Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Billy Graham bidrog under sin livstid till att många miljoner blev kristna genom att de fick lyssna till förkunnelsen om Jesus vid en stor kampanj, skriver Stefan Swärd. Foto: Mark J. Terrill/AP/TT

Sverige är i skriande behov av evangelister

Ledare · Publicerad 00:00, 9 maj 2020

Bibeln talar om de femfaldiga tjänstegåvorna: apostlar, profeter, herdar, evangelister och lärare. Funktionerna som lärare och herdar-pastorer är väl etablerade i svensk kristenhet. Apostlar, profeter och evangelister finns i vår kristenhet, men vi har dåligt utvecklade modeller för att ge dessa gåvor och tjänster utrymme, erkännande och möjligheter till tjänst.

Den tjänst som Nya testamentet minst beskriver är evangelisten. I Apostlagärningarna kapitel 8 nämns evangelisten Filippus. Nya testamentet i övrigt handlar mycket om evangelisation, men saknar närmare beskrivningar av hur en specifik evangelistgåva kan fungera.

Evangelisten är en unik gåva att förkunna evangeliet så att människor kommer till tro. Det är vad Nya testamentet slår fast; exakt hur tjänsten ska utövas ges det inte några direktiv för. Det innebär att varje generation av kristna, under Andens ledning, måste hitta sin modell för inriktning på evangelisttjänsten.

Att denna tjänst får utrymme och förtroende är avgörande för att den kristna församlingen ska växa och för att människor ska komma till tro.

Evangelisttjänsten kan fungera på olika nivåer. Det finns världsevangelister, det finns nationella evangelister och det finns lokalt verksamma evangelister.

När Billy Graham började predika på 1940-talet formade han en modell och organisation för evangelisttjänsten som har blivit vägledande i modern tid. Det nytänkande som Billy Graham då stod för var att samla kristenheten på en plats för stora kampanjer. Man både använde modern masskommunikationsteknik och skapade stora mötesplatser där man använde de största arenor som existerade. Allt med syftet att evangeliet om Jesus skulle predikas för så många som möjligt.

Billy Graham bidrog under sin livstid till att många miljoner blev kristna genom att de fick lyssna till förkunnelsen om Jesus vid en stor kampanj.

Liknande koncept har använts av den tyske evangelisten Reinhard Bonnke, som under många år organiserat gigantiska kampanjer med fokus på Afrika. Ett antal svenskar har under ett antal år arbetat med liknande typer av kampanjer i tredje världen. Ett bra exempel på en sådan evangelist är Christopher Alam, som nu har varit bosatt i USA ett antal år.

Det svenska samfund som varit duktigast på att definiera och skapa utrymme för evangelisttjänsten har varit Svenska Missionsförbundet (numera Equmeniakyrkan). Samfundet har fortfarande anställda riksevangelister. Historiskt var det profiler som John Hedlund och Bertil Paulsson som drev stora kampanjer organiserade enligt samma koncept som Billy Graham.

I Sverige behöver vi en förnyelse av evangelisttjänsten. Det är en nyckel för att vända nedåtgående trender för kyrkor och samfund, och det är en nyckel för kristen samhällspåverkan.

Det finns i dag positiva exempel på hur evangelisttjänsten förnyas och där man hittar vägar att nå fram med evangeliet. Dels med moderna grepp men också med mer traditionella grepp som tältkampanjer.

Ibland är likheterna stora med den modell för kampanjer som Billy Graham lanserade på 1940-talet: (1) fokus på kristen enhet och att samla många olika församlingar för en gemensam insats för evangelisation, (2) stora massmöten som väcker uppmärksamhet och drar till sig många människor, (3) ett tydligt och kompromisslöst evangelium med betoning på frälsning och omvändelse, (4) mobilisering av lokala kristna i engagemang och inbjudande av icke-kristna, med en stark betoning på uppföljningsarbetet.

Det fungerade i USA på 1940-talet. Det fungerar i Sverige 2020.

I Sverige behöver vi en förnyelse av evangelisttjänsten. Det är en nyckel för att vända nedåtgående trender för kyrkor och samfund, och det är en nyckel för kristen samhällspåverkan.

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...