Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Visst kan det vara positivt att vilja öka vaccinationsgraden, men det är förvånande att M tycks beredd att uppnå det till priset av ett extremt kontrollsamhälle, skriver Per Ewert. Foto: Christine Olsson/TT

Ett frihetsfientligt förslag om vaccinpass från Moderaterna

Ledare · Publicerad 00:10, 14 dec 2021

En rejäl kris prövar karaktären hos individer och grupper. Coronakrisen tycks ha en särskilt stark förmåga att föda fram vägval som baseras på fruktan, snarare än rationella kalkyler. Det gäller ofta oroliga regeringspartier, men samma åkomma drabbar uppenbarligen också oppositionspartier – nu senast Moderaterna.

Det nyantagna M-programmet bär titeln ”Frihet och ansvar”. Partiets nya förslag om att införa vaccinpass för samlingar på åtta personer står dock i direkt strid med denna devis. Det vore en mycket stark begränsning av medborgerliga friheter, och den uppmuntrar inte ett personligt ansvarstagande. Snarare påminner den om totalitära system, där individernas ansvar ersätts av statliga regler ner på privat detaljnivå.

Visst kan det vara positivt att vilja öka vaccinationsgraden i samhället, men det är förvånande att Moderat­ledningen tycks beredd att uppnå det syftet till priset av ett extremt kontrollsamhälle.

Även om en åttagräns skulle nå målet att få något fler att vaccinera sig är det föreslagna medlet helt orimligt. Det dunkelt tänkta i M-förslaget avslöjas i formuleringen att när en åttagräns införts bör det också ”övervägas om gränsen ska sänkas till noll personer” (min kursivering).

Det vore intressant att höra hur Moderaterna vill att tillvaron ska se ut om en ovaccinerad medborgare inte längre ska få träffa någon annan människa – eller ens sig själv!

Svenska politiker är visserligen inte ensamma om att på allvar överväga beslut som hade varit helt otänkbara i varje öppen demokrati för två år sedan. Det är orimligt att införa starka inskränkningar i mänskliga fri- och rättigheter i en situation där över 80 procent av befolkningen redan är fullvaccinerade, och där de flesta som drabbas av den nya virusvarianten redan fått två sprutor. Vilka åtgärder avser statsmakterna i så fall att ta till i en annan, svårare folkhälsosituation?

Och om man vill skapa en så stark åtskillnad mellan olika grupper i samhället den här gången, vilka andra grupper vill man göra till B-lag och stänga ute från det offentliga rummet nästa gång? 

Coronakrisen kommer att ta slut en dag. Innan dess kommer ett antal människor att bli sjuka och avlida, dock troligen färre för varje ny våg. Men under tiden kommer mångdubbelt fler att avlida av helt andra orsaker, samtidigt som alla andra samhällsproblem rullar på som vanligt. Politiker behöver alltid ta ansvar för hela samhällets behov och ständigt väga olika värden mot varandra.

Oproportionerliga förbudskrav är inte rätt väg – framför allt inte för ett parti som säger sig värna friheten.   

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00