Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Underbetyg för Europadomstolen i barnmorskemålen

Ledare · Publicerad 11:14, 27 okt 2021

Så kom då beskedet: det blir ingen resning för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen. Trots att Sverige är nästan enda europeiska land utan samvetsfrihet i vården, och trots den uppenbara risken för jäv i Europadomstolen, har barnmorskorna än en gång nekats en öppen rättslig prövning. Fru Justitia är inte längre blind, och det är mycket sorgligt.

Den svenska debatten om olika länders rättssystem är tämligen enahanda. Vissa EU-länder i öst kritiseras skarpt för politisk styrning av domstolar; Sverige och Västeuropa tycks däremot inte ha några som helst problem. Det är sunt att kritisera politisk påverkan på rättsutövningen, men precis som i en saklig rättegång bör då också alla sidor behandlas likvärdigt. Här finns det tyvärr skäl att kritisera Sverige och Västeuropa i likhet med hur vi dömer länder i öst.  

Varje domare lovar vid inträdet i sin tjänst att ”aldrig lag vränga eller orätt främja” utifrån olika typer av bindningar. Det är just sådana farhågor som motiverade den begäran om resning som Europadomstolen nu avslagit. Det är djupt beklagligt för själva målen, men också dubbelt problematiskt eftersom det bekräftar bilden av osakliga bindningar i Europadomstolen. 

De senaste årens debatt både i Sverige och utomlands, visar på barnmorskefallens uppenbart prejudicerande natur. Om Grimmark och Steen hade vunnit i rätten hade också Sveriges förbud mot samvetsfrihet fallit. Därmed borde det ha varit självklart att avgöra detta ärende i full domstol i stället för i en mindre kommitté. Till detta kan läggas att en av domarna i kommittén, svensken Erik Wennerström, kan antas ha sympatier för ena parten, eftersom han arbetat i 30 år för den svenska regeringen.

Sådana uppenbara risker för jäv bör alltid undvikas i domstolar, speciellt i sådana här prejudicerande fall. Nu har Europadomstolen alltså undvikit att undanröja denna risk, inte bara en utan två gånger. Hanteringen vittnar om att rättssystemet inte står så politiskt fritt som det borde, och det är ett tydligt underbetyg för Europadomstolen. 

Barnmorskefallen har nu nått vägs ände i juridisk mening. Men det moraliska domslutet måste ändå utfalla till fördel för de två modiga barnmorskor som tog strid för den rätt till samvetsfrihet som garanteras av såväl FN-förklaring som Europakonvention. De stod upp för de oföddas rätt till liv, inte bara mot en enskild arbetsgivare, utan mot ett helt land av fientligt inställda politiker, fackförbund och andra opinionsbildare, och till slut mot hela det liberala Europa. För det är de värda all heder och uppskattning från eftervärlden.

Grönt ljus för att ge vaccin till mindre barn

Covid-19. EU:s läkemedelsmyndighet EMA gör som väntat tummen upp för vaccin mot covid-19 för barn i åldrarna... söndag 28/11 05:00

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier