Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Nationalismen och globalismen är två parallella, starka strömningar i världen i dag. Nationella självintressen dominerar, samtidigt som den tekniska utvecklingen, och inte minst näringslivet, främjar globaliseringen, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Förstå nationalism och globalism via Bibeln

Ledare · Publicerad 00:00, 6 okt 2020

I en tidigare ledartext (26/9) skrev jag om att två viktiga strömningar i vår tid är nationalismen och globaliseringen, och lovade återkomma i ämnet. Detta är två strömningar som går i motsatt riktning. Nationalismen lyfter fram den egna nationens betydelse och gränser medan globaliseringen handlar om att fler frågor beslutas på överstatlig nivå.

Som kristna bör vi kritiskt granska dessa strömningar utifrån ett bibliskt perspektiv. Nationalismen är en stark strömning i världen i dag – nationella självintressen dominerar, och antalet nationer har ökat dramatiskt de senaste 50 åren. Samtidigt främjar den tekniska utvecklingen globaliseringen; inte minst näringslivet verkar utifrån en enda global marknad. Båda strömningarna är starka i vår tid, och löper parallellt.

Som jag nämnde i min tidigare text är nationer något som Gud sanktionerar. Samtidigt visar Bibeln att nationer och folk inte är något statiskt. Bibeln och historien präglas av nationers uppgång och fall, ständigt, och folkvandringar och kolonisation har präglat mänsklighetens historia. Det finns inte fasta nationer och nationsgränser varken i Bibelns världsbild eller i allmänhistoriens.

Som kristna är vår främsta nationella tillhörighet vårt medborgarskap i Guds rike. Första generationens kristna var i första hand inte romarrikets medborgare, de var gudsrikets medborgare. Den inställningen behöver prägla kristna i alla tider. Samtidigt uppmanar Bibeln att vi ska respektera den överhet, de myndigheter och den regering som vi har. Bibeln visar att Gud både reser upp nya nationer och dömer befintliga nationer; Gud har ett finger med i spelet i nationers uppgång och fall.

Globaliseringen tar sig många uttryck. Näringslivet har globaliserats och många världsföretag agerar i dag på en global marknad. Det gäller även svenska företag, såsom Volvo, Ericsson, H&M och Ikea. De olika länderna och nationalstaterna samverkar vidare genom många typer av internationella och globala samarbeten, såsom FN, Världsbanken, WTO, Internationella valutafonden, OECD, med fler.

När det gäller militärt samarbete är Nato den dominerande organisationen. Multilaterala organisationer ger de mindre staterna möjlighet att utöva inflytande och finnas med i beslutsfattandet. Annars skulle världspolitiken helt domineras av stormakterna.

En viktig del av globaliseringen är stormakternas dominans. Den mäktigaste stormakten de senaste 125 åren har varit USA. De valde att bli Amerikas förenta stater i stället för att dela upp sig i ett antal mindre nationalstater. USA:s makt har ökat efter första och andra världskriget. Den stora utmaningen mot USA var Sovjetunionen och världskommunismen efter andra världskriget.

Detta föll dock sönder, och därefter har Kinas stormaktsambitioner blivit alltmer hotande för USA.

Bibeln talar om Antikrist som en verksam makt i världen och som den store motståndaren till Kristus och den kristna kyrkan. Den makten har funnits i världen alltsedan den första kristna tiden och tagit sig många uttrycksformer. Antikrists inflytande präglas av förföljelse mot kyrkan, av antisemitism och av mänskligt förtryck.

De starkaste uttrycksformerna för detta i vår värld just nu är den muslimska fundamentalismen som dominerar i många länder samt Kinas kommunistiska system. Man bör dock inte blunda för att de antikristliga tendenserna även lurar i västvärlden och uttrycker sig i form av förföljelse mot levande kristendom, antisemitism och begränsningar i mänskliga fri- och rättigheter.

Det finns bibeltexter som pekar på att Antikrists system kommer att kulminera i samband med Kristi tillkommelse. Vi behöver här ha en profetisk vaksamhet. Inte minst den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter till förtryck, kontroll och global maktutövning, som aldrig tidigare har varit möjlig i mänsklighetens historia.

Som kristna lever vi dock inte i rädsla över världsutvecklingen eller inför framtiden. Vi lever i väntan på honom som har vunnit seger en gång för alla över alla fördärvsmakter, döden, djävulen, Antikrist, synden. Han kommer snart. Maranata!

Inte minst den tekniska utvecklingen skapar helt nya möjligheter till förtryck, kontroll och global maktutövning,

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00

Känd diakon beskylls för judehat

Tro och solidaritet. Anna Ardin, diakon inom Equmeniakyrkan och ledamot i förbundsstyrelsen för socialdemokratiska Tro... lördag 25/9 08:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier