Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.
Matteusevangeliet 5:14

Världen idag

Män hoppar högre och längre och de slår hårdare. Det är ju därför vi har uppdelningen i herr- och damidrott, påpekar ledarskribenten och välkomnar planerna hos världsorganisationen för rugby att förbjuda män som bytt kön att delta i damrugby. Foto: Lars Pehrson / SVD / TT

Verklighet kan segra över teori i rugbybeslut

Ledare · Publicerad 00:00, 23 jul 2020

Vi lever i en tid av extrema idéer, särskilt synligt i frågor som rör kropp, genus och sexualitet. För den som vill ha upprörande sommarläsning rekommenderas boken ”Genusdoktrinen” av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn. De visar hur den av regeringen fastslagna doktrinen om kön som en social konstruktion blivit förpliktigande vid våra universitet. Studenter indoktrineras att tro att biologi inte är en relevant komponent för att förstå människan. Forskare skräms till tystnad eftersom alla vet att forskningsanslag och karriärmöjligheter är beroende av läpparnas bekännelse till den nya doktrinen.

Denna attityd är motsatsen till själva idéen bakom universitet, som är att söka sanningen – inte att få på förhand dikterade idéer bekräftade. Associationerna till Sovjetunionen med dess marxistiska indoktrinering ligger här nära till hands.

Men kanske anar vi en begynnande backlash. I veckan rapporterade BBC att världsorganisationen för rugby kan komma att förbjuda transpersoner – i detta fall biologiska män som gjort en könstransition – att spela inom damrugbyn.

Motiveringen är enkel. Forskning visar att en minskning av testosteronhalten i kroppen inte leder till en liknande proportionell minskning av skelettstruktur, muskelmassa och styrka. De spelare som biologiskt vuxit upp som män har en prestationsfördel, inte helt olik det som sker vid doping. Dessutom innebär det en ökad skaderisk för de övriga spelarna, som vuxit upp som biologiska kvinnor. Transpersoner inom damrugbyn innebär en tydlig säkerhetsrisk.

Frågan kommer upp till beslut vid rugbyorganisationens möte i november och det är bara att hoppas att de står emot trycket att vara politiskt korrekta och reder ut stormen från olika lobbyorganisationer.

Den som undersöker världsrekorden upptäcker snabbt ett konsekvent mönster i förhållandet mellan herr- och damidrott. Män är snabbare och starkare, hoppar högre och längre och de slår hårdare. Det är ju därför vi har uppdelningen i herr- och damidrott.

Förklaringen till detta mönster är väl känd och har med vår biologiska olikhet att göra. Män och kvinnor, med allt det som förenar och är lika, skiljer sig fortfarande åt vad gäller kropp och biologi på ett sätt som får konsekvenser inom många idrotter. Att förneka den biologiska verkligheten är inte till damidrottens fördel utan riskerar att förstöra den och undergräva möjligheten för kvinnliga idrottare att framgångsrikt utöva sin sport.

Det vi här ser är en debatt om förhållandet mellan våra teorier och den faktiska verklighet vi är en del av.

Det klassiska sättet att förhålla sig till relationen mellan teori och verklighet är att verkligheten alltid har företräde. De teorier som inte stämmer med verkligheten ska läggas åt sidan. Det är poängen i Aristoteles berömda definition av sanning som just överenstämmelse med verkligheten.

Det postmoderna sättet att förhålla sig till relationen mellan teori och verklighet är att istället ge teorierna företräde. Verkligheten i sig själv, menar man, är inte åtkomlig för oss utan blir till genom vårt språk. Det är vi som konstruerar verkligheten och därför kan vi också dekonstruera den och låta den bli till på ett helt nytt sätt.

Postmodernismens förhållningssätt är farligt, eftersom det till slut kommer att handla enbart om makt. Den med störst megafon och flest resurser kan definiera vad som är verkligt. Men det är i längden inte hållbart. Teorier har inte makt över verkligheten. Förr eller senare slår verkligheten tillbaka, vilket förhoppningsvis nu kommer att ske inom rugbyn.

Att förneka den biologiska verkligheten är inte till damidrottens fördel utan riskerar att förstöra den och undergräva möjligheten för kvinnliga idrottare att framgångsrikt utöva sin sport.

Grönt är skönt – turisthopp lever i Slovenien

Turism. Grönt är Sloveniens färg – såväl rent naturmässigt som idrottsligt och för turismen. Alplandet... måndag 2/8 07:00

Kravallerna i Sydafrika och hoppet om Guds dom

Ledare Den senaste tidens kravaller i Sydafrika har skakat om en hel värld. Inte sedan... lördag 31/7 00:10

Om kärlek för Jesus varit det som känns bra just då hade vi varit förlorade för alltid.

Gästkrönika Kärlek. Vad är den? Vad gör den? Hur definieras den? De kanske mest berömda Bibelorden om kärlek är... lördag 31/7 00:00

EU vill öka säkerheten i gudstjänstlokaler

Religionsfrihet. Europakommissionen har börjat kartlägga vilka hot som finns mot religiösa byggnader och... söndag 1/8 10:00

Landet som jag som jude alltid kan lita på och luta mig emot

Israelkommentar Jag skriver denna artikel samma dag som min mamma firar sin födelsedag. Det vill säga inte sin...

Kulturförståelse skapar mer möjligheter till gemenskap

Kulturförståelse (del 1/5). Kommunikation är nyckeln till tillit i en relation, oavsett kultur. Med en rätt kulturförståelse...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier