Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Antologin Bekänna färg kan utgöra ett gott stöd för församlingar och samfund som håller Guds vilja som högre norm än individens frihet att följa sin spontana impuls, skriver Per Ewert. Foto: Pixabay

Håll ställningarna!

Ledare · Publicerad 00:00, 11 maj 2019

Antologin Bekänna färg, med undertiteln Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld har landat på bokdiskarna. Vissa har hälsat den med tacksamhet, andra har varit avvaktande eller rentav fientliga.

Även om bibeltroende kristna gärna skulle vilja tala om andra frågor, så finns ett uppenbart behov av guidning om homo-, bi-, transsexualitet och queer. Utöver behovet att bemöta tidigare utspel lyckas författarna också kombinera principiell skärpa med ett medmänskligt perspektiv, och det är en gudomlig balansgång som är angelägen i vår tid.

De initiala reaktionerna på boken tycks i huvudsak ha följt två spår. En del – främst sekulärhumanister – har visat kraftfullt motstånd och, som brukligt, avvisat antologin som hatisk eller liknande.

Tilläggas kan att dessa kritiker aldrig har läst själva boken; om de gjort det hade de aldrig uttryckt sig så. Tvärtom förmedlar Bekänna färg genomgående just den kombination av mänskligt inkännande, faktamässig korrekthet och sund bibeltolkning som bör gälla i frågor av så intimt slag som kön och sexualitet. 

Även från kristna som önskar att kyrkan ska förändra sin syn på hbtq har det kampanjats en del i sociala medier. Men inte heller där har teologin hamnat i första rummet; i stället har man skruvat upp tonläget och dumförklarat författarna.

Sådana här känslomässiga avfärdanden duger inte om vi ska ha ett sakligt samtal. Ändå är en sådan inställning alltför vanlig i samhällsdebatten – allra mest i frågor där en kristen grundhållning krockar med en sekulär grundsyn där inga högre etiska bud finns, utan individens oberoende blir moralens viktigaste grund.

Bokens personliga och djupt ärliga vittnesmål från dem som själva brottats med sin sexualitet är ödmjukande inslag, väl värda att lyssna till, för läsare med både en liberal och en konservativ hållning.   

Om de vanliga religionskritikerna har kommit med svepande avvisanden, har reaktionen från den etablerade kristenheten generellt varit avvaktande. EFK-teologen Mikael Tellbe har recenserat bokens bibelutläggning och ton som god, men i övrigt har det varit ganska tyst.

Annorlunda var det när Libris härom året publicerade de två böcker som över ägarsamfundens huvuden ville förespråka en liberaliserad sexualetik. Det var ett ensidigt och onödigt provokativt utspel. Förlaget gick nästan under på kuppen, och har därefter genomgått ett stålbad för att försöka återuppbygga det skadade förtroendet. 

Avsändarna till Bekänna färg förklarar uttryckligen att deras bok skrivits som en reaktion på dessa böcker. Det är ett gott syfte i sig, och skulle kunna hjälpa kristna sammanhang att finna sin trygga position, även i ett starkt liberalt Sverige. Att ta principiell ställning är inte att släppa det själavårdande dimensionen.

Antologin samordnar på ett förtjänstfullt sätt båda dessa perspektiv, och boken kan vara ett gott stöd för alla församlingar och samfund som håller Guds vilja som högre norm än individens frihet att följa sin spontana impuls. 

Den bibeltroende kristenheten gör väl i att orka stå kvar och frimodigt förklara att vi står på samma grundprinciper som vi alltid har stått, och här kommer vi att stå även fortsättningsvis. Det skulle skapa en trygghet i både intern och extern kommunikation om relationer och sexualitet.

Om vi klarar det skulle det också hjälpa oss att lägga fokus på andra och större frågor. Inte minst skulle det också ge hjälp att visa genuin medkänsla gentemot de personer som finns inom hbt-gruppen. De är inte betjänta av att vi går i parader och viftar med flaggor. De förtjänar att bemötas som Guds avbilder med möjlighet att leva fullgoda liv utan att tvingas begränsa sig själva enbart till sin sexuella läggning.

Den bibeltroende kristenheten gör väl i att orka stå kvar och frimodigt förklara att vi står på samma grundprinciper som vi alltid har stått, och här kommer vi att stå även fortsättningsvis.

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...