Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Underbetyg för Europadomstolen i barnmorskemålen

Ledare · Publicerad 11:14, 27 okt 2021

Så kom då beskedet: det blir ingen resning för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen. Trots att Sverige är nästan enda europeiska land utan samvetsfrihet i vården, och trots den uppenbara risken för jäv i Europadomstolen, har barnmorskorna än en gång nekats en öppen rättslig prövning. Fru Justitia är inte längre blind, och det är mycket sorgligt.

Den svenska debatten om olika länders rättssystem är tämligen enahanda. Vissa EU-länder i öst kritiseras skarpt för politisk styrning av domstolar; Sverige och Västeuropa tycks däremot inte ha några som helst problem. Det är sunt att kritisera politisk påverkan på rättsutövningen, men precis som i en saklig rättegång bör då också alla sidor behandlas likvärdigt. Här finns det tyvärr skäl att kritisera Sverige och Västeuropa i likhet med hur vi dömer länder i öst.  

Varje domare lovar vid inträdet i sin tjänst att ”aldrig lag vränga eller orätt främja” utifrån olika typer av bindningar. Det är just sådana farhågor som motiverade den begäran om resning som Europadomstolen nu avslagit. Det är djupt beklagligt för själva målen, men också dubbelt problematiskt eftersom det bekräftar bilden av osakliga bindningar i Europadomstolen. 

De senaste årens debatt både i Sverige och utomlands, visar på barnmorskefallens uppenbart prejudicerande natur. Om Grimmark och Steen hade vunnit i rätten hade också Sveriges förbud mot samvetsfrihet fallit. Därmed borde det ha varit självklart att avgöra detta ärende i full domstol i stället för i en mindre kommitté. Till detta kan läggas att en av domarna i kommittén, svensken Erik Wennerström, kan antas ha sympatier för ena parten, eftersom han arbetat i 30 år för den svenska regeringen.

Sådana uppenbara risker för jäv bör alltid undvikas i domstolar, speciellt i sådana här prejudicerande fall. Nu har Europadomstolen alltså undvikit att undanröja denna risk, inte bara en utan två gånger. Hanteringen vittnar om att rättssystemet inte står så politiskt fritt som det borde, och det är ett tydligt underbetyg för Europadomstolen. 

Barnmorskefallen har nu nått vägs ände i juridisk mening. Men det moraliska domslutet måste ändå utfalla till fördel för de två modiga barnmorskor som tog strid för den rätt till samvetsfrihet som garanteras av såväl FN-förklaring som Europakonvention. De stod upp för de oföddas rätt till liv, inte bara mot en enskild arbetsgivare, utan mot ett helt land av fientligt inställda politiker, fackförbund och andra opinionsbildare, och till slut mot hela det liberala Europa. För det är de värda all heder och uppskattning från eftervärlden.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14