Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Underbetyg för Europadomstolen i barnmorskemålen

Ledare · Publicerad 11:14, 27 okt 2021

Så kom då beskedet: det blir ingen resning för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen. Trots att Sverige är nästan enda europeiska land utan samvetsfrihet i vården, och trots den uppenbara risken för jäv i Europadomstolen, har barnmorskorna än en gång nekats en öppen rättslig prövning. Fru Justitia är inte längre blind, och det är mycket sorgligt.

Den svenska debatten om olika länders rättssystem är tämligen enahanda. Vissa EU-länder i öst kritiseras skarpt för politisk styrning av domstolar; Sverige och Västeuropa tycks däremot inte ha några som helst problem. Det är sunt att kritisera politisk påverkan på rättsutövningen, men precis som i en saklig rättegång bör då också alla sidor behandlas likvärdigt. Här finns det tyvärr skäl att kritisera Sverige och Västeuropa i likhet med hur vi dömer länder i öst.  

Varje domare lovar vid inträdet i sin tjänst att ”aldrig lag vränga eller orätt främja” utifrån olika typer av bindningar. Det är just sådana farhågor som motiverade den begäran om resning som Europadomstolen nu avslagit. Det är djupt beklagligt för själva målen, men också dubbelt problematiskt eftersom det bekräftar bilden av osakliga bindningar i Europadomstolen. 

De senaste årens debatt både i Sverige och utomlands, visar på barnmorskefallens uppenbart prejudicerande natur. Om Grimmark och Steen hade vunnit i rätten hade också Sveriges förbud mot samvetsfrihet fallit. Därmed borde det ha varit självklart att avgöra detta ärende i full domstol i stället för i en mindre kommitté. Till detta kan läggas att en av domarna i kommittén, svensken Erik Wennerström, kan antas ha sympatier för ena parten, eftersom han arbetat i 30 år för den svenska regeringen.

Sådana uppenbara risker för jäv bör alltid undvikas i domstolar, speciellt i sådana här prejudicerande fall. Nu har Europadomstolen alltså undvikit att undanröja denna risk, inte bara en utan två gånger. Hanteringen vittnar om att rättssystemet inte står så politiskt fritt som det borde, och det är ett tydligt underbetyg för Europadomstolen. 

Barnmorskefallen har nu nått vägs ände i juridisk mening. Men det moraliska domslutet måste ändå utfalla till fördel för de två modiga barnmorskor som tog strid för den rätt till samvetsfrihet som garanteras av såväl FN-förklaring som Europakonvention. De stod upp för de oföddas rätt till liv, inte bara mot en enskild arbetsgivare, utan mot ett helt land av fientligt inställda politiker, fackförbund och andra opinionsbildare, och till slut mot hela det liberala Europa. För det är de värda all heder och uppskattning från eftervärlden.

Ärkebiskop Jackelén som talare vid Nyhemsveckan möter kritik

Pingst. Bland den kommande Nyhemsveckans talare, som annonserats på Facebook, står Svenska kyrkans... måndag 16/5 13:58

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka... lördag 14/5 00:10

Vården manas vara uppmärksam på barnhepatit

Vård. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av inflammation i levern,... måndag 16/5 07:00

Ryska specialförband pekas ut som hot

Sverige. Ryska specialförband som genomför sabotage eller insatser med kryssningsrobotar. I den... söndag 15/5 18:00

Degraderad Skånberg dåligt för KD

Ledare Än en gång inleder riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) en personvalskampanj. I många tidigare... lördag 14/5 00:00

Lärjungaträning i Kambodja

Missionsglimten Skumpande på småvägar anländer vi till den lilla byn. Vi ska ha en workshop om lärjungaskap.... lördag 14/5 00:00

Ny metod väcker hopp om att läka hjärtskador

Sjukvård. En ny typ av cellterapi har potential att läka skador på hjärtat efter en infarkt, enligt cell- och... söndag 15/5 15:00

Polisen varnade för våld – sju veckor före

Brott. Polisens underrättelseenhet varnade redan i februari för att det skulle kunna uppstå våldsamheter i... söndag 15/5 12:00

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier