Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Artiklar om: individualism

Hur har vägen till ett allt mer sekulärt Sverige sett ut?

Webb-tv. På vilka sätt har Socialdemokraterna bidragit till avkristningen i Sverige? Varför har vi politiska... lördag 10/12 09:00

Kris i befolkningsfrågan väcker behov av bättre familjepolitik

I tisdags passerades en viktig milstolpe i världen, utan att någon egentligen lade märke till det.... fredag 18/11 00:00

Beslutet kommer att förändra samfundsgeografin

Kristna samfund har sedan reformationen löpande förändrats, gått ihop och delats, i en ständig... onsdag 12/10 00:10

Stockholm har världens mest extrema värderingar

De flesta länder har ett värderingsmönster där storstäderna är mer liberala och landsbygden mer... fredag 30/9 00:10

Gudlösheten får individer och samhällen att brytas ner

När man lägger pussel är det en fördel att inte enbart stirra på de enskilda pusselbitarna för att... tisdag 20/9 00:10

Hur mår yttrandefriheten?

Webb-tv. Håller yttrandefriheten på att försvagas i Sverige? Vad kan vi lära oss av dess förkämpar? Och hur... lördag 26/2 09:00

Så har svenska självbilden formats under 1900-talet

Webb-tv. Hur har Sveriges hållning under andra världskriget påverkat den svenska självbilden? Hur har de... lördag 19/2 09:00

Omvändelse är inget hot utan en del av det kristna budskapet

Vi lever i en individualistisk tid. Inte bara så att vi har en livssyn som sätter individen i... torsdag 1/7 00:10

Mitt i ensamhetens folk lyser en hoppets låga – Guds församling.

Håll avstånd. Umgås inte med människor utanför din egen familj. Betrakta alla andra som... torsdag 20/5 00:20

Ensam är inte stark och vi behöver verkligen tro på det för att kunna leva ut det.

Det finns ett talesätt som lyder ”ensam är stark”,  och de flesta av oss har nog sagt det någon... lördag 17/4 00:00

Webb-tv: Hur har socialdemokratins hegemoni påverkat landet?

Hotspot. Sekulariseringen och individualismen har ökat i Sverige under de senaste hundra åren. Vad är... lördag 30/1 08:50

Pulka-debatt avslöjar en ny syn på döden

Vår syn på livet formar vår syn på döden. Allteftersom den sekulära individualismen tar över som... lördag 23/1 00:00

Krubban – ett vaccin mot ensamhet i coronajul

Vad händer när folket i världens ensammaste land – individualismens Sverige – ska fira sin första... onsdag 23/12 00:00

Här är de mest sjungna lovsångerna och hymnerna

Tillbedjan. En nypublicerad studie undersöker det teologiska innehållet i de oftast sjungna engelskspråkiga... torsdag 20/8 08:00

Med ökat internationellt fokus avslöjas Sverigebildens sprickor

Med ökat internationellt fokus på frågor relaterade till vårt land utsätts det som kallas... onsdag 17/6 00:10

Pragmatism eller gudsfruktan i våra församlingar?

Ledare Sverige är ett paradoxalt land. Å ena sidan kan vi betraktas som extrema. På den globala... tisdag 5/5 00:00

Hans Weichbrodt: Får den här versen en ”like” av mig?

Heb 4:12–13 Individualismen beskrivs ofta vara den ism som alltmer präglar allt fleras tänkande och... onsdag 12/2 00:20

Politiker kan behöva goda kristna dygder

När en medlem av den furstliga Habsburg-familjen ska begravas i den kejserliga kryptan under en av... torsdag 9/1 00:30
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier