Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

För den individualistiska människan tolkas omvändelse ofta som något som begränsar friheten och förminskar livet. Men utifrån kristen tro är det precis tvärtom, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Omvändelse är inget hot utan en del av det kristna budskapet

Ledare · Publicerad 00:10, 1 jul 2021

Vi lever i en individualistisk tid. Inte bara så att vi har en livssyn som sätter individen i cent­rum. Teknisk och ekonomisk utveckling, tillsammans med ett stort välfärdssystem, gör också det individuella oberoendet möjligt att praktisera på ett unikt sätt. Vårt beroende av omgivningen minskar och vi kan mer än tidigare fokusera på egna livsprojekt.

På många sätt är denna utveckling positiv. Vi är skapade som individer och Gud relaterar till oss var och en personligt. Vi bär på möjligheter och ansvar som är unika för just oss. Guds kärlek är inte heller en anonym välvilja; den är specifik. Som orden lyder vid nattvardsbordet: ”För dig utgiven.”

Med individualismen följer självupptagenhet och vi blir blinda för det större sammanhang som vi är en del av. I vår tid märks det i behovet av ständig bekräftelse och i en överutvecklad förmåga att känna sig kränkt över att livet och människorna inte bara ger bekräftelser.

För den kristna församlingen innebär stämningen i kulturen en stor utmaning. Vi behöver tänka igenom hur vi kommunicerar kristen tro i vår tid.

I Nya testamentet finns en dynamik mellan två, på ytan motsägelsefulla, perspektiv: Goda nyheter och dom, nåd och omvändelse, bejakelse och utmaning. Eller för att använda de traditionella termerna och dessutom vända på ordningen: Lag och evangelium. De två sidorna hålls samman och möter oss överallt i evangelierna, i Apostlagärningarna och i breven.

Kristen tro är goda nyheter – evangelium – för varje människa. Vi möter bejakelse, uppmuntran och inkludering i budskapet om Jesus. Samtidigt sker det inte på ett naivt sätt, som sätter oss människor i centrum och bara förstärker vårt ego. Tvärtom, det sker utifrån en dramatisk kontext som beskriver oss som döda i synder och överträdelser, på väg åt fel håll, med ett desperat behov av nytt liv från Gud och en ny livsinriktning.

I Markusevangeliets början sammanfattas Jesu första predikan: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” (1:15). Omvändelse, inte bara bekräftelse, är en självklar del av det kristna budskapet.

För den individualistiska människan tolkas omvändelse ofta som ett hot, som något som begränsar friheten och förminskar livet. Men utifrån kristen tro är det precis tvärtom.

Syftet med vår existens är större och mer underbart än vår existens. Vi finns för att älska och ära Gud. Våra liv kan nå sin fullbordan endast om vi lever i hans avsikt med att vi existerar. Det är i bundenheten till honom som den verkliga friheten finns.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00