Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

När högmodet går först så följer fallet

Ledare · Publicerad 00:00, 16 jan 2020

Åsa Waldau har begått allvarliga övergrepp mot medmänniskor. Det kan slås fast redan innan tingsrätten i Uppsala har prövat det rent juridiska ansvaret hos henne och de övriga åtalade.

Men moraliskt och andligt råder det inget tvivel om att Åsa Waldau (som nu har annat efternamn) har agerat djupt förkastligt i den tragiska händelsekedja som genom den pågående rättegången skulle kunna närma sig en slutpunkt. Förhoppningsvis kan församlingar och samhälle också dra nödvändiga lärdomar från den här processen – och kanske även från den som samtidigt pågår i USA.

Knutbyrättegången och det pågående målet i New York mot Harvey Weinstein kan på ytan se mycket olika ut. I det ena fallet har övergrepp begåtts i Guds namn i en frikyrka långt ute i den svenska obygden, i det andra har den liberala individualismen varit ledstjärnor hos både åtalad och målsägande på nöjesvärldens yttersta topp.

Men båda fallen är ett yttersta symptom på två liknande dysfunktionella mönster. Även om de yttre miljöerna skiljer sig åt har båda odlat ganska likartade missbruk av pengar, sex och makt. Kristna sammanhang känner väl till riskerna i alla dessa tre, medan den sekulära kontexten normalt lägger sitt fokus på det tredje. Då missar man dock lätt riskerna på de första två områdena.

Bakom alla smärtsamma vittnesmål från svenska församlingsmedlemmar eller stormrika Hollywoodkändisar ligger upplevelser som ändå är märkligt lika. Man vill bli värderad för den man är, inte bara behandlas som ett medel för filmmogulers eller självutnämnda profetissors egna mål. 

Ja, auktoriteter kan missbrukas, men det kan också individualismen. Roten till de rättegångar som nu avhandlas i svenska och amerikanska medier ligger i högmodet – den grundläggande synden där en människa sätter sig själv i högsätet och tar sig rättigheter som Gud inte har gett.

Den som betraktar gudlösheten som rätt väg för att motverka maktmissbruk och övergrepp bedrar sig; den gudsförnekande ideologin bär minst lika stora risker som en felriktad religion. Övergreppen i Åsa Waldaus hem och Harvey Weinsteins hotellrum kunde ske därför att de levde som om ingen högre auktoritet fanns som kunde granska deras handlingar.

Båda bröt de mot det första budet, och satte sig själva vid sidan av Gud. I den förstas fall rent bokstavligt genom den hädiska benämningen Kristi brud, för den andre genom att bli Hollywoods gudfader med rätt att skapa sin egen moral. Men i längden gick det inte. Nu står båda inför rätta, och det är mycket välkommet.

Det finns ytterligare en likhet mellan de två fallen: inställningen till det egna ansvaret. Båda dessa åtalade hävdar att samtycke funnits. Varje utomstående betraktare inser dock att detta är helt barocka påståenden. Weinstein erbjöd kvinnor stora filmroller i utbyte mot sex. Åsa Waldau manipulerade församlingsmedlemmar att tro att hon gjorde Guds gärning genom att misshandla dem.

I båda fallen kunde man på ytan hävda att allt skedde i samförstånd. Ingen sade ju nej. Men i realiteten var det två olika men likafullt destruktiva miljöer som byggts upp, där en upphöjd person kunde utnyttja sin ställning. 

Detta är en viktig påminnelse för andra situationer där det hävdas att alla handlingar är okej så länge samtycke finns. Som synes är detta ett högst töjbart begrepp som kan missbrukas grovt. Harvey Weinsteins erövringslusta och Åsa Waldaus maktmissbruk har skapat djupa sår hos många.

Tänk om de hade kunnat lägga band på sitt egocentrerade högmod och i stället byggt miljöer präglade av värdighet, ödmjukhet och agape-kärlek. Då hade inga rättegångar behövts hållas. 

Roten till de rättegångar som nu avhandlas i svenska och amerikanska medier ligger i högmodet – den grundläggande synden där en människa sätter sig själv i högsätet och tar sig rättigheter som Gud inte har gett.

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20