Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Underbetyg för Europadomstolen i barnmorskemålen

Ledare · Publicerad 11:14, 27 okt 2021

Så kom då beskedet: det blir ingen resning för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen. Trots att Sverige är nästan enda europeiska land utan samvetsfrihet i vården, och trots den uppenbara risken för jäv i Europadomstolen, har barnmorskorna än en gång nekats en öppen rättslig prövning. Fru Justitia är inte längre blind, och det är mycket sorgligt.

Den svenska debatten om olika länders rättssystem är tämligen enahanda. Vissa EU-länder i öst kritiseras skarpt för politisk styrning av domstolar; Sverige och Västeuropa tycks däremot inte ha några som helst problem. Det är sunt att kritisera politisk påverkan på rättsutövningen, men precis som i en saklig rättegång bör då också alla sidor behandlas likvärdigt. Här finns det tyvärr skäl att kritisera Sverige och Västeuropa i likhet med hur vi dömer länder i öst.  

Varje domare lovar vid inträdet i sin tjänst att ”aldrig lag vränga eller orätt främja” utifrån olika typer av bindningar. Det är just sådana farhågor som motiverade den begäran om resning som Europadomstolen nu avslagit. Det är djupt beklagligt för själva målen, men också dubbelt problematiskt eftersom det bekräftar bilden av osakliga bindningar i Europadomstolen. 

De senaste årens debatt både i Sverige och utomlands, visar på barnmorskefallens uppenbart prejudicerande natur. Om Grimmark och Steen hade vunnit i rätten hade också Sveriges förbud mot samvetsfrihet fallit. Därmed borde det ha varit självklart att avgöra detta ärende i full domstol i stället för i en mindre kommitté. Till detta kan läggas att en av domarna i kommittén, svensken Erik Wennerström, kan antas ha sympatier för ena parten, eftersom han arbetat i 30 år för den svenska regeringen.

Sådana uppenbara risker för jäv bör alltid undvikas i domstolar, speciellt i sådana här prejudicerande fall. Nu har Europadomstolen alltså undvikit att undanröja denna risk, inte bara en utan två gånger. Hanteringen vittnar om att rättssystemet inte står så politiskt fritt som det borde, och det är ett tydligt underbetyg för Europadomstolen. 

Barnmorskefallen har nu nått vägs ände i juridisk mening. Men det moraliska domslutet måste ändå utfalla till fördel för de två modiga barnmorskor som tog strid för den rätt till samvetsfrihet som garanteras av såväl FN-förklaring som Europakonvention. De stod upp för de oföddas rätt till liv, inte bara mot en enskild arbetsgivare, utan mot ett helt land av fientligt inställda politiker, fackförbund och andra opinionsbildare, och till slut mot hela det liberala Europa. För det är de värda all heder och uppskattning från eftervärlden.

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier