från franska revolutionen och upplysningstänkandet har dessutom försvagat Europa andligt och gjort det ganska antikristligt. Det beror inte på EU, utan är en andlig utveckling som präglat de europeiska länderna under flera hundra år.

Ett tydligt exempel på detta är att Tyskland, som en gång var reformationens centrum, i stället blev ett centrum för liberalteologi, vilket skapade ett klimat som öppnade upp för nazismen.

Dagens Europa är inte på långa vägar lika antikristligt som de gamla kommunistländerna eller dagens muslimska stater, men tillräckligt för att förkväva andligt liv och väckelse. Det andliga motståndet över Europa behöver brytas och vi behöver be om andefyllda och gudfruktiga ledamöter i Europaparlamentet som kan använda den plattformen för att sprida ett andligt uppvaknande.

Kristdemokraternas slogan ”Make EU lagom again”, är en utmärkt paroll. Den uttrycker att det är bra med ett samarbete mellan Europas länder, men nej till överstatlighet och ett Europas förenta stater.

[KD:s paroll] uttrycker att det är bra med ett samarbete mellan Europas länder, men nej till överstatlighet och ett Europas förenta stater.

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00