Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Algblomning är bland annat ett resultat av miljögifter, kväve och andra utsläpp. Hur påverkar detta människan? Foto: Maja Suslin/TT

Miljögifter en orsak till könsförvirring?

Ledare · Publicerad 00:00, 7 sep 2021

De senaste åren har flera undersökningar publicerats som visar att flickor kommer tidigare in i puberteten än tidigare. Allra tydligast är trenden i USA, men Europa ligger inte långt efter. På 40 år handlar det om en förändring på ungefär ett år.

Samtidigt har forskare kunnat påvisa en dramatisk minskning av antalet spermier hos västerländska män, med ett tapp på mellan 50 och 60 procent (!) mellan 1973 och 2011.

I båda fallen tycks flera saker spela in, men särskilt hänvisar forskarna till miljögifter och hormonstörande kemikalier i parfym, tandkräm, tvål och andra hygienprodukter. 

Samma förklaring har nämnts som en av flera tänkbara till den ökade förekomsten av ungdomar som ifrågasätter sitt biologiska kön – så kallad könsdysfori. Inte heller här är forskningen entydig, och det är uppenbart att olika faktorer samverkar.

Men som helhet stämmer ändå detta till eftertanke. Det tycks som att vi här har ännu ett exempel på att vi far illa av den tillvaro som vi människor är med och skapar.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00