Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

När Paulus talade till hedningarna i Lystra lyfte han fram rikedomen i det här livet – skörden, mättnaden, hjärtats glädje – och inbjöd människorna att upptäcka källan till den rikedomen, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Pixabay

Församlingens motto 2022: Smaka och se att Gud är god

Ledare · Publicerad 00:10, 11 jan 2022

De stora helgerna är förbi och vi tar de första stegen in i vardagen 2022. Kanske gör vi det med nyårslöften och föresatser om förändringar och förbättringar i våra liv och i våra församlingar.

I kulturer med en kristen historia, som den svenska kulturen, förekommer ofta en föreställning om att det mest grundläggande i kristen tro är en viss moralkod. Att kristendomen till sin essens är en uppsättning regler, vilka begränsar det mänskliga livet. Att sådana föreställningar frodas måste betraktas som ett misslyckande för församlingen, en brist i kommunikationen om vad kristen tro handlar om.

För kristen tro är inte en etik, även om det från den kristna tron följer en etik.

I Shakespears Hamlet möter vi i första akten de bevingade orden till Horatio: ”Mer finns i himmel och på jord, Horatio, än någonsin filosofin har drömt om.” Det är en inbjudan att upptäcka att livet är större och vackrare än vad så många människor och så många tänkare begränsar det till.

Det gäller i hög grad vår tid, som snävat in livet till att handla om enbart den materiella världen som vi har för ögonen just nu, och som säger till oss att livet som sådant är utan mening.

Här finns den kristna församlingens uppdrag att förmedla vidare, inte främst en moralkod, utan en inbjudan att upptäcka att livet är större än vad vår kultur har fått oss att tro. Med Davids ord i Psalm 34: ”Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom” (v 9). Det borde vara den kristna församlingens motto 2022!

När Jesus först framträdde skedde det med en sådan öppen inbjudan. När lärjungarna undrade över vem han var och vad han ville, svarade han: ”Kom och se!” (Joh 1:39, 46).

När Paulus talade till hedningarna i Lystra sade han om Gud: ”Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan” (Apg 14:17). Han lyfte alltså fram rikedomen i det här livet – skörden, mättnaden, hjärtats glädje – och inbjöd människorna att upptäcka källan till den rikedomen.

Med psalmdiktaren J O Wallins kända ord:

Ack, när så mycket skönt i varje åder

av skapelsen och livet sig förråder,

hur skön då måste själva källan vara,

den evigt klara (Psalm 305).

För den kristna församlingen 2022, med återevangeliseringen av Sverige som prioritet, behöver en sådan inbjudan prägla oss. Det finns ett äventyr som väntar den människa som börjar söka Gud. Skönheten och glädjen i det mänskliga livet har en källa bortom den här världen – en källa som vi kan komma i kontakt med!

Självklart finns de moraliska frågorna kvar. Varje människa måste ta ställning till hur man ska leva sitt liv. Om Gud finns som skapare finns det förstås en moralisk kod, en tanke från hans sida om vad tillvaron går ut på och en design för vårt mänskliga liv. Frågorna om omvändelse, förlåtelse och att börja leva ett nytt liv kommer ingen tänkande människa undan.

Självklart är det också så att Guds design för människans liv inte innebär en negativ begränsning, inte är ett fängelse som låser in människan och utestänger henne från det riktiga livet. Nej, om det finns en Guds design så kommer den förstås att överensstämma med vårt egentliga väsen och inte motarbeta oss som människor. Den kommer i stället på sikt att upprätta vår mänsklighet.

Men i en kultur som sedan länge vänt Gud ryggen och som nu bär på en upplevelse av att irra kring i meningslöshet och tomhet så är orden till Horatio den naturliga startpunkten för den kristna församlingens budskap: ”Mer finns i himmel och på jord än någonsin filosofin har drömt om.”

Här finns den kristna församlingens uppdrag att förmedla vidare, inte främst en moralkod, utan en inbjudan att upptäcka att livet är större än vad vår kultur har fått oss att tro.

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Förintelseöverlevaren Emerich Roth har dött

Dödsfall. De som utifrån egna erfarenheter kan berätta om Förintelsen blir allt färre. Nyligen avled judiske... onsdag 26/1 22:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier