Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

När vi älskar Jesus älskar vi också hans ord. Det är i skrifterna vi hör hans röst och får direktiven för att kunna följa honom. Foto: Mikael Good

Låt 2019 bli ett år med Bibeln i centrum

Ledare · Publicerad 00:00, 3 jan 2019

Väckelserörelsen har i alla tider präglats av en förnyad tilltro till Bibeln som Guds ord. Andlig förnyelse lockar till bibelläsning. Inte för att kritiskt granska Bibeln, utan med syftet att höra Guds röst och tilltal i bibeltexterna.

Den liberala teologin präglas av bibelkritik och bibelmisstro. En tes som ofta hävdats är att vi kristna inte tror på en bok, vi tror på Kristus. Det är ett vanhedrande och heretiskt sätt att uttrycka sig om Bibeln. Jesus hedrade den bibel som gällde under hans jordiska tid – vårt nuvarande Gamla testamentet – och han refererade ständigt till det som Skrifterna, som Guds ord, att Gud har sagt och så vidare.

För drygt hundra år sedan var det en stor grupp ledande teologer som tog striden för bibeltron i strid mot liberala teologins influenser i USA:s kristenhet. Det kallades för the Fundamentals (de fundamentala); därifrån kommer ordet fundamentalismen. Men dessa så kallade fundamentalister stod endast upp för det de kristna i alla tider varit överens om: grundläggande kristna läror såsom inkarnationen, Jesu uppståndelse och betydelsen av Jesu korsdöd.

Ordet fundamentalism blev med tiden alltmer ett skällsord i amerikansk debatt, och de som värnade om bibeltro och klassiska kristna läror började kalla sig evangelikaler.

Jag tror att det är viktigt med en förnyelse av bibeltro och bibelläsning i svensk kristenhet. Sekulariseringen tilltar, och det kristna tänkandet och etiken försvagas, ju sämre bibelkunskap kristna i allmänhet har. Övertygelsen om att vi behöver ha Guds ord som grund för ställningstaganden, teologi och kristen etik har allt mer underminerats, ju sämre bibelkunskapen har blivit. Mänskliga teologiska spekulationer får aldrig ersätta Bibeln som grund för lära och liv.

När vi älskar Kristus älskar vi också hans ord. När vi älskar Gud älskar vi också hans ord. När vi älskar Kristus vill vi ha gemenskap med honom. Vi vill höra hans röst, vi vill följa och lyda honom. Det är i skrifterna vi hör hans röst och får direktiven för att kunna följa honom.

Dålig teologi och dålig förkunnelse leder till problematisering och misstro när det gäller Bibeln. Bra teologi och bra kristen förkunnelse gör att vår tro växer och tilltron till bibelordet växer. Den kristne ska leva av tro. Tron har sin förankring och grund i Guds ord. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord.

Väckelserörelsen har alltid drivit kampen för bibeltron. Det var till exempel ett ständigt återkommande tema för Lewi Pethrus under pingstväckelsens genombrottsår mellan 1910 och 1950. Han uttryckte ständig kritik mot bristen på bibeltro inom Svenska kyrkan och de äldre frikyrkosamfunden. Jag undrar vad Lewi Pethrus skulle tycka om situationen i dag?

Hela Bibeln är Guds ord och Guds tilltal till oss. Vi kristna kan diskutera olika sätt att tolka Bibeln, vi kan i vissa lägen komma till olika bedömningar. Bibeln är en mångfacetterad bok och i många fall handlar tolkningen om att hitta Bibelns helhetssyn. Det kräver aktivt arbete, grundliga studier och Andens ledning. När vi ska bedöma en fråga ur en biblisk synvinkel kan vi inte bara utgå från ett enstaka bibelord.

För den bibeltroende är detaljerna i bibeltexten viktiga. Jesus pekar på hur ordval och grammatik kan ha en avgörande betydelse för bibeltolkning och bibelförståelse. Därför kan vi aldrig underminera bibeltron genom att peka på att bara Bibelns helhetsbudskap är inspirerat av Gud. Hela skriften är utandad av Gud. Han har använt mänskliga författare, deras ordförråd och sätt att uttrycka sig, men allt är inspirerat av Gud, och är Guds ord.

Därför måste Bibeln förstås genom en helhetssyn. Att skrift tolkar skrift är grundprincipen för evangelikal bibeltolkning.

Låt 2019 bli ett förnyelsens år för bibelläsning, bibelstudier och bibelforskning.

Sekularise-ringen tilltar, och det kristna tänkandet och etiken försvagas ju sämre bibel-kunskap kristna i allmänhet har.

Floridapoliser knäböjde med demonstranter

USA. I bjärt kontrast till våldet bland protestanterna runt om i USA, förenades poliser och... måndag 1/6 17:01

Våra svenska folkbibliotek blir alltmer digitala

Kultur. De svenska biblioteken blir alltmer digitala. Nedladdningar av e-böcker och e-tidningar ökar,... måndag 1/6 10:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...