Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Eftersom Guds ord är grunden för lära och liv i den kristna kyrkan förutsätter demokrati att vi är ett bibelläsande folk – annars är risken stor att beslut fattas med utgångspunkt från tidsandan mer än Guds ord, skriver Stefan Swärd. Foto: Mikael Good

Vi behöver tala mer om Bibelns auktoritet

Ledare · Publicerad 00:00, 14 dec 2019

Kampen om bibeltron har ständigt pågått inom kristenheten de senaste 150 åren. När pingstväckelsen växte fram från 1907 och framåt var det en avgörande fråga. Lewi Pethrus tog många debatter om bibeltron, där han bland annat utmanade hållningen inom de äldre frikyrkosamfunden, som enligt Pethrus vacklade i bibelsynsfrågor.

Det präglade också framväxten av de samfund som stod Pingströrelsen nära i teologi och andliga erfarenheter: Örebromissionen och Helgelseförbundet (det som i dag är Evangeliska frikyrkan) och Svenska Alliansmissionen. Samma diskussioner om Bibeln har varit utbredda senaste 100 åren inom Svenska kyrkan.

Svensk kristenhet behöver i dag en ny bibelväckelse, och vi behöver förnyade samtal och diskussioner om Bibelns trovärdighet och auktoritet. Vi har en utbredd sekularisering i svensk kristenhet som får sin näring av bristande bibelkunskap och bibelläsning.

Eftersom Guds ord är grunden för lära och liv i den kristna kyrkan, i synnerhet den protestantiska, förutsätter demokrati i församlingar och samfund att vi är ett bibelläsande folk. Annars är risken stor att beslut fattas med utgångspunkt från tidsandan mer än Guds ord.

När bibeltro diskuteras hamnar man ofta i konkreta frågor, mer än i abstrakta teorier om Bibelns inspiration och auktoritet. Det verkar som om frågan om homosexualitet har blivit en lackmustest-fråga för inställningen till Bibeln i dagens kristenhet. Där går en gränslinje mellan en mer liberal och en mer konservativ bibelsyn.

Det enda sättet att komma fram till en ny kristen äktenskapssyn är med argumenten om tidsandan och att Bibeln är en gammal bok som inte fullt ut gäller i dag. Den kristna kyrkan växte fram i en judisk kontext, där utövad homosexualitet var helt förbjudet; den unga kyrkan fortsatte den linjen, vilket även kyrkohistorien visar.

Det är dock sorgligt om dagens bibelsynsdiskussioner skulle fastna i en enstaka fråga, som berör en begränsad och utsatt grupp människor. Bibeltro täcker in en stor mångfald av frågor. Jag vill bara peka på några av de mest viktiga och aktuella frågorna.

En hög bibelsyn leder till fokus på frälsning, omvändelse och pånyttfödelse. Människan måste bli frälst och bli försonad med Gud för att inte gå förlorad. En urvattnad bibelsyn leder till att omvändelsens betydelse tonas ner och kristet arbete blir främst sociala projekt. Kristen mission blir bara diakoni med liberal bibelsyn, och evangeliserande och församlingsgrundande mission försvinner.

Kristet socialt arbete är en del av den kristna kallelsen, men det är inte hela kallelsen.

Ett annat område där bibelsynen ger direkta utslag handlar om kristendomens förhållande till andra religioner. En hög bibelsyn betonar Jesu gudomlighet och hans helt avgörande roll som mänsklighetens frälsare. Man behöver höra evangeliet för att kunna komma fram till en frälsande tro.

En liberal bibelsyn förminskar skillnader mellan kristendom och andra religioner, och religionsdialog blir viktigare än omvändelseförkunnelse.

Ett tredje område där bibelsyn och bibeltro slår igenom med full kraft handlar om synen på korset och Jesu död, och synen på himmel och helvete. En liberal bibelsyn går i riktning mot ett urvattnat kors och en inställning att alla kommer till himlen till slut, oavsett hur man tror eller lever.

En förankring i bibeltexterna innebär att man ser allvaret i Guds dom och risken att gå evigt förlorad.

Guds ords ställning behöver förstärkas i svensk kristenhet.

Vi har en utbredd sekularisering i svensk kristenhet som får sin näring av bristande bibelkunskap och bibelläsning.

Bibelskolan Champion blir tillgänglig även på webben

Webbskola. Nu blir det möjligt för elever att gå kvällsbibelskolan Champion online via webben. Missionärsparet... torsdag 6/8 17:00

UMU vill sända ut team från Småland – startar ny DTS

Nu blir det möjligt att gå Ungdom med uppgifts lärjungaskola i småländska Holsbybrunn. Härifrån ska... torsdag 6/8 14:00

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...