Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

När Paulus talade till hedningarna i Lystra lyfte han fram rikedomen i det här livet – skörden, mättnaden, hjärtats glädje – och inbjöd människorna att upptäcka källan till den rikedomen, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Pixabay

Församlingens motto 2022: Smaka och se att Gud är god

Ledare · Publicerad 00:10, 11 jan 2022

De stora helgerna är förbi och vi tar de första stegen in i vardagen 2022. Kanske gör vi det med nyårslöften och föresatser om förändringar och förbättringar i våra liv och i våra församlingar.

I kulturer med en kristen historia, som den svenska kulturen, förekommer ofta en föreställning om att det mest grundläggande i kristen tro är en viss moralkod. Att kristendomen till sin essens är en uppsättning regler, vilka begränsar det mänskliga livet. Att sådana föreställningar frodas måste betraktas som ett misslyckande för församlingen, en brist i kommunikationen om vad kristen tro handlar om.

För kristen tro är inte en etik, även om det från den kristna tron följer en etik.

I Shakespears Hamlet möter vi i första akten de bevingade orden till Horatio: ”Mer finns i himmel och på jord, Horatio, än någonsin filosofin har drömt om.” Det är en inbjudan att upptäcka att livet är större och vackrare än vad så många människor och så många tänkare begränsar det till.

Det gäller i hög grad vår tid, som snävat in livet till att handla om enbart den materiella världen som vi har för ögonen just nu, och som säger till oss att livet som sådant är utan mening.

Här finns den kristna församlingens uppdrag att förmedla vidare, inte främst en moralkod, utan en inbjudan att upptäcka att livet är större än vad vår kultur har fått oss att tro. Med Davids ord i Psalm 34: ”Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom” (v 9). Det borde vara den kristna församlingens motto 2022!

När Jesus först framträdde skedde det med en sådan öppen inbjudan. När lärjungarna undrade över vem han var och vad han ville, svarade han: ”Kom och se!” (Joh 1:39, 46).

När Paulus talade till hedningarna i Lystra sade han om Gud: ”Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan” (Apg 14:17). Han lyfte alltså fram rikedomen i det här livet – skörden, mättnaden, hjärtats glädje – och inbjöd människorna att upptäcka källan till den rikedomen.

Med psalmdiktaren J O Wallins kända ord:

Ack, när så mycket skönt i varje åder

av skapelsen och livet sig förråder,

hur skön då måste själva källan vara,

den evigt klara (Psalm 305).

För den kristna församlingen 2022, med återevangeliseringen av Sverige som prioritet, behöver en sådan inbjudan prägla oss. Det finns ett äventyr som väntar den människa som börjar söka Gud. Skönheten och glädjen i det mänskliga livet har en källa bortom den här världen – en källa som vi kan komma i kontakt med!

Självklart finns de moraliska frågorna kvar. Varje människa måste ta ställning till hur man ska leva sitt liv. Om Gud finns som skapare finns det förstås en moralisk kod, en tanke från hans sida om vad tillvaron går ut på och en design för vårt mänskliga liv. Frågorna om omvändelse, förlåtelse och att börja leva ett nytt liv kommer ingen tänkande människa undan.

Självklart är det också så att Guds design för människans liv inte innebär en negativ begränsning, inte är ett fängelse som låser in människan och utestänger henne från det riktiga livet. Nej, om det finns en Guds design så kommer den förstås att överensstämma med vårt egentliga väsen och inte motarbeta oss som människor. Den kommer i stället på sikt att upprätta vår mänsklighet.

Men i en kultur som sedan länge vänt Gud ryggen och som nu bär på en upplevelse av att irra kring i meningslöshet och tomhet så är orden till Horatio den naturliga startpunkten för den kristna församlingens budskap: ”Mer finns i himmel och på jord än någonsin filosofin har drömt om.”

Här finns den kristna församlingens uppdrag att förmedla vidare, inte främst en moralkod, utan en inbjudan att upptäcka att livet är större än vad vår kultur har fått oss att tro.

Andligt skeende i Norge växer – flyttar till större lokaler

Norge. Från bara några få till hundratals besökare. Det andliga skeendet fortsätter i det norska samhället... söndag 28/5 08:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00