Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Nationalismen och globalismen är två parallella, starka strömningar i världen i dag. Nationella självintressen dominerar, samtidigt som den tekniska utvecklingen, och inte minst näringslivet, främjar globaliseringen, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Förstå nationalism och globalism via Bibeln

Ledare · Publicerad 00:00, 6 okt 2020

I en tidigare ledartext (26/9) skrev jag om att två viktiga strömningar i vår tid är nationalismen och globaliseringen, och lovade återkomma i ämnet. Detta är två strömningar som går i motsatt riktning. Nationalismen lyfter fram den egna nationens betydelse och gränser medan globaliseringen handlar om att fler frågor beslutas på överstatlig nivå.

Som kristna bör vi kritiskt granska dessa strömningar utifrån ett bibliskt perspektiv. Nationalismen är en stark strömning i världen i dag – nationella självintressen dominerar, och antalet nationer har ökat dramatiskt de senaste 50 åren. Samtidigt främjar den tekniska utvecklingen globaliseringen; inte minst näringslivet verkar utifrån en enda global marknad. Båda strömningarna är starka i vår tid, och löper parallellt.

Som jag nämnde i min tidigare text är nationer något som Gud sanktionerar. Samtidigt visar Bibeln att nationer och folk inte är något statiskt. Bibeln och historien präglas av nationers uppgång och fall, ständigt, och folkvandringar och kolonisation har präglat mänsklighetens historia. Det finns inte fasta nationer och nationsgränser varken i Bibelns världsbild eller i allmänhistoriens.

Som kristna är vår främsta nationella tillhörighet vårt medborgarskap i Guds rike. Första generationens kristna var i första hand inte romarrikets medborgare, de var gudsrikets medborgare. Den inställningen behöver prägla kristna i alla tider. Samtidigt uppmanar Bibeln att vi ska respektera den överhet, de myndigheter och den regering som vi har. Bibeln visar att Gud både reser upp nya nationer och dömer befintliga nationer; Gud har ett finger med i spelet i nationers uppgång och fall.

Globaliseringen tar sig många uttryck. Näringslivet har globaliserats och många världsföretag agerar i dag på en global marknad. Det gäller även svenska företag, såsom Volvo, Ericsson, H&M och Ikea. De olika länderna och nationalstaterna samverkar vidare genom många typer av internationella och globala samarbeten, såsom FN, Världsbanken, WTO, Internationella valutafonden, OECD, med fler.

När det gäller militärt samarbete är Nato den dominerande organisationen. Multilaterala organisationer ger de mindre staterna möjlighet att utöva inflytande och finnas med i beslutsfattandet. Annars skulle världspolitiken helt domineras av stormakterna.

En viktig del av globaliseringen är stormakternas dominans. Den mäktigaste stormakten de senaste 125 åren har varit USA. De valde att bli Amerikas förenta stater i stället för att dela upp sig i ett antal mindre nationalstater. USA:s makt har ökat efter första och andra världskriget. Den stora utmaningen mot USA var Sovjetunionen och världskommunismen efter andra världskriget.

Detta föll dock sönder, och därefter har Kinas stormaktsambitioner blivit alltmer hotande för USA.

Bibeln talar om Antikrist som en verksam makt i världen och som den store motståndaren till Kristus och den kristna kyrkan. Den makten har funnits i världen alltsedan den första kristna tiden och tagit sig många uttrycksformer. Antikrists inflytande präglas av förföljelse mot kyrkan, av antisemitism och av mänskligt förtryck.

De starkaste uttrycksformerna för detta i vår värld just nu är den muslimska fundamentalismen som dominerar i många länder samt Kinas kommunistiska system. Man bör dock inte blunda för att de antikristliga tendenserna även lurar i västvärlden och uttrycker sig i form av förföljelse mot levande kristendom, antisemitism och begränsningar i mänskliga fri- och rättigheter.

Det finns bibeltexter som pekar på att Antikrists system kommer att kulminera i samband med Kristi tillkommelse. Vi behöver här ha en profetisk vaksamhet. Inte minst den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter till förtryck, kontroll och global maktutövning, som aldrig tidigare har varit möjlig i mänsklighetens historia.

Som kristna lever vi dock inte i rädsla över världsutvecklingen eller inför framtiden. Vi lever i väntan på honom som har vunnit seger en gång för alla över alla fördärvsmakter, döden, djävulen, Antikrist, synden. Han kommer snart. Maranata!

Inte minst den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter till förtryck, kontroll och global maktutövning,

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...