Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Terrordåden del av globalt krig mot kristna

Ledare · Publicerad 00:00, 24 apr 2019

Historiens slut är titeln på Francis Fukuyamas uppmärksammade bok från 1992. I boken hävdade han att historien i och med västvärldens seger i det kalla kriget faktiskt nått sitt slut. Inte i betydelsen att händelser inte längre skulle äga rum, men på så sätt att de ideologiska konflikterna nu var förbi. Den liberala demokratin hade segrat och skulle gradvis bli den universella ideologin i världen.

Några år senare skrev Samuel Huntington sin lika uppmärksammade bok Civilisationernas kamp (1996), där han kritiserade Fukuyama och i stället hävdade en helt annan tes. Enligt Huntington kommer konflikterna inte att upphöra, men ta en ny form. Det kommer inte vara konflikter utifrån kungar, länder eller ens ideologier (som marxismen), utan utifrån olika kulturer. Nästa stora konflikt kommer att vara mellan den muslimska och den icke-muslimska världen.

Politik och medier i Sverige låg länge närmre Fukuyama än Huntington och föreställde sig att vi gradvis kommer att se liberalismen spridas över världen. Så nedrustade man den svenska militären, gjorde landets gränser porösa och negligerade länge de allvarliga problemen – svenska IS-krigare för att ta ett exempel – som den muslimska invandringen inneburit.

Gradvis har den dystra verkligheten kommit ifatt ett naivt svenskt etablissemang: Huntington var tyvärr den sannare av de två profeterna.

Ur ett bibliskt perspektiv är detta inte förvånande. I sitt tal om tidens slut använder Jesus bilden av födslovärkar. Som kristna förväntar vi oss inte ett gradvis framväxande fridsrike på jorden. Tvärtom bör vi räkna med våg efter våg – så som födslovärkar kommer – av konflikter och motsättningar: ”Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er ...” (Matt 24:7–9).

Fridsriket kommer att upprättas först efter Jesu återkomst och den stora domen. Det betyder inte uppgivenhet och fatalism fram till dess; nej, vi som kristna ska gå i främsta ledet för fred, försoning och frihet. Men det innebär realism gällande världen vi lever i och historien vi är en del av. Den kommer inte ta slut förrän vid Jesu återkomst.

I dag sörjer vi drygt 300 döda kristna i Sri Lanka, offer för den senaste i raden av muslimska terrordåd. Det är ingen tillfällighet att två katolska kyrkor och en pingstkyrka attackerades på påskdagen, den största kristna helgdagen. Tyvärr är det en del av en större bild där kristna förföljs och dödas av muslimska extremister.

Varje påsk de senaste åren har kyrkor attackerats av muslimska extremister. Skärtorsdagen 2015 dödades 148 kristna studenter i Kenya. Påskdagen 2016 dödades 75 kristna vid ett bombattentat i Pakistan. Palmsöndagen 2017 dödades drygt fyrtio kristna i Egypten av självmordsbombare. Annandag påsk 2018 sköts fyra kristna ihjäl under en gudstjänst i Pakistan. Och påskdagen 2019 alltså drygt trehundra gudstjänstfirare i Sri Lanka.

Det är en del av det globala kriget mot kristna, världens mest förföljda grupp, som samtidigt är en snabbt växande grupp.

Så besannas ännu en gång de välkända orden av kyrkofadern Tertullianus: ”Martyrernas blod är kyrkans utsäde.” De kristna som dödades i Sri Lanka hade samlats till gudstjänst för att hylla den uppståndne Jesus. Hans lärjungar kan man döda, men det rike han grundat kan inga makter i världen skaka, den rörelse av människor som följer honom kan inga våldsdåd någonsin stoppa.

Hans lärjungar kan man döda, men det rike han grundat kan inga makter i världen skaka, den rörelse av människor som följer honom kan inga våldsdåd någonsin stoppa.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10