Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: individualism

Webb-tv: Hur har socialdemokratins hegemoni påverkat landet?

Hotspot. Sekulariseringen och individualismen har ökat i Sverige under de senaste hundra åren. Vad är... lördag 30/1 08:50

Pulka-debatt avslöjar en ny syn på döden

Vår syn på livet formar vår syn på döden. Allteftersom den sekulära individualismen tar över som... lördag 23/1 00:00

Krubban – ett vaccin mot ensamhet i coronajul

Vad händer när folket i världens ensammaste land – individualismens Sverige – ska fira sin första... onsdag 23/12 00:00

Här är de mest sjungna lovsångerna och hymnerna

Tillbedjan. En nypublicerad studie undersöker det teologiska innehållet i de oftast sjungna engelskspråkiga... torsdag 20/8 08:00

Med ökat internationellt fokus avslöjas Sverigebildens sprickor

Med ökat internationellt fokus på frågor relaterade till vårt land utsätts det som kallas... onsdag 17/6 00:10

Pragmatism eller gudsfruktan i våra församlingar?

Ledare Sverige är ett paradoxalt land. Å ena sidan kan vi betraktas som extrema. På den globala... tisdag 5/5 00:00

Hans Weichbrodt: Får den här versen en ”like” av mig?

Heb 4:12–13 Individualismen beskrivs ofta vara den ism som alltmer präglar allt fleras tänkande och... onsdag 12/2 00:20

Politiker kan behöva goda kristna dygder

När en medlem av den furstliga Habsburg-familjen ska begravas i den kejserliga kryptan under en av... torsdag 9/1 00:30
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier