Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

En modern form av försoningslära har fått insteg i västvärlden som tonar ner syndens allvar. Som tonar ner Guds vrede över synden, skriver Stefan Swärd i sin ledare.

Korset under attack i västvärldens kyrka

Ledare · Publicerad 00:00, 25 feb 2020

Att korsfästa en person var det värsta formen av dödsstraff som den romerska makten förfogade över. Det var denna död som vår herre och frälsare Jesus Kristus fick utstå. I Nya testamentet målas korset ut som avgörande för vår frälsning. Det var på korset som Gud visade oss sin fullkomliga kärlek.

Paulus sammanfattar korsets betydelse i Rom. 5:8–10: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?

Korset är alltså helt avgörande för vår frälsning. Vi blev försonade med Gud genom hans Sons död. Vi har förklarats rättfärdiga genom Jesu blod som utgöts på korset. Kristus vann seger på korset. Han besegrade fördärvsmakterna. Djävulen besegrades på korset, därför att grunden för hans makt är människans synd. Han är åklagaren, och när Kristus har burit våra synder på korset finns det inte längre något att anklaga oss för.

Vi har blivit frikända på grund av korset. Kristus betalade syndens skuld, den skuld vi hade inför Gud. Kristus betalade lösensumman på korset för att vi skulle friköpas från syndens slaveri. Kristus tog på sig vår förbannelse för att vi skulle få hans välsignelse. Kristus bar också syndens konsekvenser på korset, framför allt döden.

Dödens makt är bruten. Dödens makt bröts på korset, därför att döden är yttersta konsekvensen av vår synd. Därför är uppståndelsen den troendes framtidshopp, inte döden. Jesus bar även våra sjukdomar på korset, upplevelsen av helande är grundat i Kristi verk på korset. Kristus gav sitt liv som ett offer, ett syndoffer, för att sona världens synd.

Det är grunden för vår frälsning. Gud dömer synden, Gud visar sin vrede över synden. Den fördärvar människan och Guds skapelse. Vi kan inte frälsa oss själva genom goda gärningar, det är bara Kristus som kan frälsa oss. I stället för att vi drabbas av vreden och domen, tar Jesus det på sig i vårt ställe. Det är glädjens budskap, evangeliet.

Korset är utsatt för attack i västvärldens kyrka. Dess betydelse nedvärderas. Korset har blivit ett smycke att bäras om halsen för många, utan förståelse av dess innebörd.

Den grundläggande orsaken till korsets urvattning är att syndens allvar nedvärderas och Guds vrede och dom över synden nedvärderas. En modern form av försoningslära har fått insteg i västvärlden som tonar ner syndens allvar. Som tonar ner Guds vrede över synden. Där korset främst presenteras som martyrskap, att Jesus blev en del av denna världs lidande. En utgivande kärlek som ska efterföljas.

Detta är inte felaktigt men missar det viktigaste som Jesus gjorde på korset. Han bar världens synd på sig. Syndens fulla konsekvens led Jesus för att vi skulle bli fria från vår synd. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, att tänka bort tanken på ställföreträdande strafflidandet – då missar vi det som är grunden för vår frälsning.

En västerländsk allmänhumanistisk kristendom som vill skala bort allt som är stötande i kristendomen, korset är en stötesten. Det var det för 2 000 år sedan och det är likadant i dag.

Därför följer vi Pauli uppmaning, låt oss predika en korsfäst Kristus.

Korset är utsatt för attack i västvärldens kyrka. Dess betydelse nedvärderas.

Humanist: Ta bort kristna korset från svenska flaggan

Flaggdebatt. Det gula korset i den svenska flaggan symboliserar ett historiskt religiöst förtryck och har... tisdag 14/7 05:30

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/10) Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som... tisdag 14/7 00:00

Vad håller om 40 år?

Bönekrönika För några dagar sedan åkte vi som familj till ostkustens pärla Öregrund. Visste du att Öregrund är... tisdag 14/7 00:00

Äldrevårdschefer: Regeringen har tittat bort

Coronapandemin. Vad är folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? frågar 23 forskare i en debattartikel, och i en... måndag 13/7 14:48

Nu finns tid att verkligen dröja sig kvar och vänta in honom.

Gästkrönika Efter en vårtermin i skolan av webbundervisning och mycket planering gick jag så in i mitt... tisdag 14/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

John Wimber – Vineyardrörelsens grundare

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 3/10) Vineyardrörelsen växte fram från John Wimbers vardagsrum till att bli en församlingsrörelse som...